Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Åklagaren om missbruket i nymanska stiftelserna: Man borde bevara stiftelsernas egendom, inte använda den till styrelsemedlemmarnas arvoden

Stort hus vid havet, gråsten.
Bildtext Kofverhag gård var Trygwe och Hjördis Nymans hem. Gården har nu en ny ägare.
Bild: Yle/Tove Virta

De nymanska stiftelserna grundades för att samla in och dela ut pengar till allmännyttiga ändamål. Nu står stiftelsernas makthavare inför rätten för maktmissbruk.

På tisdagen (17.5) inleddes den egentliga rättegången i Esbo i den så kallade nymanska stiftelsehärvan.

Tre personer står åtalade vid Västra Nylands tingsrätt för grovt bokföringsbrott och missbruk av förtroendeställning. De ska ha utnyttjat de två stiftelserna för egen nytta i stället för att ha skött stiftelsernas uppdrag som var att dela ut medel till allmännyttiga ändamål.

Åklagaren yrkar på fängelsestraff för de tre åtalade: från knappt två år villkorligt till tre och ett halvt år ovillkorligt.

En av svarandena ska ha fakturerat stiftelserna via sitt företag. Kostnaderna har sedan på styrelsemötena och i bokföringen delats till båda stiftelserna och konkursboet, förklarar distriktsåklagaren Jenni Louhenperä-Kivinen.

– Enligt vår uppfattning har faktureringsgrunden varit oskäligt hög. Fakturorna har varit för stora och det har orsakat stiftelserna ekonomisk skada.

"Ingenting är preskriberat"

För bokföringsbrottens del anser åklagaren att det är frågan om grova brott eftersom gärningarna har pågått i så många år och det gäller så stora summor.

När det gäller missbruk av förtroendeställning finns det däremot ingenting som heter grovt missbruk utan det termen missbruk av förtroendeställning används heltäckande.

Inspektorsvillan, en röd byggnad.
Bildtext Inspektorsvillan på Kofverhag gård.
Bild: Yle/Tove Virta

De åtalade hävdar att brotten är preskriberade.

Louhenperä-Kivinen säger att ifall det var frågan om vanliga bokföringsbrott, skulle de ha preskriberats. Men grovt bokföringsbrott har en preskriberingstid på tio år.

– Därför anser vi att ingenting ännu är preskriberat.

En sak som rätten ska ta ställning till är hur mycket som är för mycket, det vill säga hur mycket man kan fakturera för olika tjänster.

– Det finns inte skrivet i någon lag hur mycket man kan fakturera. Men det finns vissa anvisningar som vi tycker att man borde följa. Man kan också jämföra med vad man vanligtvis brukar fakturera för motsvarande uppgifter, säger Louhenperä-Kivinen.

Gammal ladugård.
Bildtext På gården finns också en ladugård.
Bild: Yle/Tove Virta

Stiftelsernas uppgift var att dela ut pengar till välgörande ändamål och på det viset stödja svenskspråkiga personer och samfund. Det här hade de nymanska stiftelserna enligt åklagaren inte gjort. Stiftelserna har heller inte haft så mycket inkomster som de skulle ha kunnat dela ut.

– Frågan är närmast att man borde bevara stiftelsernas egendom och inte använda den till att betala styrelsemedlemmarnas arvoden.

En av de åtalades advokat sa i tingsrätten att den åtalade inte är i stånd att förstå sådana saker som rättegången nu handlar om. Men det är ingen ursäkt, säger Louhenperä-Kivinen.

– Alla styrelsemedlemmar har ändå ett ansvar för bokföringen. Om man inte vet, är man skyldig att ta reda på. Det finns enligt vår uppfattning ett ganska strikt ansvar för styrelsemedlemmarna.

De åtalade ville inte kommentera fallet för Svenska Yle.

Trygwe och Hjördis Nyman ville att deras tillgångar används för allmännyttiga ändamål

De nymanska stiftelserna, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse, grundades för att samla in och dela ut pengar till allmännyttiga ändamål.

Men efter paret Nymans död gick största delen av pengarna i stället till driften av Kofverhag gård i Hangö och till olika rättsprocesser som enligt åtalet gynnade makthavarna i stiftelserna. Kofverhag gård var makarna Nymans hem.

Gamla fotografier på en flygel.
Bildtext Fotografier som fanns i huvudbyggnaden vid ett besök 2017.
Bild: Yle/Tove Virta

Stiftelserna har sedan åtminstone år 1989, då Trygwe Nyman gick bort, haft en gemensam tremannastyrelse. Både den första ordföranden som styrde stiftelserna fram till millennieskiftet, och den nu åtalade andra ordföranden som avgick för cirka fem år sedan, har i flera repriser misstänkts för att ha gynnat sig själva ekonomiskt genom sin ordförandepost.

Patent- och registerstyrelsen reagerade 2017 på misskötseln av de nymanska stiftelserna. Flera år tidigare hade skattemyndigheterna avlägsnat stiftelsernas skattefrihet på grund av att deras allmännyttighet inte uppfylldes.

Tidningen Hufvudstadsbladet hade före det i flera år rapporterat om obefintlig utdelning av pengar ur stiftelserna.