Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagstiftningen om tvångsåtgärder i demensvården drar ut på tiden – lagberedningen pressad av covid-19 och Ukrainakriget

Uppdaterad 27.05.2022 10:23.
En person med rosa tröja och armbandsur sitter med knäppta händer vid ett bord.
Bildtext Det är svårt att begränsa grundläggande rättigheter, fastslår Social- och hälsovårdsministeriet. Äldre personer är särskilt utsatta i vården.
Bild: Stefan Granholm / Yle

Lagstiftarna är pressade av coronapandemin och det pågående kriget i Ukraina. Båda har medfört stora ändringar i finländsk krislagstiftning. Därför blir annan lagstiftning lidande, såsom begränsningar av friheter i demensvården, uppger SHM.

– Lagberedarna inriktar nu sina resurser på de pågående kriserna, uppger regeringsrådet Kirsi Ruuhonen vid Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Lagstiftning om äldre och tvångsåtgärder dröjer, kriser upptar lagberedarnas tid - Spela upp på Arenan

Hon betonar att lagstiftning om begränsningar inom demensvården är omfattande och krävande, vilket även Äldreombudsman Päivi Topo konstaterade för Svenska Yle.

– Grundlagsutskottets praxis gällande utlåtanden förutsätter att lagstiftningen bereds noggrant.

Regeringen Marin har varit noga med att lyssna på lagberedarna i och med att kriserna avlöser varandra. Först coronapandemin, nu kriget i Ukraina.

Det finns en färdplan för stärkt självbestämmande

Socialministeriet meddelar att det finns en färdplan för stärkt självbestämmande för klienter och patienter, där demensvården ingår.

– En uppföljningsgrupp har utrett de mest brådskande åtgärderna innan den nya lagstiftningen träder ikraft. Exempel inom bland annat vården av minnessjuka handlar om god vårdpraxis, ökad förståelse för äldres rättigheter och enhetlig styrning.

Värdigt bemötande av äldre och deras anhöriga och tillräcklig utbildning av vårdpersonalen var synpunkter som både Äldreombudsmannen, samt Regionförvaltningsverkets Päivi Ekqvist betonade för Svenska Yle.

Personalbristen sänker tröskeln för att tvångsåtgärder?

Personalbristen inom äldrevården är stor. Vid ett äldreboende ledde det till att äldre spändes fast i sina sängar nattetid för att personalen skulle räcka till.

Förfarandet ledde till en anmärkning av Regionförvaltningsverket till demensboendet Levänen i Kuopio. De äldre vaknade upp med våta kläder och lakan, fastspända i sina sängar.

I Åbo dödade en äldre klient en annan på ett äldreboende. Dådet inträffade vid Tranbackahemmet. Ytterligare en annan klient skadades vid dådet. Den här händelsen ledde till livlig diskussion om rätten av begränsa rörligheten för aggressiva (äldre) klienter.

– Det ska vara tryggt för alla att bo på äldreboende, fastslog Äldreombudsmannen i en kommentar till Svenska Yle.

Omständigt att rucka på grundläggande rättigheter

Beredningen av uppdaterad lagstiftning om vad man får och inte får göra för att lugna ner oroliga äldre är alltså på gång. Samtidigt är tröskeln för att rucka på grundläggande rättigheter hög.

– Att samordna grundläggande rättigheter är inte lätt, konstaterar SHM. I sista hand blir det välfärdsområdena, som ansvarar för att de äldre får god vård och omsorg.

Artikeln uppdaterad med ett nyhetsinslag, 27.5.22 kl. 10.22/AS