Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Byråkratisk momsmiss med coronaunderstöd fick restaurangägare att gå back med 10 000 euro – flera fall i förvaltningsdomstolen

Uppdaterad 20.05.2022 06:40.
Restaurangägare Dennis Miiros framför kaffekoppar
Bildtext Dennis Miiros har restaurang Villa Solvalla i Noux, Esbo.
Bild: Axel Rappe / Yle

Dennis Miiros har en restaurang, Villa Solvalla i Noux i Esbo. Där serveras främst frukostar och luncher för eleverna vid Solvalla idrottsinstitut. En miss i NTM-centralernas principer för utbetalning av stöd har fått honom att gå back med tusentals euro.

– Det kommer också andra skolor hit som övernattar. Det är lägerskolor och dom är också momsfria, förklarar Dennis Miiros.

Och det är just momsfriheten som ställde till det för Dennis Miiros. När restauranger tvingades stänga under pandemins första vår, 2020 var också Villa Solvalla tvungen att stänga dörrarna.

– Det kändes så klart jobbigt. Nog hade vi en aning om att det kommer att ske men allt stannade och personalen blev utan jobb och en hel del av det som vi hade i förråden gick till spillo, minns Dennis Miiros.

Men så kom beskedet att restaurangföretagare skulle få stöd för den tid de tvingades hålla stängt. Cirka 7 000 företagare fick automatiskt ett sådant stöd.

Inget stöd för elevbespisningen

Beskedet om stöden var en stor lättnad för Miiros.

– Vi sökte stöd så fort vi fick veta att en sådan möjlighet fanns.

Det var då det visade sig att allt inte var så enkelt. NTM-centralens utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centralen, gav nämligen stöd endast för Villa Solvallas matförsäljning, med 14 procents moms och alkoholförsäljningen på 24 procents moms. Alltså sådan matförsäljning som inte är subventionerad av staten.

– Vår största försäljning, elevbespisningen, som har noll procent, föll bort totalt. Den räknade man inte alls med. Vi borde ha fått totalt cirka 20 000 euro.

Istället fick Miiros en gottgörelse på 10 000 euro för inkomstbortfallet. Han besvärade sig till UF-centralen, men fick avslag.

Han var nu tvungen att permittera sin personal på tre anställda.

– Det är tungt att säga upp folk när man inte visste hur länge det här kommer att hålla på och folk har lån. Nog är det ju som en liten egen familj den här personalen som vi har här.

Tiina Sjövall var permitterad under nedstängningen våren 2020.
Bildtext Tiina Sjövall var permitterad under nedstängningen våren 2020.
Bild: Axel Rappe / Yle

Det gällde för Dennis Miiros att bli kreativ men alternativen var få.

– Vi fick lov att sälja en av firmans bilar, en paketbil. Det är ju aldrig bra affärer att sälja bilar men vi fick några tusenlappar.

Ingen idé med take away i Noux skogar

Många restauranger, som inte kunde fortsätta som normalt under pandemiåren, satsade istället på hämtmat, men inte Dennis Miiros.

– Vi skulle ha kunnat ha take away men här i Noux skogar så finns det inte sådana kunder som det finns i centrum där det är betydligt livligare. Nog funderade vi på det men att det skulle ha kostat mera än vad det hade gett.

Dennis Miiros är inte ensam. Av 1 572 restaurangföretagare som sökte stöd från UF-centralen har 15 företagare besvärat sig till förvaltningsdomstolen.

– Huvudsakligen har besvären inte handlat om momsen, säger Pauliina Smolander utbetalningsdirektör vid centralen.

Men två förvaltningsdomstolar, Östra Finlands och Norra Finlands, har gett restaurangföretagare rätt då de fört fram att de också haft annan momsförsäljning än den vanliga 14- och 24-procentsmomsen. Besvären har skickats tillbaka till UF-centralen för ny behandling.

Nya direktiv om de andra momsskattesatserna

Problemet går att hitta i det första direktivet om stöd, där nämns nämligen bara de normala momsskattesatserna på 14 och 24 procent. Senare har UF-centralen förtydligat sina direktiv.

– Det kom fram i ansökningarna situationer där också andra momsskattesatser visade sig vara en grund för stöd och då har vi från fall till fall på basen av ansökan fattat beslut, förklarar Pauliina Smolander.

Hon vill inte ta ställning till huruvida företagare med andra momsskattesatser låtit bli att söka stöd på grund av den snäva tolkningen i det första direktivet.

Flera besvär är under en promille

Av de restaurangföretag som ansökt om stöd har 15 företagare besvärat sig till förvaltningsdomstolen. Två förvaltningsdomstolar har alltså skickat besvären tillbaka till UF-centralen, men två besvär har förvaltningsdomstolen förkastat. En företagare har dragit tillbaka sitt besvär, ett besvär har gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och åtta besvär är ännu under behandling.

Sex företagare som automatiskt fick ett restaurangstöd, som alltså inte behövde ansöka om det, har också besvärat sig till förvaltningsdomstolen. Totalt har UF-centralen beslutat om stöd till närmare 10 000 restaurangföretag.

– I förhållande till antalet beslut är besvärsmängden under en promille. Det gäller alla besvären och rättelseyrkandena. Enligt mig så betyder det att vår förvaltning fungerar, säger Smolander på UF-centralen.

Förvaltningsdomstolen dröjer med Miiros besvär

Dennis Miiros är en av dem som redan på hösten 2020 besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. Men:

– Det har inte hörts ett ord därifrån. Man är ju förvånad att hur kan det vara på det här sättet.

En halv vecka efter att vi träffar Dennis Miiros kommer Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Helsingfors förvaltningsdomstol slår fast att då restaurangen varit stängd kan nollmomsförsäljningen (elevbespisningen) inte lämnas bort. Miiros har alltså rätt till cirka 10 000 euro extra i stöd.

Miiros får rätt men måste vänta

Förvaltningsdomstolen anför att lagen om stöden till restaurangföretag inte stipulerar att delar av försäljningen ska utelämnas. Utan all försäljning oberoende av momsskattesatser ska beaktas. Därför ska UF-centralen behandla Dennis Miiros stödansökan på nytt.

– Skönt att det kom ett beslut. Att UF-centralen har haft fel.

Enligt branschorganisationen Mara som hjälpt Dennis med det juridiska kan det ännu dröja ett halvår för centralen att fatta ett nytt beslut.

- De sa att det kan löna sig att ha tålamod

– De sa att det kan löna sig att ha tålamod, berättar Dennis Miiros.

Det har nu gått två år sedan nedstängningen av restauranger. Stödet för elevbespisningen till Dennis Miiros låter ännu vänta på sig.

– Nog ska vi klara det. Huvudsaken att vi får våra pengar i något skede.

Artikeln är baserad på ett tips till Svenska Yle. Har du frågor du vill att vi ska granska, tipsa oss.