Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Betydande andel av klagomålen berör händelser som anställda borde sköta internt" – vårdfackets kampanj har lett till över 1 500 klagomål till Södra Finlands regionförvaltningsverk

Från 2022
Uppdaterad 07.06.2022 10:00.
Operationssal med patient, läkare och sjukskötare i salen.
Bildtext Klagomålen berör allt från hemvård till specialiserad sjukvård. Arkivbild.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Vårdfacket Tehys kampanj om att göra klagomål belastar nu regionförvaltningsverket i Södra Finland. Risken är att det finns allvarliga klagomål som vi får kännedom om först senare, säger enhetschef Niina Väkeväinen.

Vårdfacket Tehy lanserade i april en kampanj där man uppmanar sina medlemmar att göra klagomål om social- och hälsovården till den övervakande myndigheten regionförvaltningsverket.

Kampanjen är ett led i vårdfackens kamp om högre löner och den ska visa hur patientsäkerheten äventyras på grund av personalbrist.

På grund av kampanjen har 1 558 klagomål hittills sänts till Södra Finlands regionförvaltningsverk. Det här uppgav enhetschef Niina Väkeväinen på måndagen.

– Alla har ännu inte registrerats i våra system. Vi har gått igenom omkring 400 klagomål och de flesta kommer från huvudstadsregionen, säger Väkeväinen.

Som jämförelse fick regionförvaltningsverket i Södra Finland under hela fjolåret omkring 500 klagomål om social- och hälsovården.

"Att det fattas personal under ett visst skift överskrider inte gränsen för vår tillsyn"

Antalet klagomål per dygn har sjunkit sedan kampanjen körde i gång den 21 april men fortfarande görs tiotals per dygn. Under veckoslutet skickades över 60 klagomål till Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Väkeväinen anser att en stor del av dem kunde ha hanterats på annat sätt.

– Vissa klagomål överskrider gränsen för tillsyn men en betydande andel av klagomålen berör händelser som anställda borde sköta internt. Det handlar om brist på personal och hur personalen är strukturerad, säger Väkeväinen.

Väkeväinen har inte kännedom om att det bland de här klagomålen finns information om att patientsäkerheten har äventyrats på grund av personalbrist.

– Att det fattas personal under ett visst skift överskrider inte gränsen för vår tillsyn.

Tehy uppmanar sina medlemmar att göra en anmälan om en arbetstagare är frånvarande från arbetsskiftet och man inte har fått en vikarie, om det tillfälligt finns fler patienter eller klienter än det planerade antalet anställda klarar av eller om inlärningen varit bristfällig.

Vårdare demonstrerar i Helsingfors den 9 april.
Bildtext Vårdfacken har under våren strejkat och ordnat demonstrationer för att kräva högre lön. Klagomålskampanjen är ett led i detta.
Bild: Retu Liikanen / Yle

Omkring hälften berör specialsjukvården, enligt Tehy

Enhetschef Niina Väkeväinen kan inte gå in på vilka enheter klagomålen berör. Enligt henne är det allt från kommunal hemvård till specialiserad sjukvård.

Vårdfacket Tehys egen tidning skrev i fredags (den 13 maj) att omkring hälften av klagomålen berör specialsjukvården.

Tidningen lyfter fram ett exempel där någon gjort ett klagomål om att det under ett nattskift på en intensivavdelning bara fanns sju sjukskötare trots att det behövdes tio.

Enligt Tehys tidning har det gjorts 750 klagomål vid enheter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, vilket är flest av alla sjukvårdsdistrikt. Vårdfacket Tehy vill inte ge detaljerad information om klagomålen till Svenska Yle.

"Vi har ett begränsat antal anställda som kan gå igenom dem"

Väkeväinen anser att Tehys kampanj inte är det bästa sättet för att se till patientsäkerheten.

– Det hör till att anmäla till oss om patientsäkerheten märkbart äventyras och särskilt om ingen inom organisationen reagerar. Men utgångspunkten är att enheterna själva tar hand om de brister som finns.

Kampanjen har lett till att klagomålen samlas på hög vid regionförvaltningsverkets tillsyn.

– Behandlingstiderna blir längre eftersom vi har ett begränsat antal anställda som kan gå igenom klagomålen. Risken är att det finns allvarliga klagomål som vi får kännedom om först senare.

Hon tror att det räcker månader innan regionförvaltningsverket har gått igenom de klagomål som har gjorts hittills. Att behandla och fatta beslut i alla ärenden räcker flera år.

"Inte det bästa sättet att lyfta upp brister och problem"

Vårdfacket Tehys ordförande Millariikka Rytkönen svarade Regionförvaltningsverket på Twitter att var och en som jobbar inom social- och hälsovården har rätt och skyldighet att anmäla farosituationer på arbetsplatsen.

"Egenkontrollen fungerar inte. Därför gör vi anmälningar. Är det fel?", twittrade Rytkönen.

Enligt Väkeväinen handlar det inte om att man inte får göra klagomål.

– Men en massiv kampanj är inte det bästa sättet att lyfta upp brister och problem inom social- och hälsovården.

Diskussion om artikeln