Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Novia i Åbo ordnar tilläggsansökan för sjukskötarutbildningen för att fylla alla studieplatser

Från 2022
Dörren till Yrkeshögskolan Novia i Åbo
Bildtext Novia i Åbo ordnar en tilläggsantagning till sjukskötarutbildningen för att fylla alla 45 studieplatser.
Bild: Ellen Ijäs / Yle

Intresset för att utbilda sig till sjukskötare har dalat i hela landet de senaste åren. Vid Novia i Åbo är det endast 17 förstahandssökande till sjukskötarutbildningen och 45 lediga studieplatser i år.

Ett lågt antal förstahandssökande är inget nytt för i år, säger Eva Matintupa, prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia, om den låga ansökningsstatistiken

– Vi har ordnat tilläggsansökningar åtminstone de tre senaste åren. När man ser på antalet förstahandssökande så är det faktiskt en mer än ifjol som ansökt.

Också i år ordnas en tilläggsansökan för att fylla alla studieplatser. Tilläggsansökan pågår mellan den 15 och 29 juli.

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.
Bildtext Det finns ett stort behov av sjukskötare i Finland, samtidigt som allt färre unga söker sig till sjukskötarutbildning.
Bild: Etienne Laurent / EPA

– Nu ska vi komma ihåg att 17 till 45 platser, vilket innebär 0,38 sökande per plats, inte är hela sanningen eftersom det är många flera som sökt till sjukskötarutbildningen, men inte det som första alternativ i sin studieansökan.

Totalt är det 92 personer som sökt till utbildningen.

– Men det är klart att det är bekymmersamt, då det behövs väldigt mycket sjukskötare i vårt samhälle och attraktionskraften för den här utbildningen är inte så hög.

Tilläggsantagningar har lockat tidigare år

Matintupa säger att tilläggsansökningarna hittills burit frukt och att de tidigare år lyckats fylla alla studieplatser.

– Att vi arrangerar en extra antagning brukar leda till att vi får alla platser fyllda och det hoppas vi att det leder till i år också.

I förgrunden syns en person som studerar på datorn och har anteckningar framför sig. I bakgrunden syns fler personer som antecknar på dator eller på papper.
Bildtext Tilläggsantagningarna har tidigare lett till att alla lediga studieplatser fylls.
Bild: AOP

Vartannat år ordnas sjukskötarutbildning i form av flerformsstudier, vilket innebär mera självständiga studier och mycket av undervisningen sker på distans. Det är ofta personer som redan är i arbetslivet eller personer som vill byta yrke som väljer flerformsstudier.

Enligt Matintupa planerar man att öka antalet studieplatser för flerformsstudierna och minska platserna för dagsstudielinjen.

– Om det är attraktivare med flerformsstudier så försöker vi istället göra så för att hitta våra framtida sjukskötare som vi så väl behöver i Finland.

Lågt antal sökande till sjukskötarutbildningar i hela landet

Det är särskilt sjukskötarutbildningen som har det minsta antalet sökande statistiskt vid Novia i Åbo. Hälsovårdarutbildningen är populärare med en förstahandssökande per studieplats och likaså socionomutbildningen med 1,7 förstahandssökande per plats.

– Antalet sökande till sjukskötarutbildning gick ner i hela Finland i år. Men i Åbo har det inte gått ner. Vi hade de facto mer sökande än förra året, däremot har vi ökat antalet studieplatser och därför ser det statistiskt sätt ut som att vi har färre sökande, förklarar Matintupa.

– Dock är nog antalet sökande lågt och det vore önskvärt att det skulle vara fler sökande.

Vad är det grundläggande problemet?

– Om vi skulle ha svar på det skulle vi kunna göra mer för att lösa problemet. Det har inte gjorts studier om vad det egentligen beror på, så jag vet faktiskt inte.

Vårdarnas löner, anställningsförhållanden och utmaningar i yrket har synats mycket i medierna under våren i samband med vårdarstrejken. Sjukskötarna efterlyser bättre lön och bättre anställningsvillkor.

Sjukskötare demonstrerar i Helsingfors 9 april. På bilden syns demonstranter som håller i skyltar.
Bildtext Arbetsmarknadsorganisationerna Tehy och Super ordnade demonstrationer och gick i strejk i april.
Bild: Retu Liikanen / Yle

Hur ett eventuellt positivt förhandlingsresultat kunde påverka attraktionskraften till sjukskötarutbildningen i framtiden vet inte Matintupa, men påpekar att nyheterna om tunga anställningsförhållanden kan leda till att en del inte väljer att söka till sjukskötarutbildningen.

– Det är svårt att säga och vi vet inte om attraktionskraften har med det här att göra, men det är klart att man kan påverkas som ung som ska välja yrke att det har varit ganska mycket negativt i media om tunga anställningsförhållanden.

Efterlyser mer positiv nyhetsrapportering om sjukskötaryrket

Matintupa säger att det som kunde behövas för att öka attraktionskraften till studieplatserna vore en mer positiv nyhetsrapportering om sjukskötaryrket och intervjuer med sjukskötare som trivs med sitt arbete.

– Vi har ju jättemånga som stortrivs med sitt yrke och tycker om att hjälpa människor. Det skulle vara viktigt att lyfta fram det också och inte bara de som inte trivs.

– Klart att våra arbetsmarknadsorganisationer ska höras, men vi kan försöka få en balans i rapporteringen av sjukskötaryrket så att det inte bara är negativa saker som lyfts fram, utan att det faktiskt finns många som trivs med yrket.

Diskussion om artikeln