Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Bygg ett insektshotell och ge skydd åt trädgårdens pollinerare

Från 2022
Uppdaterad 02.08.2022 12:32.
Bygg ett insektshotell och ge skydd åt trädgårdens pollinerare - Spela upp på Arenan

Insekterna är livsviktiga för oss alla och de trivs allra bäst i en så naturlig miljö som möjligt. Skippa en del av städningen i trädgården och rensa inte för noggrant, är två av tipsen för en insektvänlig trädgård.

I den så kallade Röda listan (Punainen lista), utgiven av Miljöministeriet och Finlands Miljöcentral, listas hotade arter i Finland. Av alla arter i Finland är nästan 12 % utrotningshotade, däribland ett stort antal insekter.

Vi är direkt beroende av insekter för pollinering av odlade grödor, som frukt, bär, grönsaker, kaffe och bomull. Insekter pollinerar ungefär en tredjedel av vår mat.

Till pollinerare hör inte bara bin och humlor, utan också flugor, getingar, fjärilar, skalbaggar, mm. Förutom att alla dessa smådjur är skickliga pollinerare är de också mat för fåglar, grodor och däggdjur. De är en viktig del av näringskedjan där varje art har sin uppgift.

Det är inte bara pollinerare som är viktiga. Många insekter är rovdjur som håller ner populationen av skadeinsekter, medan andra insekter bryter ner växtdelar och döda djur i naturen. Ett nedfallet träd kan inhysa upp till 1000 arter.

En stor stormfälld björk ligger på marken bland vitsippor.
Bildtext En stormfälld björk har blivit ett naturligt insektshotell bakom Strömsös uthus.
Bild: Monica Storm / Yle

Ogräs eller livsviktigt växtbestånd

Många inhemska, vilda växtarter är oönskade i trädgården eftersom de är naturväxter, men de är livsviktiga för många insektsarter.

Sälgkvistar med hängen dansar i solen framför en röd laduvägg.
Bildtext Sälgen blir ett vackert träd och förutom att den är värdväxt till bl.a. sorgmantel är den också en viktig och tidig källa till nektar och pollen för pollinerare.
Bild: Monica Storm / Yle

Till exempel är brännässlan värdväxt till nässelfjärilens larver. Andra viktiga värdväxter är bland andra vide och sälg, slån, blåbär, röllika, groblad, ljung, kråkvicker, klöver, rallarros, lingon, tistlar och måror.

Vitsippor blommar
Bildtext Vitsippsbacken är en bra plats för insekter.
Bild: Monica Storm / Yle

Det här kan vi göra för insekterna

Genom att inte städa alltför noggrant i trädgården kan vi se till att insekterna har skydd. Låt stubbar, rishögar och sorkhål vara kvar, de är perfekta boplatser för många arter. Tänk på att många växter är värdväxter för flera larver.

Förutom gömställen är många insekter beroende av vissa värdväxter för sina ägg och larver. Om vi rensar bort värdväxterna har larverna ingen mat och vi blir utan vuxna insekter. Till exempel nässelfjärilen behöver nässlor för sina larver.

Alla har inte möjligheten att låta ett gammalt träd ligga kvar och agera insektshotell i trädgården. Men genom att planera sin odling, balkong eller trädgård kan man ge insekterna både skydd och boplats.

Plantera en blandning av växter som blommar från tidig vår till sen höst. Då finns det mat tillgängligt under en längre tid.

Gula blommor med fem kronblad, vända mot solen.
Bildtext Kabbelekan blommar i maj.
Bild: Monica Storm / Yle

Plantera träd i din trädgård. Träd är gigantiska insektshotell där upp till tusen arter kan leva, både i levande och döda träd. Träd som är extra viktiga, eftersom de har många rödlistade arter knutna till sig, är till exempel bok, ek, lind, gran och hassel.

Myror kryper på en grov sälgstam
Bildtext Flera tiotals skalbaggsarter är beroende av trädstammens bark för sin överlevnad. Om du tittar noga kan du se myror som kryper över stammen på den här sälgen.
Bild: Monica Storm / Yle

Använd aldrig gifter, bekämpningsmedel eller insektsfällor i din trädgård. Bekämpar man en art stryker sannolikt även flera andra arter med. Det här kan få oanade konsekvenser i näringskedjan, och därmed för trädgården.

