Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Domedagsfruktan syns nu hos Stödföreningen för religioners offer: "Undermedvetet tror jag att jag ska dö när som helst"

Från 2022
Kvinna i solglasögon bär munskydd med tryck av religiösa motiv.
Bildtext De som tagit kontakt med UUT säger att de bland annat har mardrömmar och svårt att sova på grund av sin domedagsfruktan. På UUT kan de tala ut om sina rädslor och hitta stöd hos andra.
Bild: Juan Carlos Hidalgo / EPA

På Stödföreningen för religioners offer UUT har man denna vår fått ett ökat antal samtal där människor efterlyser stöd för sin rädsla för att domedagen nu är här. Det här som en följd av pandemin, naturkatastrofer och nu kriget i Ukraina.

Samfund som väntar på världens undergång har under senare år sett många tecken på att vi lever i "de yttersta dagarna".

Det har varit pandemi, naturkatastrofer och nu krig i Ukraina.

– Det är helt nytt att folk tar kontakt och ber om stöd vad gäller ett specifikt ämne, som i det här fallet med världens undergång och konspirationsteorier om det.

Det säger församlingsråd Thorleif Johansson som är styrelseledamot på Stödföreningen för religioners offer, UUT.

Han är en av ledarna i stödgrupperna vid UUT för personer som har en domedagsfruktan.

– Världsläget gör folk rädda och de känner att de inte vågar tala med någon inom det egna samfundet om det här, eftersom det uppfattas som att man är svag sin tro, säger Johansson.

Det här skapar skamkänslor och man vågar inte anförtro sig åt någon i samfundet om sina känslor.

Det är främst medlemmar eller före detta medlemmar av karismatiska rörelser, Jehovas vittnen och så kallade "nya religioner" som kommer från exempelvis Sydkorea, Nigeria och USA, som tagit kontakt med UUT under våren, berättar Johansson.

Harmageddon står för dörren

27-åriga Rebecka föddes in i Jehovas vittnen men är idag inte längre en medlem i samfundet. Inom Jehovas vittnen tänker man att Gud - eller Jehova - har kontroll över världshistorien och det som just nu sker.

Det som skiljer 2020 och pandemin från i dag är att vi nu har krig i Ukraina, säger Rebecka.

– Det här tar man som ytterligare tecken på att domedagen är här då man hittar stöd för detta i bibelcitat. Där refereras bland annat till "kungen i nord" som ska resa sig och förklara krig.

Inom Jehovas vittnen ser man därför nu Putin och Ryssland som ett konkret bevis på att det som står i bibeln stämmer, säger Rebecka.

– Det här är en företeelse som man tror sker innan harmageddon kommer och folk är naturligt nog rädda.

Hon är kritisk till att barn utsätts för samma domedagsprofetia som vuxna.

– Jehovas vittnen censurerar inte det grafiska materialet och barn exponeras för samma information som vuxna.

Beskrivningen av domedagen är grov och grafisk både i tal och skrift och bild, det är bränder, eldklot, man ser sina nära dö och falla ner i eldgap, berättar Rebecka som även skriver blogg om sina erfarenheter.

anonym
Bildtext Rebecka föddes in i Jehovas vittnen, men trots att hon idag inte längre är medlem så finns rädslan för domedagen närvarande i det undermedvetna, vilket påverkar hennes framtidstro.
Bild: Anki Westergård / Yle

Jehovas vittnen ser positivt på framtiden

Det är som sagt inte enbart Jehovas vittnen som tror på domedagen, också karismatiska frikyrkoförsamlingar har en tro på detta, liksom nyare religioner, uppger Johansson.

Eftersom Jehovas vittnen ändå nämns i sammanhanget har Svenska Yle bett om en kommentar av dem.

Jukka Palonen som arbetar på Jehovas vittnens huvudkontor i Vanda säger att "vi ser positivt och ljust på framtiden".

