Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens förbund godkände ny landskapsstrategi: ”Regionen måste kunna anpassa sig till förändringar i världen”

Valtatie 8, Tieosuus välillä Vassor ja Maksamaa
Bildtext Landskapsstrategin sträcker sig fram till år 2025.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Det behövs stor flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till ett förändrat världsläge, även i Österbotten. Därför har Österbottens landskapsfullmäktige godkänt en ny strategi som omspänner åren 2022–2025.

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände på måndagen Österbottens landskapsstrategi för de kommande tre åren. Med stöd av planen hoppas man kunna öka Österbottens möjligheter att anpassa sig till kommande utmaningar.

Strategin är avsedd att trygga ekonomisk och ekologisk såväl som social och kulturell hållbarhet i Österbotten. Strategin ligger sedan som grund för att göra upp en landskapsplan och andra kommande riktlinjer i landskapet.

Viktigt med flexibilitet

Utgångsläget för arbetet har varit de befintliga och förvänta utmaningar som landskapet står inför. Där ingår exempelvis klimatutmaningar, digitalisering och en förändrad befolkningsstruktur.

"En viktig uppgift för landskapsstrategin är att öka resiliensen i Österbotten, eller regionens förmåga att anpassa sig till förändringar i världen och klara sig igenom olika störningar så helskinnad som möjligt. Coronapandemin och Rysslands anfall mot Ukraina har visat att vi verkligen behöver vara flexibla för förändringar", skriver landskapsfullmäktiges ordförande Matias Mäkynen i ett pressmeddelande.

Matias Mäkynen (SDP).
Bildtext Landskapsfullmäktiges ordförande Matias Mäkynen (SDP).
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Strategin som beretts redan under fjolåret godkändes på måndag av fullmäktige efter ett intensivt samarbete mellan statliga myndigheter och institutioner inom regionutvecklingen.

Vidare klubbade landskapsfullmäktige också igenom Österbottens trafiksystemplan 2050. Under förra hösten gick planen genom en remissbehandling, där några av kärnfrågorna utkristalliserades. Dit hör förbättringar av farlederna till Kaskö och Vasa hamnar, samt en vidareutveckling av riksväg 8.