Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fritt fram att bygga bostäder på energitomten i Borgå – förvaltningsdomstolen förkastade besvären

Från 2022
Bild av hur det planerade kvarteret preliminärt ska se ut.
Bildtext Till exempel så här skulle energitomten kunna se ut i framtiden. Skiss från 2019.
Bild: Pohjola Rakennus/Rudanko-Kankkunen

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat de besvär som hade lämnats in över beslutet att bygga flervåningshus på Borgå energis gamla tomt i centrum.

Fastigheter och invånare i grannskapet hade lämnat in tre besvär mot detaljplanen för tomten.

Enligt besvären hade staden brustit både då den beredde detaljplanen och i hur den tog med invånarna i beslutsfattandet.

De som besvärade sig var bland annat missnöjda med hur höga husen skulle bli och att ett utlåtande av Borgå museum inte hade beaktats tillräckligt bra.

Det ska också ha funnits brister i hur utkastet till detaljplan var offentligt framlagt under pandemin.

Också bland politiker väckte tomten mycket debatt. Stadsullmäktige godkände slutligen detaljplanen för tomten i december 2020 efter omröstning.

Borgå energis hus
Bildtext Tomten ligger intill Mannerheimgatan, och på den står Borgå energis gamla värdefastighet. Arkivbild från 2016.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Men nu har alltså Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat besvären.

Enligt domstolen var detaljplanen framlagd under en längre tid än det skulle ha krävts, just på grund av coronarestriktionerna, och också på internet. Invånarna har alltså haft möjlighet att kommentera den.

Stadsfullmäktige har haft tillgång till Borgå museums utlåtande om planerna och utlåtandet har bifogats till fullmäktigebeslutet.

Vidare konstaterar domstolen att detaljplanen, utgående från stadens utredningar, inte kan anses försämra kvaliteten på stadsmiljön eller trivseln i området.