Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningsnämnden i Raseborg: Riv Katarinaskolans gympasal

Uppdaterad 22.05.2022 11:34.
Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan byggdes på 1940-talet för Karis-Billnäs samskola. Gymnastiksalen finns i flygeln till vänster från 1950-talet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Katarinaskolan är ritad av den kända arkitekten Hilding Ekelund. Om gymnastiksalen inte får rivas, ska undervisningens behov hur som helst prioriteras, tycker politikerna i bildningsnämnden.

Renoveringsplanerna för Katarinaskolan i Karis framskrider.

Politikerna i bildningsnämnden har nu (18.5) gett grönt ljus till den omfattande projektplanen för renovering och tillbyggnad av skolan.

Men nämnden ville enhälligt ha med ett nytt önskemål som kom från Isabella Allén och SFP-gruppen.

"Ansök om rivningslov"

Nämnden vill att undervisningens behov prioriteras och gymnastiksalen rivs.

Det här kan ställa till med problem eftersom Katarinaskolan i tiderna på 1940-talet ritades av arkitekten Hilding Ekelund. Han är känd också för objekt som Tölö kyrka, Helsingfors konsthall och Olympiabyn i Helsingfors samt för flera byggnader i Karis förutom Katarinaskolan.

Gymnastiksalen är en separat byggnad från 1950-talet, men också den är ritad av Ekelund.

Katarinaskolan ses som så värdefull ur kulturhistorisk synvinkel att staden räknar med renoveringsstöd av statliga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Men bildningsnämnden i Raseborg önskar att staden ansöker om rivningslov för gympasalen.

Om det inte beviljas, är det viktigt att i stället utreda om det går att öppna byggnaden med nya fönster för ljus så att den gamla gymnastiksalen kan användas som undervisningslokaler, säger nämnden.

Och ifall en ny sal byggs, poängterar nämnden att vikten ska ligga på skolans behov av adekvata lokaler för undervisning.

Preliminärt pris 13 miljoner euro

Det finns ännu ingen exakt kostnadskalkyl för vad moderniseringen av Katarinaskolan skulle kosta. Staden utgår från en summa på knappt 13 miljoner euro. Summan kommer från stadens servicenätutredning som uppdaterades i år.

Staden Raseborg har i sin ekonomiplan för kommande år reserverat pengar för renoveringen och tillbyggnaden vid Katarinaskolan.

Katarinaskolan är den svenskspråkiga centrumskolan för elever i årskurs 1–6 i Karis.

Billnäs skola
Bildtext Billnäs skola ligger ett stenkast ifrån Katarinaskolan på Pojos sida av den tidigare kommungränsen.
Bild: Maria Wasström / Yle

Enligt planen ska också eleverna från närbelägna Billnäs skola flytta till Katarinaskolan efter renoveringen. Likaså flyttar förskolegrupperna i daghemmen Labyrinten, Karusellen, Solbacka och Billnäs daghem till nya Katarinaskolan. Det här motiveras med att elevprognoserna pekar nedåt och behovet av kvadratmetrar därför krymper.

Annan nämnd vill inte riva

Förutom bildningsnämnden har också tekniska nämnden i Raseborg den här veckan (17.5) godkänt projektplanen för Katarinaskolan.

Tekniska nämnden godkände planen som sådan och det innebär att ingenting skulle rivas:

"I och med att projektplaneringen har framskridit har man stannat för två alternativ där alla funktioner placeras i det nuvarande skolcentrets område. Alternativet att riva byggnadsbeståndet/ delar av byggnadsbeståndet slopas i sin helhet", lyder texten i projektplanen.

Det här motiveras bland annat med att Katarinaskolan en del av en betydande kulturhistorisk omgivning. Konditionsgranskningar har visat att allt går att renovera.

Enligt en preliminär tidtabell kunde eleverna flytta till tillfälliga lokaler i december i år och entreprenörer för jobbet väljas i januari 2023.

Artikeln kompletterades 22.5.2022 vid 11.30-tiden med uppgiften att tekniska nämnden godkände projektplanen som sådan, det vill säga så att inga byggnader skulle rivas.