Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unga kineser är förhäxade av sitt hemland – utbredd nationalism gynnar kommunistpartiet

Staty föreställande Mao Zedong omgiven av palmer.
Bildtext I många storstäder finns det fortfarande statyer över det socialistiska Kinas första ledare Mao Zedong. Han är en förebild för en massa unga nationalister.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Fler och fler unga kineser är övertygade om att Kina på alla sätt är bättre än västländerna. Bland ungdomarna vinner nationalismen ständigt terräng, men det varnas för att fenomenet kan vara ett tveeggat vapen för makthavarna.

Körer som framför gamla revolutionära sånger har blivit vanliga vid universiteten i Kina. En stor del av sångerna lovprisar det socialistiska Kinas första ledare Mao Zedong.

– Dagens ungdomar känner inte till följderna av alla de ödesdigra och blodiga kampanjerna som Mao inledde. De har blivit lärda att Mao gjorde sitt bästa för det kinesiska folket och för att stärka Kina, kommenterar Kina-kännaren Jean-Pierre Cabestan via videosamtal från Hongkong.

Mao är populär i synnerhet bland nationalistiska kineser. Cabestan säger att det är oroväckande att nationalismen är ännu mer utbredd bland ungdomarna än bland de äldre generationerna.

– Ungdomarna anser att Kina är det bästa landet i världen och de upplever att omvärlden är kaotisk. För dem är det svårt att sätta saker i rätt perspektiv, konstaterar Cabestan som länge har fungerat som professor vid ett av universiteten i det formellt autonoma Hongkong.

Man och kvinna iklädda gröna historiska kinesiska uniformer.
Bildtext Det är populärt att bli fotograferad klädd i arméns uniformer från den revolutionära tiden. Det går att hyra sådana uniformer på många platser som attraherar inhemska turister.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Filmer viktig kugge i propagandan

Cabestan betonar att det i sig är naturligt att de unga kineserna är stolta över de aldrig förr skådade ekonomiska framstegen som Kina onekligen har gjort. Samtidigt har det styrande kommunistpartiet med hjälp av en strikt censur sett till att ungdomarna är omedvetna om en del av de allvarliga problemen som Kina brottas med.

Partiet sprider också målmedvetet nationalistisk propaganda både i skolorna och i universiteten. Via massmedierna bombarderas kineserna dagligen med nationalistiska budskap och inhemska filmer används likaså för att göra propaganda.

The Battle of lake Changjin, Slaget om sjön Changjin, är det senaste exemplet på nationalistiska filmer. Den handlar om Koreakriget på 1950-talet, berättar Cabestan.

Filmen lockade rekordartade mängder besökare till biograferna efter att den blev färdig i fjol. I filmen beskrivs de kinesiska soldaterna som modiga hjältar medan de amerikanska fienderna utan undantag är sadistiska och på alla sätt motbjudande.

Slaget om sjön Changjin gjordes på beställning av kommunistpartiet. Filmen var så framgångsrik att partiet genast beställde uppföljaren Slaget om sjön Changjin 2 som visade sig vara nästan lika populär som den första delen.

En tavla föreställande en död person insvept i kommunistisk flagga med personer som står omkring.
Bildtext Revolutionär konst har länge varit en viktig genre. I den framställs kommunisterna alltid som oskyldiga hjältar som kämpar mot onda makter.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Väst inte längre ett föredöme

Cabestan betonar att det inte bara är partiets egen propaganda som ger upphov till de nationalistiska stämningarna. Också kinesernas personliga erfarenheter bidrar till fenomenet.

– Kineser som studerar i USA och Europa är inte längre imponerade av vad de ser. Förr var de däremot i regel imponerade, säger han.

Cabestan förklarar att Kina har utvecklats så snabbt att till exempel infrastrukturen nu på många sätt fungerar bättre där än i andra länder. I synnerhet i USA blir de kinesiska studerandena nuförtiden också allt oftare offer för rasism, och många är dessutom rädda för att bli utsatta för våld.

