Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo fick ny biträdande borgmästare – Heikki Pälve ska jobba för "planläggning som är effektiv och i tiden"

Från 2022
Uppdaterad 17.05.2022 07:53.
Heikki Pälve i Åbo stadsfullmäktige den 16.5.2022.
Bildtext Heikki Pälve är Åbos nya biträdande borgmästare för stadsmiljön. Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslog honom till posten och Åbo stadsfullmäktige godkände enhälligt utnämningen på måndagskvällen.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Åbo stadsfullmäktige valde både ny biträdande borgmästare och ny klimatplan på måndagen. Fullmäktige beslöt att Åbo skärper sina klimatmål och höjer ambitionsnivån i att minska utsläpp.

Åbo har fått en ny biträdande borgmästare. Samlingspartiets Heikki Pälve tar över posten som biträdande borgmästare för stadsmiljön efter sin partikamrat Ville Valkonen. Valkonen lämnade posten som biträdande borgmästare när han blev riksdagsledamot i stället för veteranpolitikern Ilkka Kanerva, som gick bort i mitten av april.

Åbo stadsfullmäktige inledde sitt möte på måndagen med att hålla en tyst minut till Kanervas minne. För att hedra Kanerva hade fullmäktigemötet undantagsvis klädkod: mörk kostym.

Samlingspartiets grupp i stadsfullmäktige beslöt i söndags att föreslå medicinalråd Heikki Pälve till posten som biträdande borgmästare, och stadsfullmäktige godkände enhälligt utnämningen på måndagskvällen.

Målet: Åbo ska växa

67-åriga Pälve har gjort en lång karriär i vårdbranschen och han har bland annat varit ordförande för Finlands Läkarförbund under åren 2001–2003. Han har varit ledamot i Åbo stadsfullmäktige åren 2005–2012 och på nytt sedan år 2021.

I Åbos borgmästarprogram står det att staden har som mål att växa och att staden sprider ut sig och byggs på ett sätt som stöder tillväxten. Som biträdande borgmästare för stadsmiljön har Heikki Pälve en nyckelroll i det arbetet.

Vad är ett sätt som stöder tillväxten?

– Till exempel planläggning som är effektiv och i tiden, säger Pälve.

Hurudan är din egen kompetens inom stadsmiljö, planering och planläggning?

– Jag har varit biträdande ordförande för byggnads- och tillståndsnämnden men jag tycker inte att jag behöver vara den största specialisten inom det här området, utan en bra politiker som vet vad vi ska göra och ser till att vi har tillräckligt med resurser för att göra det. Jag måste också kunna stödja de yrkesmän som finns i staden så att de har möjlighet ett uppfylla sin plikt.

Samlingspartiet innehar posten som Åbos biträdande borgmästare för stadsmiljön fram till augusti 2023, varefter den övergår till Vänsterförbundet. Som biträdande borgmästare har Heikki Pälve en lön på 6 500 euro i månaden.

Åbo stadsfullmäktige den 16.5.2022. Tyst minut för att hedra Ilkka Kanervas minne.
Bildtext Åbo stadsfullmäktige höll en tyst minut för att hedra politikern Ilkka Kanervas minne. Kanerva dog i april.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Valet av Åbos nya biträdande borgmästare klubbades igenom som en formalitet, men när det blev dags att behandla stadens första delårsöversikt för 2022 passade många fullmäktigeledamöter på att kliva upp i talarstolen.

Flera ledamöter uttryckte sin oro över att Åbo har svårt att rekrytera vårdpersonal. Ett förslag på ett engångstillägg till vårdpersonal som stannar i stadens tjänst i minst sex månader kommer upp för behandling i social- och hälsovårdsnämnden på onsdag, och flera ledamöter verkade se tillägget som ett sätt att locka nya anställda.

– Det är just med sådana här åtgärder som vi ökar branschens dragningskraft och får nytt folk till branschen, och på så sätt kan vi lappa bristen på arbetskraft, sade Socialdemokraternas Berhan Ahmadi som är ersättare i stadsfullmäktige.

I årets första delårsöversikt ingår en prognos om att stadens resultat för år 2022 landar 22,9 miljoner euro på minus. I den budget för år 2022 som stadsfullmäktige godkände i november uppskattades underskottet bli 22,5 miljoner euro.

Åbo skärper sina klimatmål

Efter att ha behandlat årets första delårsöversikt beslöt stadsfullmäktige också att uppdatera Åbos klimatplan till en mer ambitiös nivå. Beslutet innebär bland annat att stadens utsläpp av så kallade växthusgaser ska minskas med 75 procent från nivån år 1990 innan år 2025. År 2029 ska stadens utsläpp vara minst 90 procent mindre än år 1990, enligt de uppdaterade klimatmålen.

Tidigare var målet för år 2025 att minska stadens utsläpp med minst 60–70 procent, jämfört med år 1990. För år 2029 var det tidigare målet att minska utsläppen med 80 procent från nivån år 1990.

Sannfinländarnas gruppordförande Juha Anttila tyckte att klimatmålen inte behöver skärpas i nuläget.

– Åbo är långt före tidsplanen i sitt klimatarbete, och därför tycker vi inte att det är läge att skärpa klimatmålen nu. Vi kan låta teknologin utvecklas på detta område, sade Anttila.

Han fick mothugg av De Grönas Niina Ratilainen.

– Teknologi som minskar utsläppen utvecklas i takt med att städer och stater fastställer mål för att minska sina utsläpp. Efterfrågan skapar utbud, och eftersom vi i Åbo framskridit i snabb takt har vi fått med många invånare och företag i det här arbetet, sade Ratilainen.

Juha Anttila och Pauli Kossila (Sannf) gjorde ändringsförslag till beslutet att godkänna den uppdaterade klimatplanen men ingetdera ändringsförslaget fick stöd i fullmäktigesalen, så de kom inte upp till omröstning. Anttilas ändringsförslag handlade om ett ordval i klimatplanen medan Kossila föreslog att Åbo inte skärper sina utsläppsmål.

Diskussion om artikeln