Blond kvinna hänger upp skylt med texten Bug Inn på ett litet hus byggt av lastpallar och taktegel.
Bildtext Strömsös insektshotell Bug Inn är av det större slaget, men också små insektstugor kan ge behövligt skydd åt insekter på balkonger och i små trädgårdar.
Bild: Monica Storm / Yle

Tänk på det här om du vill bygga en skyddad plats för insekterna

Ett väl fungerande insektshotell kan fungera som livsviktigt skydd och boplats för många arter. Fyllt med varierat material kan det locka fler arter.

Tegelstenar med hål, rörväxtdelar, halm och taktegel i en hög på gräsmatta.
Bildtext Träbitar, vedklabbar och annat material med håligheter kan ge skydd åt insekter av olika slag.
Bild: Monica Storm / Yle

Placeringen av insektshotellet ska gärna vara varmt och skyddat från regn och hård vind. Vissa humlearter kan bygga bo i övergivna sorkgångar, därför kan halm eller spån från kanin- eller hamsterburen vara ett bra material att använda.

Torkade grenar och växtrör i olika tjocklekar kan bli hem, barnkammare eller gömställe till flera arter, det samma gäller borrade hål i vedklabbar eller stubbar. Borra hålen i olika storlek för olika typer av insekter.

En blond kvinna borrar hål i träbitar
Bildtext Lena förser Strömsös insektshotell med halm, kvistar, vedklabbar och träbitar med borrade hål i olika storlek.
Bild: Monica Storm / Yle

Fjärilar vill gärna krypa in i små sprickor och öppningar. Spindlar, skalbaggar och andra insekter kan krypa in under bark eller i andra trånga och skyddade lägen.

Eftersom ett insektshotell också riskerar att bli ett buffébord för hungriga fåglar är det viktigt att skydda det, t.ex. med ett finmaskigt galler.

Undvik impregnerade pallar

Impregnerade pallar tillverkas utomlands, där de är belagda med kemikalier och ämnet metylbromid. Metylbromid används ursprungligen för att bekämpa skadedjur, men är förbjudet i både Norge och EU eftersom att det är ozonnedbrytande.

Giftfri lastpall

Europallen, eller SJ-pall och EUR-pall som den också kallas, tillverkas i Europa. De här pallarna är inte ytbehandlade och kan därför användas med gott samvete om du är sugen på att bygga ett insektshotell då de inte varit i kontakt med gift. För att vara helt säker – köp lastpallar av en auktoriserad återförsäljare.

Litet ruffigt hus av lastpallar med kvistar, halm och träbitar instuckna
Bildtext Lena använde kycklinggaller som fanns i uthuset på Strömsö. Mindre gallerstorlek skulle ge ännu bättre skydd mot fåglar och möss.
Bild: Monica Storm / Yle

Alla arter spelar roll

Det är ju ändå orättvist att insekter överlag har fått ett dåligt rykte bara på grund av någon art kan irritera oss människor, som till exempel myggor en annars perfekt sommarkväll. Men tänk på att en fladdermus kan äta upp till tusen myggor per natt. Så istället för att investera i en myggslukare, är det inte fiffigare att snickra en fladdermusholk?

Spindelbo på takpanna i tegel
Bildtext En nätt, liten kokong med spindelägg på takteglet till Strömsös insektshotell.
Bild: Monica Storm / Yle

Det finns många roliga, intressanta, konstiga och fascinerande insekter som jobbar dygnet runt för oss, utan att vi vet om det. De förtjänar vår uppskattning. Artmångfalden är viktig, och vi kan börja värna om den i vår egen trädgård.

En grov granstam i en glesvuxen skog.
Bildtext Insekterna trivs bäst i vilda naturen. En trädgård som på nåt sätt efterliknar den miljön kan locka till sig många arter.
Bild: Monica Storm / Yle

Artikeln uppdaterades 2.8.2022, kl. 12.32 med information om att man ska undvika impregnerade pallar samt var och hur man kan hitta giftfria lastpallar.