Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad hyr ut tre elbilar till anställda och invånare

Från 2022
Latauskaapelia asetetaan sähköauton latausporttiin.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Under arbetstid ska bilarna användas av stadens anställda och på kvällar och veckoslut kan vem som helst hyra bilarna.

Bilarna ägs av företaget Omago som också ansvarar för service, städning och försäkring av bilarna. Företaget driver också projektet.

En parkeringsplats och medelsnabba laddningsstationer ska byggas för bilarna vid stadsmiljösektorns kontor.

– Tanken är att bilarna ska kunna användas av stadens arbetstagare vardagar mellan klockan 7.00 och 16.30, och under andra tider ska de kunna leasas av andra. Tjänsten startar i höst och det exakta datumet meddelas senare, liksom också leasingpriset och annat praktiskt, säger projektchefen Tomi Paalosmaa i ett pressmeddelande.

Pilotprojekt

Syftet med pilotprojektet är att få erfarenhet och ta reda på hur det fungerar att använda och ha gemensamma bilar.

– Det finns planer på att ha bilar i gemensamt bruk i större omfattning bland annat i området Travdalen. De erfarenheter vi får från pilotprojektet underlättar för oss att utvidga praxisen under kommande år, säger Paalosmaa.

Staden skriver i sitt pressmeddelande att finländarnas bilar står parkerade mer är 90 procent av året. Genom att använda gemensamma bilar vill staden öka brukstiden maximalt för bilarna och speciellt erbjuda dem som inte har egen bil bättre möjligheter att förflytta sig.

– Bilar i gemensamt bruk används mest för sporadiska inköp eller för fritidsresor och typiska användare är unga vuxna, studerande eller pensionärer. I huvudstadsområdet till exempel är till och med hälften av brukarna av leasingbilarna barnfamiljer, som inte har egen bil, säger Paalosmaa.

Hoppas på fler bussresenärer

Med de gemensamma bilarna vill staden göra bilanvändningen mer flexibel och se till att folk promenerar och cyklar eller använder kollektivtrafiken mer.

– Bilar i gemensamt bruk, tillsammans med den regionala kollektivtrafiken Lift som startar i sommar, minskar behovet av egen bil i synnerhet i stadsregionen och gör det möjligt med en fungerande vardag utan egen bil, säger Paalosmaa.

­– Vi vill också uppmuntra våra arbetstagare att förflytta sig på ett hållbart sätt, i synnerhet dem som endast ibland använder bil under arbetsdagen. Tack vare ett gemensamt bruk av bil skulle de inte behöva komma med egen bil till arbetet.

Diskussion om artikeln