Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Välfärdsområdet börjar om med upphandlingen av ett patientdatasystem – tar med förtroendevalda och personal i processen

Uppdaterad 16.05.2022 17:35.
En sjukhusbyggnad. I förgrunden ses en fontän omgiven av ett grönområde.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Vårdstyrelserna i Österbotten säger ja till ett nytt patientdatasystem. Nu tar man nya tag efter att Asterprojektet gick om intet. Den här gången vill man involvera både personal och förtroendevalda i processen.

Österbottens välfärdsområde använder för närvarande använder sex olika klient- och patientdatasystem. Det är varken tekniskt lätt eller kostnadseffektiv.

Förra försöket att upphandla ett gemensamt atientdatasystem, Asterprojektet, blev till ingenting och kostade Vasa sjukvårdsdistrikt ungefär nio miljoner euro.

Nu har både styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde och välfärdsområdesstyrelsen gett grönt ljus för upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem.

Två styrelser säger ja

Styrelsen för samkommunen föreslår för fullmäktige att en upphandling av ett nytt klient- och patientdatasystem ska påbörjas.

Välfärdsområdesstyrelsen förband sig till samkommunens beslut, och kommer i sinom tid att fatta ett konkurrensutsättningsbeslut för den verksamhet som inleds nästa år.

Konkurrensutsättning ska ge ett gemensamt system

Det nya systemet ska utvecklas med hjälp av utomstående aktörer och vara tvåspråkigt och gemensamt för den specialiserade sjukvården, primärvården, socialvården och specialomsorgerna.

Dessutom vill man med hjälp av digitala lösningar effektivera verksamheten och uppföljningen och av verksamheten i välfärdsområdet.

– Utvecklingsprojektet är en stor satsning som kommer att påverka våra anställdas arbete, men också våra kunders och patienters service och vård, säger IT-direktör Pia Haglund.

Upphandlingen genomförs i form av en konkurrenspräglad dialog. Välfärdsområdets in house-bolag 2M-IT fungerar som upphandlande enhet vid konkurrensutsättningen.

Upphandlingen kommer att beredas i tätt samarbete, välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteterna, medan 2M-IT svarar för själva upphandlingsprocessen.

Personalen tas med i beredningen

Välfärdsområdet har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att vara verksam under hela konkurrensutsättnings- och lanseringsprocessen. Men också personalen ska engageras i en högre utsträckning när processen väl kommit igång.

– Man kommer också att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp bestående av välfärdsområdesfullmäktiges ledamöter till stöd för upphandlingsprocessen, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Anne Salovaara-Kero.

Kostar 30 till 40 miljoner euro

Det gemensamma klient- och patientdatasystemet uppskattas kosta cirka 20–30 miljoner euro beroende på systemets omfattning. Själva upphandlingsprocessen uppskattas kosta cirka 2,5 miljoner euro.

De slutgiltiga kostnaderna klarnar i slutet av upphandlingsprocessen.

Upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet kommer nu närmast att behandlas i Österbottens välfärdssamkommuns fullmäktige.