Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturskyddsförbundet kräver: Klassa vitsvanshjorten som invasiv art

Från 2022
Uppdaterad 25.05.2022 18:05.
en vitsvanshjort. En stor gran i bakgrunden, grönt gräs och ormbunkar. Somamr eller tidig höst.
Bildtext Vitsvanshjorten är en importerad art som orsakar mycket skada i Finland. Den borde behandlas i enlighet med det, anser Naturskyddsförbundet. Som skadliga invasiva arter i Finland räknas i dag till exempel lupinen, minken och mördarsnigeln.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Vitsvanshjorten är en främmande art som orsakar trafikolyckor och skadar både odlingar och växtarter i naturen, motiverar Naturskyddsförbundet. Men jägare vill inte klassa vitsvansen som skadlig och invasiv.

Finlands naturskyddsförbund vill att vitsvanshjorten läggs till på Finlands officiella lista över skadliga invasiva arter senast 2030. Det innebär enligt förbundet att kronhjorten i stället aktivt integreras i den finländska naturen.

Naturskyddsförbundet föreslår att jakten på vitsvanshjort effektiveras genom att avskaffa kvoteringen. Det skulle inte enbart öka jakten utan också lätta på byråkratin som har krävts för att bevilja och följa upp jaktloven.

Naturskyddsförbundet jämför den föreslagna förändringen i jakten med det som gjordes med rådjuret 2005: Då öppnades rådjursjakten för en större grupp jägare.

Importerad art från Nordamerika

Vitsvanshjorten importerades från Nordamerika till Finland på 1930-talet för jakt. Nu har stammen vuxit till över 100 000 djur. Tätast är beståndet i södra och sydvästra Finland.
"Vitsvanshjorten orsakar många trafikolyckor. Den skadar yrkesodlingar, hobbyträdgårdar och växtarter i naturen. Vitsvanshjorten sprider tillsammans med andra hjortdjur också fästingar som orsakar TBE och borrelios, sjukdomar som är farliga för människan", motiverar Tapani Veistola som är verksamhetsledare på Naturskyddsförbundet i ett pressmeddelande (på finska).

Förbundet: Kronhjortsstammen borde växa

Om vitsvanshjorten tas med på listan över skadliga invasiva arter, krävs som motvikt åtgärder för att främja andra arter, skriver Naturskyddsförbundet.

Rådjur.
Bildtext Rådjuret är också ett hjortdjur.
Bild: Jouko Tykkyläinen

Kronhjorten behöver enligt Naturskyddsförbundet integreras i Finland så att de stora rovdjuren hittar föda i naturen. Kronhjorten är en europeisk art och den har kommit till Finland "på egna ben".

En annan viktig åtgärd är att minska jakten på lodjur som också bidrar till att hålla koll på vitsvansstammen, påminner Naturskyddsförbundet.

Finlands naturskyddsförbund är den största självständiga miljö- och naturskyddsorganisationen i Finland. Förbundet jobbar för hållbarhet i produktion och konsumtion och arbetar för att skydda biodiversiteten.


Jägare: Vi kan hantera stammen

Jägarna tänder inte på idén att klassa vitsvansen som en skadlig invasiv art.

– Jag har förståelse för att det finns motstridiga tankar om stammen som ställvis är ganska riklig. Men man ska samtidigt se den som en resurs, säger Mikael Fröberg, ordförande för Västra Nylands jaktvårdsförening.

Fröberg medger att en stark vitsvansstam kan orsaka lokala skador på specialodlingar och vissa oljeväxtfält.

– Men i övrigt är den hanterbar. Avskjutningen i Västnyland och i hela sydvästra Finland har i några år varit ganska hård. Nu börjar det bära frukt. Man ser att vi kan hantera stammen.

Det här arbetet måste fortsätta, säger Fröberg.

– Där det finns behov av mera avskjutning, skjuter man mera.

Huomioväriseen pipoon pukeutunut metsästäjä tähtää haulikolla. Kuvassa metsästäjä ylhäältä nähtynä.
Bildtext Jakt är en populär hobby och jägarkåren i Finland är stor.
Bild: Sauli Antikainen / Yle

Naturskyddsförbundet föreslår att licenserna släpps och jaktkvoterna för vitsvanshjorten slopas, precis som man har gjort med rådjuren. Fröberg tror inte på en sådan strategi.

– Vi såg med rådjuren att när licenserna släpptes, stannade avskjutningen. Stammen har inte minskat utan på många håll ökat.

Licenserna sporrar jägarna, menar Fröberg.

– Så länge vi har licenserna som beviljas av Viltcentralen, känner man som jägare en plikt att fullfölja sin uppgift. Slopar man licensförfarandet, är det lätt att tycka att man gjort sitt när man skjutit några hjortar. Man har inget ordentligt mål i sikte.

Det viktigaste i hela frågan är att jägarna och markägarna hittar en gemensam linje.

Ordföranden för Västra Nylands jaktvårdsförening Mikael Fröberg från Sjundeå tror heller inte att kronhjorten kan lösa problemen ifall vitsvanshjorten klassades som skadlig invasiv art i Finland.

– Kronhjorten är mycket mera skadlig på skog och mark, den betar av planteringar och sådant mycket mer än vitsvansen, säger Fröberg.
Artikeln kompletterades 24.5.2022 vid 13-tiden med kommentarer av jägaren Mikael Fröberg.