Hoppa till huvudinnehåll

Politik

SU på SFP:s partidagar: Svårt att driva drogpolitik i Finland

Från 2022
Uppdaterad 21.05.2022 16:11.
En narkotikaspruta nära en naken arm.
Bildtext Brukarrum skulle även kunna erbjuda rena sprutor, dessutom anser SU att sprutorna i gatubilden skulle minska.
Bild: https://rebcenter-moscow.ru/ / Wikimedia Commons

Rum där missbrukare kan injicera narkotika lyftes upp i en motion under SFP:s partidagar. Svensk ungdom vill lyfta de svåra politiska frågorna till diskussion.

I början av året publicerade Institutet för hälsa och välfärd (THL) en rapport som innehåller sju rekommendationer för att minska drogrelaterade dödsfall i Finland. En av rekommendationerna är så kallade brukarrum, ett ställe där missbrukare kan injicera under uppsikt av hälsovårdspersonal.

Svenska folkpartiets (SFP) ungdomsförbund Svensk ungdom (SU) tar fasta på rekommendationen i en motion under helgens partidagar. SU vill att moderpartiet tar upp brukarrum i sin motion till partiet. Förbundet säger att brukarrum inte bara förebygger dödsfall utan kan också minska på kriminaliteten.

– Finlands drogpolitik har visat sig vara icke-fungerande. Vi vill på riktigt hjälpa de här människorna, missbruk är en sjukdom och därför måste vi få system som hjälper dessa personer, säger SU:s förbundsordförande Julia Ståhle.

Ung kvinna med långt brunt hår i halvbild.
Bildtext SU:s ordförande Julia Ståhle säger att förbundet lyckats bra med att hitta en balans mellan att vara realistiska i sin politik och samtidigt driva svåra frågor.
Bild: Catariina Salo / Yle

Ett införande av brukarrum skulle kräva en lagreform eftersom lagen för tillfället förbjuder både användning och innehav av narkotika. Det är inte bara SU som yrkar på en lagreform, också Helsingfors stad har pratat för en speciallag som tillåter brukarrumsverksamhet.

– Finländare har vissa frågor som är väldigt svåra att driva, drogpolitik är en av dem. Delvis tror jag det beror på stigmat, vi måste se det här på ett samhälleligt plan och se människan bakom, säger Ståhle.

Partiers ungdomsförbund lyfter ofta fram svåra frågor som inte alltid går igenom inom moderpartiet. Ståhle säger att det ändå är viktigt att ha en diskussion om de jobbiga sakerna.

– Om motionerna inte går igenom så är det det i alla fall en tankeställare får många. Många gamla SU-motioner har senare blivit partiets politik, så vi påverkar nog på riktigt.

SU stöder också en avkriminalisering av cannabis.

Natoansökan väcker glädje

SFP inledde sitt partimöte på lördagen i Åbo. I sitt 18 sidor långa linjetal sa partiordförande Anna-Maja Henriksson att man inte ska låta rädslan ta över eller låta sig styras av skrämsel och hot. Hon hänvisar till kriget i Ukraina och Finlands Natoansökan.

– De senaste månaderna har det blivit klarare för mig, det mest värdefulla vi har är vår frihet, säger Henriksson.

Kvinna i vit kavaj bakom ett podium.
Bildtext SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson lyfte det stödpaket på 120 miljoner euro som ska minska på de negativa effekter som coronapandemin orsakat hos barn och unga.
Bild: Johan Hagström/SFP

SFP har i flera år stött ett finländskt medlemskap i militäralliansen. Glädjen över att en ansökan nu lämnats in var påtaglig. Henriksson presenterades som den ordförande som tagit Finland in i Nato.

I sitt tal lyfte Henriksson också fram det stödpaket på 120 miljoner som nu riktats till barn och unga. Pengarna ska användas till att minska de negativa effekterna av coronapandemin. En stor del av anslagen riktas till grundskolor, yrkesskolor och gymnasier.

SU:s Julia Ståhle säger att det är positivt med ett stödpaket, men att det även borde riktas pengar till högskolor och universitet.

– De äldre studerandena glöms bort igen.

Självbestämmanderätt om den egna kroppen

I den allmänpolitiska debatten lyfte många delegater upp kriget i Ukraina. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm lyfte de systematiska våldtäkter som används mot ukrainarna.

– Vi behöver kunskap om det här och motarbeta det.

Westerholm pratade också om den befintliga kvinnosynen. Hon nämnde det uppmärksammade fallet nyligen när nämndemän friat en person som rätten tidigare hade dömt för våldtäkt.

– Vi måste garantera ett system där det inte finns utrymme för sådan här inkompetens, säger Westerholm.

Blond leende kvinna i blå kavaj i halvbild.
Bildtext Anita Westerholm hänvisar till translagen, abortlagen och lagen om sterilisering när hon säger att alla finländare inte har självbestämmanderätt över sina egna kroppar.
Bild: Catariina Salo / Yle

Partiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir-Sandelin säger i sitt anförande att det behövs en inhemsk fossilfri energiproduktion.

– Energipolitiken påverkas på ett elementärt sätt av Rysslands attackkrig i Ukraina. Nu har vi världens chans att ställa om vår energipolitik.

Den österbottniska riksdagsledamoten Mikko Ollikainen oroar sig för äldre personers medieläskunnighet. Han säger att vi måste lära oss leva med hybridpåverkan och lära oss sålla.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström lyfte problemen bland barn och unga. Han säger att stödpaketet på 120 miljoner är bra, men att det krävs mer på alla nivåer.

– Terapigarantin måste fås i bruk inom välfärdsområdena.

Både Wickström och riksdagsledamot i Veronica Rehn-Kivi lyfte också rätten att få basservice på sitt modersmål.

SFP:s partidagar fortsätter på söndagen. Ingen har utmanat sittande ordförande Anna-Maja Henriksson. Även de tre vice ordförandena är outmanade än så länge.