– Det är viktigt för oss att ge våra medlemmar stöd och hjälp om de behöver det. I våra församlingar har man kunnat diskutera både individuellt och i grupp om den senaste tidens bekymmersamma händelser, och det har gett oss stöd och tröst, svarar Palonen.

Han tillägger att man under senare tid har kunnat diskutera hur man ska behålla en positiv attityd då man översköljs av krig och katastrofer i nyheterna.

Palonen delar inte de åsikter som vissa före detta Jehovas vittnen har om religionens läror.

– Avsikten är inte att skrämma människor, tvärtom vill vi tala om för dem att framtiden kommer att vara ljus, säger han.

Skrämmer och manipulerar?

Joni Valkila som är direktör för UUT och ett före detta Jehovas vittne, säger å sin sida att vissa samfund och anhängare av konspirationsteorier utnyttjar människors rädsla i osäkra tider för att öka sitt eget understöd och få folk att söka sig till det samfund de företräder.

– Det är goda tider för sekter som predikar världens ände, säger Valkila.

Johansson är inne på samma linje.

– Vissa samfund utnyttjar världsläget och skrämmer och manipulerar människor vilket nu syns hos oss på UUT.

Fruktan för att de yttersta dagarna är här går hand i hand med tron på konspirationsteorier, säger Johansson.

– Då tiderna är osäkra vill folk ha klara svar för att stilla sin oro. Man kan hitta sina “snabba svar” i konspirationsteorierna eller de här lärorna.

Men varför vill man skrämma människor på detta sätt?

Johansson ser två olika orsaker. Dels vill man ha makt över folk, det här menar han att i synnerhet gäller ledarna inom karismatiska rörelser.

Dels handlar det om pengar.

– Det rör sig mycket pengar i det här, till exempel ska man ofta skänka "det tionde" till sin rörelse, säger han.

en Bibel och ett krucifix
Bildtext Världsläget just nu är väldigt oroligt med pandemi och krig i Europa, och man kan hitta "bevis" i bibeln som indikerar att domedagen är nära.
Bild: Mostphotos

Trumpeterna börjar ljuda

Det är inte svårt att i Bibeln hitta sådana stycken som man väljer ut som “bevis” för att undergången är nära, menar man på UUT.

I exempelvis Uppenbarelseboken och Daniels bok kan man hitta stycken som man kan tolka som aktuella i dag, om man så vill.

– Vi har märkt att många nu är rädda för profetior om att Ryssland ska ockupera Finland och beslutet om att gå med i Nato kommer säkerligen förstärka denna rädsla, säger Johansson.

Flera har också som barn lyssnat på predikan om Jesu återkomst, det här gäller främst de inom karismatiska rörelser, och nu återaktiveras den rädsla de kände som barn om att bli lämnade ensamma kvar.

Också Rebecka känner igen den här rädslan, även om hon på ett rationellt plan inte längre är rädd för Harmageddon.

– Jag minns ett möte som barn där man berättade att domedagen är här då man hör trumpeterna börja ljuda och murarna börja rasa och hur man då ska ta skydd i närmaste Rikets sal och invänta domedagen där.

Det här har gjort Rebecka rädd för plötsliga och höga ljud, hon har också mardrömmar och lider av posttraumatisk stress, vilket Johansson vittnar om att de som nu tagit kontakt till UUT också lider av.

– Det är främst rädslan för att allt det jag håller kärt när som helst kommer att tas ifrån mig, säger Rebecka.

Även om Rebecka inte längre är medlem i Jehovas vittnen eller tror på deras läror, så finns rädslan för domedagen kvar i det undermedvetna. Det har gjort att hon har svårt att skapa en framtidstro.

– Då jag ska ta beslut vad jag ska studera eller skaffa ett jobb så finns det något som håller mig tillbaka. Undermedvetet tror jag att jag kommer dö när som helst, speciellt eftersom jag är avhoppare.