Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Apkoppor sprids plötsligt också i Europa – vi svarar på de vanligaste frågorna om sjukdomen

Från 2022
Uppdaterad 27.05.2022 09:49.
En person visar upp sina hudutslag som personen har i händerna. Utslagen har som orsakats av apkoppor.
Bildtext De vanligaste symtomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Bilden är en arkivbild från Demokratiska republiken Kongo och tagen år 1997.
Bild: Reuters

Hälsomyndigheterna har rapporterat om tiotals fall av apkoppor i Europa under de senaste dagarna. Tidigare har sjukdomen främst påträffats i Afrika. Enligt myndigheterna finns det ändå inte orsak till oro.

Flera fall av apkoppor har rapporterats åtminstone i Sverige, Australien, Belgien, Tyskland, Italien, Storbritannien, Portugal, Spanien, Kanada och USA. Hittills har ett fall av apkoppor hittats i Finland.

I Sverige beslutade regeringen på fredagen att klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom, rapporterar SVT. Syftet med klassificeringen är att man ska kunna vidta smittskyddsåtgärder som förhindrar ytterligare spridning.

Vad handlar sjukdomen om och varför sprids viruset just nu? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om apkoppor i den här artikeln.

1. Vad är apkoppor?

Sjukdomen är ovanlig och orsakas av infektion med apkoppsvirus. Sjukdomen har förekommit länge i tropiska regnskogsområden i Afrika, främst i västra och centrala Afrika. Apkoppor påträffades för första gången hos en människa i Demokratiska republiken Kongo år 1970.

Infektioner har påträffats hos olika djur, bland annat hos ekorrar, den gambianska jättepåsråttan, hos sovmöss och hos olika aparter.

Den vanligaste smittvägen till människan är från djur till människa, men apkoppor kan också överföras vid nära kontakt mellan människor.

De enskilda fallen som tidigare rapporterats i Europa har handlat om fall där resenärer återvänt till Europa från Västafrika.

Enligt expertläkaren Leif Lakoma vid Institutet för hälsa och välfärd är det nya nu att man påträffat fall i Europa utan att den smittade personen har varit på resa eller haft kontakt med vilda djur.

2. Hur sprids sjukdomen?

Apkoppor smittar främst via nära kontakt med infekterade djur eller människor eller via material som kontaminerats med viruset.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföringen av viruset ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män när det gäller de fall som bekräftats i Storbritannien. Också i Portugal har det främst varit unga män som smittats.

Smittan bedöms ändå inte vara högsmittsam. Det krävs nära kontakt för att viruset ska överföras och sexuella kontakter med infekterade personer utgör en smittrisk. Enligt Lakoma är det oklart hur exakt smittspridningen sker.

– Viruset sprids inte från människa till människa så lätt, utan det behövs en mycket nära kontakt för att en överföring ska ske. Många könssjukdomar sprids lättare mellan män och så är också fallet med apkoppor. Viruset sprids mer ju mer olika sexkontakter man har. Vi vet i nuläget inte om kondom skyddar mot apkoppor, säger Lakoma.

3. Vilka är de vanligaste symptomen?

De vanligaste symptomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Hudutslagen liknar de utslag och blåsor man får vid smittkoppor. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är sjukdomen lindrigare och mindre smittsam än smittkoppor.

– Några dagar innan symptomen kan man känna sig allmänt sjuk och ha feber. Sjukdomen är lindrig, men kopporna kan se skrämmande ut. Hos friska vuxna är sjukdomen oftast lindrig och man tillfrisknar oftast av sig själv.

Enligt Lakoma kan apkopporna synas först i ansiktet, händerna och i fotbotten och sedan spridas till andra delar av kroppen.

I de fallen som nu påträffats i Europa har en del av de smittade patienterna också haft utslag eller andra hudproblem i könsorgan, ljumskar och kring huden runt analöppningen.

Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar, men den kan variera mellan 5 och 21 dagar.

4. Finns det medicin mot apkoppor?

Det finns ingen specifik medicin eller behandling mot apkoppor och oftast tillfrisknar patienten av sig själv. Enligt Lakoma har en del experimentella virusmediciner testats mot apkoppor.

Lakoma säger att apkoppor är besläktade med smittkoppor, även om sjukdomarna skiljer sig åt. Enligt Lakoma verkar det som att man kan ha ett skydd mot apkoppor om man vaccinerats mot smittkoppor eller insjuknat i smittkoppor tidigare.

Världshälsoorganisationen uppger att flera studier har visat att vaccin mot smittkoppor kan ha ett skydd på upp till 85 procent mot apkoppor.

År 1980 deklarerade WHO att sjukdomen smittkoppor är utrotad.

5. Varför sprids apkoppor i Europa just nu?

Leif Lakoma säger att det är oklart varför smittan sprids i Europa just nu. Det är också för tidigt att spekulera kring eventuella virusvarianter.

– Tidpunkten kan vara en slump. Troligen har viruset kommit från Västafrika och sedan har viruset hittat ett nytt sätt för att sprida sig och börjat spridas i Europa.

6. Behöver man vara orolig?

Enligt Lakoma behöver man inte vara orolig. Risken att smittas är liten och symptomen är lindriga.

Symptomen är dessutom så pass tydliga och specifika att man högst sannolikt förstår att söka sig till vården och att testa sig, säger han.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att man följer med läget med smittspridningen.

7. Hur kan man förebygga smittspridningen?

Enligt Lakoma är det viktigt att informera personer som har risk att smittas via sexuella kontakter om sjukdomen.

Smitta förebyggs också genom att man undviker smittade djur i de områden där apkoppor finns, framför allt i Västafrika.

Källor: Yle Uutiset, AFP, Reuters, Folkhälsomyndigheten i Sverige, Världshälsoorganisationen

Intervjun med Leif Lakoma gjordes av Yle Uutisets reporter Hanna Hanhinen.

Artikeln uppdaterad 20.5.2022 kl 17.50 med en information om att smittkoppor utrotats år 1980. Artikeln uppdaterades ytterligare den 27.5 klockan 9.09 med information om att ett fall av apkoppor bekräftats i Finland.