Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå trafik drar in turer i stadstrafiken till sommaren – staden ser till att bussen ändå går

Vit buss som kör på en bro.
Bildtext Det blir sannolikt förändringar i tidtabellerna under sommaren när Borgå trafik drar in linjer och turer. Arkivbild.
Bild: Mick Närhi / Yle

Borgå trafik drar in flera turer och linjer redan till sommaren. Staden svarar med att försöka hitta en långsiktig lösning för att garantera smidig intern kollektivtrafik i Borgå.

Borgå Trafik har meddelat att bolaget drar in många turer och linjer i den interna kollektivtrafiken i Borgå redan i början av juni.

Borgå stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen strävar efter att snabbt köpa ersättande trafik för sommaren och för nästa vinter.

"Lokaltrafiken har i många år fungerat på marknadens villkor, vilket har varit funktionellt en ändamålsenlig och förmånlig lösning för staden. Vi kommer att föreslå en överskridning av budgeten i år för att garantera att trafiken fortsätter utan avbrott i huvudsak med liknande tidtabeller som i somras och i vintras. Kostnaderna för staden är stora, men samtidigt får staden en möjlighet att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken på ett nytt sätt", säger kommunteknikchef Kari Hällström på stadens webbplats.

Hällström uppger att trafiken till en början torde fortsätta nästan som tidigare men att staden i snabb takt också börjar planera lösningar på lång sikt, som kan ge fungerande kollektivtrafik i Borgå även i fortsättningen.

"Vid planeringen utreds också stadsbornas tankar om kollektivtrafiken. I strategin som utarbetas som bäst förbinder staden sig att utveckla den interna kollektivtrafiken", säger Hällström.

Staden informerar genast då ärendet har beretts för beslutsfattande.