Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Läkaren gick och lade sig och var svår att få tag på" – vårdpersonal fortsätter klaga hos regionförvaltningsverket för att beslutsfattarna ska reagera

Från 2022
Uppdaterad 07.06.2022 09:45.
Operationssjuksköterskorna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i operationssalen.
Bildtext Tanken med vårdfackets kampanj är att synliggöra personalbristen. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

För att få beslutsfattarna intresserade av patientsäkerheten lämnar vi in klagomål till regionförvaltningsverket, istället för att enbart göra en intern anmälan när det råder personalbrist. Det här säger Mika Huhtaniemi, huvudförtroendeman vid HUS.

"Läkaren gick och lade sig vid fyratiden på natten under ett nattskift, och var svår att få tag på. När hen svarade i telefon var instruktionerna otydliga. Läkaren instruerade också att en skötare sänder hem en patient som läkaren själv inte träffat."

"En morgon klockan 9:20 går det inte att logga in i patientdatasystemet Apotti. Vården försenas när det inte går att skriva in uppgifter i Apotti eller läsa det som står där. Personalen har inte fått utbildning om att sköta störningar och det finns inte tillräckligt med personal för liknande situationer."

Vården försenas när det inte går att skriva in uppgifter i Apotti

Det här är två klagomål som lämnats in till Regionförvaltningsverket i Södra Finland vid ett sjukhus i Helsingfors under vårdfacket Tehys kampanj. Svenska Yle har fått klagomålen av personen som gjort dem.

Vårdfacket Tehy lanserade i april en kampanj där de uppmanar sina medlemmar att lämna in klagomål om social- och hälsovården till den övervakande myndigheten regionförvaltningsverket.

Kampanjen ska visa hur patientsäkerheten äventyras på grund av personalbrist.

4 500 klagomål har hittills lämnats in

Med anledning av kampanjen har Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittills fått 1 680 klagomål. Under den senaste veckan har antalet ökat med lite över hundra klagomål.

I hela landet har kampanjen lett till 4 500 klagomål så här långt.

Huvudförtroendeman Mika Huhtaniemi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS anser att kampanjen synliggör de brister som finns.

– Under vårdstrejken (i april) fanns en oro över patientsäkerheten, men efter att strejken tog slut diskuteras det inte längre och därför är kampanjen bra, säger han.

Vid den övervakande myndigheten är man inte lika glad.

– Behandlingstiderna blir längre eftersom vi har ett begränsat antal anställda som kan gå igenom klagomålen. Risken är att det finns allvarliga klagomål som vi får kännedom om först senare, sade enhetschef Niina Väkeväinen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland till Svenska Yle förra veckan.

"Det är allvarligt att det finns brist på vårdpersonal"

Huhtaniemi förvånas över regionförvaltningsverkets syn.

– Det är allvarligt att det finns brist på vårdpersonal och det är befogat att anmäla det till regionförvaltningsverket, säger Huhtaniemi.

Han är huvudförtroendeman vid Akuten, Gastrocentrum samt Muskuloskeletal kirurgi och plastikkirurgi.

Enligt honom handlar största delen av klagomålen om att det finns för få vårdare under vissa skift. Det kan enligt honom vara fråga om en, två eller till och med tre vårdare för lite, jämfört med den normala personalstyrkan. Personalbristen finns enligt honom på olika slags avdelningar, både på vårdavdelningar och på jouren.

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland anser enhetschef Nina Väkeväinen att bristerna borde skötas internt.

– Att det fattas personal under ett visst skift överskrider inte gränsen för vår tillsyn, sade hon till Svenska Yle förra veckan.

"Interna anmälningar leder nödvändigtvis inte till något"

Inom vården finns ett elektroniskt anmälningssystem, Haipro, som används för att internt anmäla farliga situationer.

– Trots kampanjen ska man också alltid göra en Haipro-anmälan. Men det leder nödvändigtvis inte till något och får inte samma synlighet som klagomålen till regionförvaltningsverket ger, säger Mika Huhtaniemi.

Han syftar på att interna anmälningar inte brukar leda till att resurserna ökar.

– Det finns enligt oss inte någon annan lösning. Egenkontrollen bör utvecklas och anmälningar göras när något händer. Men för att få beslutsfattarna intresserade av patientsäkerheten ska vi också lämna in klagomål till regionförvaltningsverket när det inte finns tillräckligt med personal.

Tre människor som strejkar håller i skyltar.
Bildtext Vårdfacket Tehy för just nu en kamp om högre löner och kampanjen om att lämna in klagomål är en del av den kampen.
Bild: Cecilia Heikel / Yle

Enheter slås samman på grund av personalbrist

Läget är kritiskt med tanke på sommaren.

– Alla vikarieplatser har inte fyllts vilket leder till specialarrangemang. Vissa enheter slås samman för att det ska finnas tillräckligt med personal, säger Huhtaniemi.

Personalläget på sjukhusen är sämre i år än under tidigare somrar, uppgav sjukvårdsdistrikten tidigare i veckan.

Diskussion om artikeln