Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gruppfamiljedaghemmet på Pellinge läggs ner

Två barn står utomhus på en klippa vid havet.
Bildtext Pellingebarnen måste i fortsättningen åka till Ebbo för dagvård, eller så måste föräldrarna anställa en familjedagvårdare. Arkivbild.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Gruppfamiljedaghemmet Lilla My på Pellinge i Borgå läggs ner den 1 augusti. Bildningsnämnden tog beslutet på torsdagen. Daghemmet läggs ner på grund av det minskade antalet barn.

– Det var absolut ett jättesvårt beslut. Det är tragiskt och ledsamt men det går inte att fortsätta verksamheten, säger bildningsnämndens ordförande Hanna Lönnfors (SFP).

Gruppfamiljedaghemmet på Pellinge har funnits sedan hösten 1997. I början fanns det tolv barn och tre anställda i dagvårdsgruppen. Sedan 2019 har det funnits fem barn och två anställda i dagvårdsgruppen. Nästa höst skulle endast två barn ha börjat i gruppfamiljedaghemmet.

Årskostnaderna per barn var lite över 23 600 euro 2021. De genomsnittliga årskostnaderna per barn i daghemmen utan skiftesvård är 14 102 euro.

Stängningen var uppe i bildningsnämnden redan den 21 april men då beslöt man återremittera ärendet eftersom man ville få klarhet i om Skärgårdslagen eventuellt kan inverka.

I beredningen inför torsdagens möte skriver direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg och juristen Ville Hanhinen att det i Skärgårdslagen inte finns några ”direkta, detaljerade bestämmelser av tvingande natur i denna situation”.

Enligt Skärgårdslagen ska kraven på befolkningsmängd och elevantal vara lägre i skärgården än på fastlandet för att ordna offentliga tjänster. I det här fallet är antalet barn, två stycken, så pass litet att skärgårdens speciella karaktär inte anses räcka för att motivera en fortsättning på gruppfamiljedagvården.

Ebbo daghem eller familjedagvård

Daghemsbarnen ska beviljas intern förflyttning till Ebbo daghem från augusti i höst. Den ena av gruppfamiljedaghemmets två anställda placeras också där.

Ebbo daghem
Bildtext Ebbo daghem. Arkivbild.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

I beredningen nämns också andra alternativ för hur dagvården kan ordnas: Privat daghemsverksamhet som fungerar med servicesedel, privat familjedagvård som ordnas med privatvårdsstöd eller så kan familjen fungera som arbetsgivare då vårdaren arbetar i familjens hem.

”För familjedagvård som ordnas med privatvårdsstöd betalar kommunen förutom lagstadgat privatvårdsstöd även kommuntillägg. Det är ett bra alternativ i situationer då antalet barn är litet och det inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ändamålsenligt att upprätthålla daghemsverksamhet eller gruppfamiljedaghem.”

– Sådana möjligheter finns överlag. Det viktiga är att staden måste och har erbjudit plats på ett daghem, i det här fallet Ebbo. Men det finns andra lösningar om familjen behöver dagvården för att vardagen ska fungera, säger Lönnfors.

Hon har diskuterat med Pellingefamiljer och berättar att vissa funderar på hur man ska göra då det blir lång väg att föra barnen till Ebbo om man själv jobbar på Pellinge.

– Familjerna står inför olika val för hur man kan lösa sin vardag, konstaterar Lönnfors.