Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa planerar köpa mark vid den tidigare bangården

Järnvägsstationen är riven, istället en stor bro.
Bildtext På området finns Helsingforsvägens bro. Arkivbild från 2015.
Bild: Yle/Lone Widestam

Lovisa stad föreslås köpa över sex hektar mark vid den tidigare bangården. Köpet motiveras med att området är viktigt för utvecklingen av tjänsterna i centrum.

Det är fråga om mark på totalt 6,3 hektar och som tillhör den tidigare bangården.

På området finns en skejtpark, ett gammalt lokstall från början av 1900-talet och en godsstation från början av 1980-talet. Där finns också några byggnader och konstruktioner som hyresgäster äger.

Området ligger väster om torget och kyrkan, cirka 600 meter från Lovisas kärncentrum. I detaljplanen är området planlagt som järnvägsområde med en total byggrätt på knappt 2 000 kvadratmeter.

En karta där ett område är utmärkt med grön färg.
Bildtext Området i fråga är utmärkt med grön färg på kartan.
Bild: Lovisa stad

Ur stadens synvinkel är området viktigt för utvecklingen av tjänsterna i centrum.

Projekt på en halv miljon totalt

Lovisa har förhandlat om köpet med statliga Senatfastigheter och Trafikledsverket. Köpesumman är 260 000 euro. Dessutom beräknas staden delta i kostnaderna för att sanera den förorenade jorden på området med 250 000 euro.

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlar köpet på sitt möte på måndag (23.5). Förslaget är att styrelsen ger köpet grönt ljus och skickar ärendet vidare till stadsfullmäktige, som fattar det slutliga beslutet.

Diskussion om artikeln