Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Analys: SFP gör bra i att lyssna på SU – unga vuxna känner sig förbisedda

Grafik med inklippt bild av Catariina Salo. I bakgrunden en SFP-rock.
Bildtext SU utmanar moderpartiet SFP något, skriver redaktör Catariina Salo i sin analys.
Bild: Yle

Svenska Yles politiska reporter reflekterar över ungdomars roll i politiken. Moderpartierna gör bäst i att lyssna på unga.

Partiers ungdomsförbund har en lång historia att vara det lite stökiga barnet till moderpartiet. Det råder bred konsensus om att det även ska vara så. De unga ska komma med kontroversiella förslag och motioner som lyfter de så kallade jobbiga frågorna.

Svenska folkpartiets (SFP) ungdomsförbund Svensk ungdom (SU) är inget undantag. På årets partidagar i Åbo har SU bland annat lämnat in en motion om att införa injektionsrum för missbrukare. I en annan motion vill förbundet öka demokratin under partidagarna och se att partiordförande inte ska vara den som leder partimötet.

Förbundsordförande Julia Ståhle säger att det lätt kan bli en intressekonflikt när mötesordförande även är partiordförande och delegat under mötet. Många andra partier i Finland har frångått det här systemet. Även translagen får igen uppmärksamhet av just ungdomsförbundet.

Under partidagarnas allmänpolitiska debatt lyfte många unga ensamheten som uppstått under coronapandemin. En delegat använde sina tre minuter till att ge skarp kritik för hur pandemin har skötts. Det viktiga studielivet där livslånga kontakter skapas skars helt av för en lång tid på grund av restriktionerna.

"Vi mår inte dåligt på grund av pandemin, utan på grund av besluten som fattades. Besluten fattades av personer som redan haft sin studietid, som har familj och fast jobb", löd det när Linnéa Lang vände sig till partiledningen.

I en replik till inlägget kritiserade delegat Kasper Kannosto att terapigarantin ännu heller inte blivit av. "I talen nämns alltid unga men varför syns det inte i besluten?" undrar Kannosto.

Det anslag till barn och unga som finns i den senaste tilläggsbudgeten ska till stor del styras till grundskolan och andra stadiet. Studenterna på högskolor och universitet glöms bort igen, som SU:s förbundsordförande Ståhle säger i en intervju för Svenska Yle.

Unga vuxna behöver läka sina sår

Efter en motion av SU har SFP på sin förra partidag tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med en uppdaterad drogpolitik för partiet. Den här arbetsgruppen har ännu inte inlett sitt arbete.

Varför har inte partiprogrammet uppdaterats trots att viljan finns, undrar SU:s tidigare ordförande Frida Sigfrids. Svaret från moderpartiet är urskuldande. "Det har varit så mycket annat nu", säger partisekreterare Fredrik Guseff.

De mera liberala motionerna som SU lyft fram under partidagarna har en historia av att inte bli godkända. När det gått några år är det ändå ungdomsförbundets politik som blir partiets politik. Partier skulle här ha alla chanser att gå i bräschen och ge mer utrymme åt ungdomarna.

Att unga tar del i politiken är avgörande för en demokratisk framtid. Utan de ungas insats riskerar politiken och välfärden att utarmas. Befolkningen blir allt äldre och sysselsättningen minskar och blir allt mer osäker.

I sitt linjetal på lördagen ställde SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson den retoriska frågan hur det är att vara ung i dag. Det betyder utanförskap och psykisk stress, svarade hon på sin egen fråga och tillade att våra barn och unga behöver få känna sig glada och lyckliga.

Det rimmar illa med de inlägg som många unga delegater kom med i den allmänpolitiska debatten. Kontentan var att unga vuxna känner sig förbisedda, har sår som börjat vara redan innan coronapandemin och situationen blir allt sämre när tillgången till mentalvårdstjänster fortsatt är begränsade.

Henriksson säger i sitt tal att det finns många sår som behöver läkas. Det håller troligen många unga delegater på SFP:s partimöte med om.