Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronarapporteringen upphör i Österbotten – epidemiläget är stabilt trots att smittan finns i samhället

Positiva coronatester
Bild: Anna Ruda / Yle

Österbottens välfärdsområde kommer att sluta ge ut siffror och statistik om coronaläget. Det här eftersom man anser att siffrorna inte längre ger rätt bild av epidemiläget då officiella coronatest bara tas av en liten grupp.

Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen säger i ett pressmeddelande att epidemiläget för tillfället är så stabilt att de kan upphöra med den omfattande uppföljningen av epidemisiffrorna.

– Nu befinner vi oss ändå i en situation där vi kan vara nöjda med att epidemin utvecklats i en positiv riktning, säger Nieminen.

Viruset finns kvar

Enligt Nieminen är det viktigt att komma ihåg att coronaviruset fortfarande rör sig bland befolkningen och det kan uppstå nya epidemivågor.

Österbottens välfärdsområde fortsätter att följa med hur många som får sjukhusvård för covid-19 och hur många coronarelaterade dödsfall som inträffar. Välfärdsområdet kommer inte att automatiskt rapportera dessa siffror.

Österbotten coronasamordningsgrupp har i fortsättningen möte när det behövs och ifall coronaläget ändras avsevärt. Om det händer något som behöver noteras kommer välfärdsområdet att informera om saken.

Välfärdsområdet fortsätter meddela hur coronaläget ser ut till Institutet för hälsa och välfärd varje vecka.

Coronatestningen fortsätter som tidigare, men vid en del provtagningsställen blir öppethållningstiderna kortare.