Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hushållen på norra sidan av Hangö får sitt vattennät

Från 2022
Sommarstuga vid vattnet.
Bildtext Det finns många fritidsbostäder och även fast bosättning på norra sidan av Hangö udd. Bilden är inte från Hangö.
Bild: Mostphotos

Planerna att bygga ett vatten- och avloppsnät i området börjar nu vara på målrakan. Staden kan om tio år ta över nätet.

Det är vattenandelslaget Krogars vattenpost som står bakom planerna som gäller områdena Furunäs – Krogars och Sandö.

Krogars vattenpost har stöd av den statliga myndigheten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Dessutom går Hangö stad in med 20 000 euro i projektet.

Villkoren för stadens ekonomiska stöd har varit att staden om tio år kan överta ett skuldfritt stamnät – om den vill.

I Hangö finns sedan tidigare ett liknande privat vattenandelslag.

För att de två andelslagen ska få så lika villkor som möjligt har Hangö vatten låtit en utomstående avtalsjurist från företaget Laki & Vesi slipa på detaljerna i avtalet.

Omkring 30 hushåll betjänas av det planerade vattenförsörjningsnätet.

Hangö stadsfullmäktige godkände avtalet på sitt möte 17.5.