Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avhandling: Undvik upprepade försök att gå ner i vikt – kan leda till rubbat ätmönster och tappad kontroll

Från 2022
En matportion med sallad och grynost.
Bildtext De som flera gånger försökt gå ner i vikt försökte också begränsa sitt ätande och tappade oftare kontrollen över sitt matintag, visade forskningen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Ju fler bantningsförsök, desto högre viktindex. Det visar en färsk doktorsavhandling av Faranak Halal vid Östra Finlands universitet.

I avhandlingen undersöktes sambandet mellan viktnedgångshistoria och olika aspekter av ätbeteende, så som medvetet begränsande av mat och känsloätande. Forskarna tittade också på riskfaktorer med fetma, såsom vikt, midjemått och ämnesomsättning.

"Att upprepade gånger försöka gå ner i vikt kan påverka ätmönstret samt kroppsvikten och ämnesomsättningen, och borde alltså undvikas", säger Faranak Halal i ett pressmeddelande.

De som flera gånger försökt gå ner i vikt försökte också begränsa sitt ätande och tappade oftare kontrollen över sitt matintag.

De faktorer som mest sporrade till viktkontroll var rörelseförmåga, hälsa och välmående och de vanligaste sätten att kontrollera vikten var motion och medveten kost.

De faktorer som i sin tur försvårade viktkontrollen var bristen på självkontroll, matlust och ett sug efter godsaker.

Brist på självkontroll försvårade viktnedgången

Urvalet bestod av två forskningar. Drygt 2 300 vuxna kunder vid K-Citymarket och K-gruppen svarade på en forskningsenkät på nätet eller under besök i mataffären.

I forskningen StopDia deltog drygt 2 600 vuxna som löpte risk för att insjukna i diabetes typ 2. I båda forskningsenkäterna ställdes frågan "Har ni någon gång försökt gå ner i vikt?"

Lakritsförsäljare.
Bildtext Brist på självkontroll och sug efter godsaker uppgavs som försvårande faktorer.
Bild: Yle/Roger Källman

Utgående från forskningen kunde deltagarna delas in i tre grupper: "kämpar" (42 procent), "oberoende" (34 procent) och "målmedvetna" (24 procent).

Av dem hade "kämparna" lyckats sämst med sin viktkontroll, deras viktindex var högst och de var minst nöjda med sin vikt. Gruppen "målmedvetna" hade lägst viktindex och var nöjdast med sin vikt.

Hälsovårdspersonal i nyckelroll

Halal konstaterar att människor i dag är väl medvetna om riskerna med övervikt, så som ökad risk för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

"Då idealet samtidigt är en slank kropp är det många som strävar efter att gå ner i vikt. Samtidigt hålls kilona borta bara en kort tid vilket ofta leder till upprepade viktnedgångsförsök", säger Halal.

Överviktig kvinna försöker stänga byxknappen.
Bildtext Hälsovårdspersonalens roll är viktig vid hållbar viktnedgång.
Bild: Silja Viitala / Yle

Forskningen pekar på att den som vill gå ner i vikt borde diskutera med hälsovårdspersonal om hur nödvändigt det är att gå ner i vikt. Dessutom borde de gå igenom sina resurser och motiv för viktnedgången.

Hälsovårdens roll poängteras också när det gäller att erbjuda stöd på individuell nivå, eftersom avhandlingen påvisar att människor upplever svårigheterna med viktkontroll på olika sätt.