Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En skylt vid en cykelbana som räknar förbipasserande. Idag 1686 cyklar.

Var fjärde resa på två hjul – så har Uleåborg lyckats bli Finlands cykelhuvudstad

En cykelstad där folk cyklar året om - även små barn. Det har väckt uppmärksamhet också internationellt.

Från 2022

Det finns över 900 cykelvägar i Uleåborgs stads områden.

De hålls i skick året om. En stor del av cykelvägarna byggdes redan på 1970-talet och då förstod man att bygga cykelvägnätet skilt från gator och bilvägar. Stadens trafikplanering samarbetar med den lokala cykelföreningen när underhållskontrakten för cykelbanorna ska skrivas.

I stadsbilden syns skolbarn som cyklar. Det beror på att cykelvägarna inte korsar gator utan löper obehindrat genom gångtunnlar. Då vågar föräldrarna släppa ut barnen ensamma till skolan.

På bästa turiststråken i stan löper cykelvägar. Som turist kan man bekvämt utforska omgivningen på två hjul. Det finns inga backar och de flesta cyklar i lugn takt.

Överallt ser man cyklar och cyklister. Det ser nästan ut som i Köpenhamn. Men man kommer snabbare ut till skogsvägar och naturen än i en storstad.

Uleåborg ligger vid havet och största delen av cykelbanorna löper, tack vare planerarnas framsynthet, ostört genom parker, grönområden, skog eller över små broar.

Ungefär 22 procent av alla resor som görs inom Uleåborg görs med cykel. På vintern är andelen 11-12 procent. Vilket är mer än den totala cykelanvändningen i många städer i Finland. Till exempel i Helsingfors görs bara nio procent av resorna med cykel - och det är på sommaren. På vintern är andelen mycket lägre.

I många städer söderut är cykelvägnätet byggt i en tätare byggd omgivning än i Uleåborg och därför är det mycket svårare att utvidga det.

Otto Simola på den orangea cykeln är ordförande för Oulun polkupyöräilijät. Han cyklar till jobbet varje dag.

Föreningen har de senaste fem åren kunnat uttala sig om detaljplanerna och är numera delaktig i planeringen.

Trots att Ottos familj bor i en stad där vintrarna kan vara stränga har de tack vare goda cykelförbindelser klarat sig utan bil.

Den ishockeyspelande dotterns träningsbag ryms på elcykelns pakethållare.

Trafikingenjör Harri Vaarala svarar för trafikplaneringen och han rör sig med cykel i jobbet dagligen året om. Vaarala har en 27 kilometers arbetsväg. Han cyklar inte varje dag till jobbet, men ganska ofta.

Han har fått svara på frågor från journalister världen över om vad som är hemligheten bakom Uleåborgarnas cykeliver och hur det kommer sig att så många barn cyklar till skolan, även på vintern.

Svaret är att staden under årtionden har satsat på cykelvägarnas vinterunderhåll. Cykelvägarna plogas innan bilvägarna. De ska vara plogade senast kl 6 på morgonen och när bilvägarna röjs ska det inte skapa oöverkomliga vallar för cyklisterna.

Eftersom cykelbanorna hålls snöfria behövs de inte sandas eftersom det inte bildas så mycket is och då kan man till och med cykla utan dubbdäck. Att så många cykelvägar inte korsar gatorna utan löper under dem är också viktigt med tanke på säkerheten.

Om man tänker på hur cykelvägarna och trottoarerna såg ut i Helsingfors i vintras så är det en enorm skillnad.

Men hur det kommer sig att Uleåborgarna är så köldtåliga, det kan ingen svara på med annat än att de har vant sig.

Harri Vaarala är trafikingenjören som fått glädja sig åt att folk cyklar mycket. Satsningarna på att bredda banorna kostar, men istället hålls folk friskare och de flesta verkar tycka att cykling är roligt.

Men inte ens i Uleåborg har det varit lätt att lösa frågan om hur bilar och cyklar ska samsas i stadskärnan. Det är trångt på gatorna och svårt att få plats för sammanhängande cykelvägar.

Också här frestas man att cykla på trottoarerna istället för att trängas med bilisterna. Och motvinden - den har de heller inte löst.

På senare år har staden satsat på vägskyltar med över 500 nya skyltar som anger cykelvägarnas längd och mål som gäller hela Uleåborgstrakten i samarbete med omkringliggande kommuner. Klar skyltning och goda banor gör det är lättare att pendla till jobbet.

Kanske den enda som inte cyklar i Uleåborg är statyn Torgpolisen. Statyn har blivit en symbol för Ulåeborg. Den restes framför saluhallen vid torget 1987. Bronsstatyn har designats av Kaarlo Mikkonen och verket är en hyllning till poliserna som patrullerade på Uleåborgs salutorg under åren 1934–1979.

Tusentals personer pendlar till jobbet med cykel. Men även andra resor företas med cykel. Trots sitt nordliga läge är Uleåborg en stad som har mycket att bjuda också på sommaren.

Nallikari strand är Uleåborgs riviera. Den här vackra stranden når man från stadens centrum med cykel på en kvart. Härifrån avgår också färjorna till Karlö (Hailuoto).