Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten ser ut att bli utan TEN-T-hamn: "Det är en katastrof utan vidare"

En man står vid kajen och följer med då ett fraktfartyg lastas.
Bildtext Kaskö hamns vd Patrik Hellman oroar sig över framtida satsningar i hamnen ifall hamnen blir av med sin TEN-T-status.
Bild: Yle/Juho Teir

Kaskö hamns vd Patrik Hellman kritiserar kommunikationsministeriet för utebliven lobbning för de österbottniska hamnarnas EU-status.

EU-kommissionen föreslog i december att Kaskö hamn och Jakobstads hamn ska strykas från listan på TEN-T-hamnar. TEN-T är ett trafiknätverk som sträcker sig över hela EU och om man inte är med i nätverket har man betydligt svårare att få EU-pengar för olika sorters investeringar.

– Det allvarliga här är att vi då blir utan statens uppsikt. Staten behöver inte vara med och har inte samma prioritet att upprätthålla några som helst trafikleder till den här regionen.

Och det är just gentemot den finska staten som Hellman är kritisk. Enligt honom har kommunikationsministeriet inte gjort tillräckligt för att behålla hamnarnas status.

– Det är en katastrof utan vidare. Det verkar som om ministeriet inte känner till eller har inte tagit det i beaktande att 40 procent av landets exportvärde, inte volym, men värde, kommer från den här regionen, så det är en stor del av Finlands export.

– Att vi inte har en TEN-T-hamn här, som kan utveckla sig enligt europeiska standarder är en katastrof och obegripligt.

Hellman anser att han och hans kollega i Jakobstad, Juha Hakala, har blivit förda bakom ljuset.

– För två år sedan sade man från ministeriets sida att Finlands ställning i den här frågan är att alla hamnar ska bevaras i nätverket. Sedan när förslaget från kommissionen kom så har det inte alls beaktats. Vi förstår inte vad som har hänt här på resan.

I ett mejl till Svenska Yle svarar ministeriet att man visst arbetar med frågan hela tiden och att Finlands linje är att hamnarna får behålla sin status.

Men enligt Hellman är det bara tomma ord.

– Jag tror att situationen skulle vara annorlunda om man skulle ha gjort tillräckligt. Om Finland kräver att vi vill ha det här, så är jag säker på att EU kan godkänna det bara vi har argumenterat det på rätt sätt.

Uppfyller inte gränsvärden på godsmängder

Orsaken till att hamnarna ska strykas från nätverket är att de inte uppfyller de gränsvärden som EU har ställt på godsmängder. Enligt kommunikationsministeriet är det oerhört utmanade att få med hamnar som underskrider gränsvärdet rejält, vilket är fallet i Kaskö och Jakobstad.

De påpekar också att ifall EU skulle ändra på gränsvärdena så skulle det innebära att fler europeiska hamnar skulle tas med i nätverket. Det här skulle i sin tur leda till att finländska hamnar som helhet skulle ha sämre möjligheter att få EU-finansiering.

Men Patrik Hellman anser att hamnarna i Österbotten är viktiga också ur en annan synvinkel.

– Vi har en ny geopolitisk situation och vi behöver absolut våra hamnar på västkusten och att de ska kunna utvecklas också i framtiden.

Från kommunikationsministeriets sida medger man att det rådande geopolitiska läget bör tas i beaktande i nätverkets kriterier och de har också fört fram det här i diskussioner med EU.

Loppet är ännu inte kört för hamnarnas del och frågan avgörs i EU i kommissionen i mitten av juni och på hösten i parlamentet. Vad tror då Hellman om hamnens framtid?

– Jag ser nog positivt på hamnens framtid, men det kommer att bli mycket svårare att få våra planer igenom på det här sättet eftersom vi har haft planer på 20 miljoner euros investeringar och det skulle ha varit med EU-pengar. Nu får vi se hur vi går vidare, men hamnen ska vi utveckla oberoende, det är klart.