När studerande och andra besökare sedan återvänder till hemlandet berättar de om sina upplevelser. På så sätt förstärker de uppfattningen om att Kina är det bästa landet att leva i.

Ett glasskåp med en korgboll och en skjorta i.
Bildtext Internationellt framgångsrika idrottare är en ingrediens i den nationalistiska propagandan. Kommunistpartiet har gynnats av att Kina har blivit en stormakt inom många idrottsgrenar.
Bild: Björn Ådahl

Självsäkra studerande går för långt

Cabestan säger att en del inflytelserika kineser nu har börjat varna för att ungdomarnas åsikter är alltför enkelspåriga. En av dem är professorn Yan Xuetong som leder det prestigefulla universitetet Tsinghuas utrikespolitiska institut i Peking.

– Yan publicerade nyligen en artikel där han framförde sin oro över att hans studerande är alltför självsäkra och alltför nationalistiska. Han skrev också att de har överdrivet föraktfulla åsikter om västländerna, berättar Cabestan.

I artikeln konstaterade Yan ytterligare att det är vanligt att studerande dessutom tycker att Kina är så starkt att landet utan större problem kan få sin vilja igenom i utrikespolitiska konflikter. Yan gjorde det klart att han anser att sådana attityder inte är önskvärda.

Cabestan betonar att Yan är känd för att förespråka en aggressiv utrikespolitisk linje. Cabestan säger att det därför är anmärkningsvärt att också en person som Yan varnar för att de nationalistiska stämningarna har blivit alltför kraftiga.

Familj poserar framför statyer i Kina.
Bildtext Alltifrån barnsben blir kineserna tagna till platser där de kan bekanta sig med kommunistpartiets historia. Många föräldrar tycker att det är viktigt.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Taiwan ständigt orosmoment

Många utländska Kina-kännare har för sin del konstaterat att det finns en risk för att nationalismen spårar ur. De hänvisar bland annat till antijapanska demonstrationer som bröt ut i flera kinesiska städer åren 2005 och 2012.

– Myndigheterna förlorade kontrollen över en del av demonstrationerna. Studerande anklagade regeringen för att vara svag och de krävde till och med att det politiska systemet förändras, säger Cabestan.

Demonstranterna orsakade också omfattande ekonomiska skador. De vandaliserade butiker som sålde japanska varor, hade sönder japanska bilar och efterlyste en bojkott av alla japanska produkter.

Det anses vara möjligt att motsvarande demonstrationer bryter ut till exempel ifall kommunistpartiet kompromissar med ärkefienden Taiwan. Partiets propaganda har gjort det klart att Taiwan måste återförenas med moderlandet Kina kosta vad det kosta vill.

Tavelvägg med kinesiska militärer.
Bildtext Otaliga museer presenterar kommunistiska hjältedåd. Ofta är museerna ägnade åt den så kallade Långa marschen som på 1930-talet räddade kommunisterna från att bli utplånade.
Bild: Björn Ådahl

Nationalism underlättar hårda tag

Cabestan räknar ändå med att partiet fortsätter att uppmuntra nationalistiska stämningar. Partiet har haft stor nytta av dem bland annat när strikta regler har införts för att hindra att coronaviruset sprider sig i de kinesiska metropolerna.

Reglerna har förpestat invånarnas liv. De har också gett upphov till i Kina ovanliga protester mot myndigheterna.

De nationalistiska stämningarna förmodas bidra till att största delen av folket trots allt verkar ha tillit till partiets viruspolitik. Protesterna har varit småskaliga och de har brutit ut enbart bland dem som personligen har lidit allra mest av reglerna.

Cabestan antar dessutom att partiet litar på sin egen förmåga att styra nationalismen i en för Kina fördelaktig riktning. Själv utgår Cabestan från att det allt mer auktoritära partiet vid behov kan hålla nationalisterna i schack.