Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny väg till rullskidbanan i Österby

Från 2022
En kvinna står böjd och spänner fast sina rullskidor.
Bildtext Den här rullskidbanan finns inte i Västnyland utan Åboland.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Raseborgs stad planerar att bygga en ny anslutningsväg till den nya rullskid- och skjutbanan i Österby. Samtidigt byggs också en ny parkering.

Den nya vägen gör det lättare för dem som vill träna att ta sig till banan. Samtidigt har invånare överlag nytta av vägen när de vill komma ut i naturen invid den nya banan.

Vägen blir drygt 400 meter lång och 3,5 meter bred, med diken på bägge sidor av vägen. Parkeringen ska vara knappt 1000 kvadratmeter stor. Både vägen och parkeringen beläggs med stenkross. Totalkostnaderna beräknas bli 45 300 euro.

Hälften i bidrag

Raseborg har preliminärt beviljats halva summan, ett bidrag på 22 650 euro, av föreningen Pomoväst, som stöder olika utvecklingsprojekt i Västnyland.

Staden har ett anslag på två miljoner euro för totalrenoveringar, nybyggnationer och asfalteringar i årets investeringsbudget. Tekniska nämnden har beslutat att använda en del av det investeringsanslaget för anslutningsvägen och parkeringen vid Österby Sportklubbs och Raseborgs stads nya rullskid- och skjutbana i Österby. En förutsättning att arbetet slutförs är att stödet från Pomoväst beviljas.

En skogsväg i ett friluftsområde.
Bildtext Så här såg det ut på platsen för den nya rullskidbanan våren 2021.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Staden lovade tidigare delta i banbygget med en fjärdedel av kostnaderna. Banan skulle kosta cirka 400 000 euro och staden skulle betala 100 000 av det. Raseborgs stad har också beslutat att de inte deltar i driften, det vill säga skötseln av den nya rullskidbanan och skytteplatsen.
Pomoväst är en förening som delar ut så kallade Leader-pengar till lokala projekt. Leader finansieras av EU, staten och kommunerna.