Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det blir ännu svårare att få vård i Egentliga Finland – sjukvårdsdistriktet uppfyller inte längre krav på vårdgarantin

Två personer i ÅUCS personal i en sjukhuskorridor.
Bildtext Bland annat personalbristen leder till att tillgången till vård lider.
Bild: Mikael Soininen / Tyks

Vårens arbetskonflikter, coronapandemin och bristen på personal resulterar nu i att vårdgarantin inte uppfylls i all vård. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt avråder ändå från att avboka mottagningstider.

Personalbristen påverkar alla områden inom vården. Nu medger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att den lagstadgade garantin på att få vård inte längre uppfylls inom alla områden.

Till orsakerna hör bland annat arbetskonflikterna under våren, coronapandemin, personalbristen och bristen på vårdplatser för fortsatt vård, meddelar sjukvårdsdistriktet i ett pressmeddelande.

Dagligen väntar tiotals patienter på en plats för fortsatt vård. Läget varierar på ÅUCS olika enheter.

Under strejken i april avbokades ungefär 900 ingrepp och operationer. Flest avbokningar gjordes inom ögonkirurgi, gastroenterologi, ortopedi och traumatologi. Det är också problematiskt att få psykiatrisk vård. Tjänsterna inom specialsjukvård har inte återställts efter strejken.

Den bristfälliga tillgången till vård leder nu till att vårdskulden ökar.

Sök vård trots personalbrist

Tidigare meddelade flera sjukvårdsdistrikt i Finland att bristen på sommarvikarier är stor. På grund av personalbristen kommer verksamheten på ÅUCS köras ned exceptionellt kraftigt under sommaren.

Patienter som behöver vård brådskande vårdas, men köerna till icke-brådskande vård kommer att växa ytterligare.

Hittills har personalbristen märkts av då också mängden patienter som uppsöker vård minskar. En motsvarande trend märktes av i början av coronapandemin.

Bland annat har färre cancerundersökningar gjorts än tidigare, då personer som behöver specialsjukvård inte uppsöker vård.

“Detta betyder förmodligen att många patienter insjuknar i allvarliga sjukdomar utan att veta om det”, skriver sjukvårdsdistriktets tf. direktör Petri Virolainen i pressmeddelandet.

Sjukvårdsdistriktet uppmuntrar till att inte avboka undersökningar, trots att det råder brist på personal på sjukhusen.