Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Typiskt pojkiga pojkar och flickiga flickor finns inte – ny forskning understryker likheterna mellan könen

Från 2022
En blå och en rosa handske på marken.
Bildtext Prototypiskt pojkaktiga pojkar eller flickaktiga flickor finns praktiskt taget inte, visar forskningen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Kommentarer som "pojkar är pojkar" eller "typiskt flickigt" har nog så gott som alla hört någon gång, men det finns inga vetenskapliga belägg för dem, visar ny forskning vid Helsingfors universitet.

Genomgripande flickaktiga flickor eller pojkaktiga pojkar existerar nämligen knappt, enligt en ny socialpsykologisk studie som publicerats i tidskriften European Journal of Personality.

Undersökningen granskade flick- och pojkaktigheten hos finländska elever som går ut grundskolan. I studien undersöktes bland annat värderingar, personlighet, betyg, kognitiva färdigheter och valet av studier på andra stadiet.

Dessutom undersöktes samband mellan de här områdenas feminin-maskulina viktning.

Flickor med blomsterkransar i håret under paraply
Bildtext I de kognitiva testerna som utfördes var skillnaderna mellan könen små.
Bild: Mostphotos

Många pojkar kan vara väldigt pojkaktiga när det gäller vissa saker, som till exempel betyg, men den här pojkaktigheten syns i allmänhet väldigt lite i till exempel deras personlighet, värderingar eller kognitiva färdigheter.

Könsskillnader syns tydligast i betygen

Den största skillnaden mellan könen fanns i avgångsbetygens betyg. På basis av betygen kunde man förutsäga en persons kön med 77,5 procents precision. Det ger en klart bättre precision än då man gissar, då precisionen är 50 procent.

Att skillnaderna mellan könen är störst i just vitsordsprofilerna och inte i personligheter är också något som forskaren Jan-Erik Lönnqvist lyfter fram.

– Det som jag tycker att är intressant är att attityden "boys will be boys" (pojkar är pojkar, red.anm.) inte är alltför passande. Man kanske borde kräva mer av pojkar i skolan och inte låta dem komma lättare undan utgående från "det är nu pojkar"-tänket, som är prevalent på något vis, säger Lönnqvist.

Två pojkar cyklar på en stig ute på landet.
Bildtext Inställningen till pojkar gällande skolprestation kan vara skadlig, enligt forskare.
Bild: Mostphotos/Boris Terekhov

Urvalet i undersökningen bestod av drygt 4 000 ungdomar som går ut grundskolan i en stor finländsk stad. Ungdomarnas personligheter och värderingar mättes och de deltog i ett kognitivt testbatteri som bestod av nio olika test.

Dessutom fick forskarna information om deras avgångsbetyg, val av tillvalsämnen i högstadiet och ansökningar till andra stadiets utbildningar.

"Finns inget som allmän pojkighet eller allmän flickighet"

Jan-Erik Lönnqvist konstaterar att det viktigaste forskningen visar är att något som en allmän pojkighet eller allmän flickighet som genomsyrar en person på precis alla plan.

– Skillnaderna i de standardiserade testen i kognitiv kapacitet, så som verbal och matematisk begåvning samt minne och koncentrationsförmåga, var så små att man utgående från svaren inte kunde skilja åt flickor och pojkar.

En grupp unga på ett övergångsställe.
Bildtext Det finns inget som en allmän pojkighet eller allmän flicklighet som genomsyrar en person på alla plan, konstaterar studien.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Studiens resultat talar enligt Lönnqvist emot attityden att det är helt okej om en pojke inte klarar sig bra i skolan och att det är exceptionellt med pojkar som har goda betyg.

– Om man utgår från att flickor är på ett sätt och pojkar på ett annat kan det leda till att man inte kräver att de ska prestera på samma nivå som flickor. Det är i sin tur en inställning som kan vara skadlig mot pojkar, säger Lönnqvist.