Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Så här lyckades de österbottniska abiturienterna i studentskrivningarna – Vasa Övningsskola bäst i Svenskfinland på lång matematik

Från 2022
En hand som håller upp en studentmössa mot en blå himmel
Bild: Mostphotos, Unsplash, grafik: Clas Christiansen / Yle

Vasa Övningsskola var bäst i Svenskfinland på lång matematik. I Petalax och Närpes skrev ingen lång finska.

Då det gäller lång matematik var Vasa övningsskola bäst i Svenskfinland. Flickorna och pojkarna presterade lika bra.

Mats Borgmästars, rektor vid Vasa övningsskolas gymnasium, gläds över resultatet.

- Det är fint att våra studerande skrivit bra i lång matematik. Vi har mycket kompetenta lärare och ambitiösa studerande, och då brukar det bli bra resultat.

Enligt Borgmästars har man inte särskild fokus på just matematik i Vasa övningsskolas gymnasium, utan fokus är på en god allmänbildning överlag.

Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas resultat i lång matematik var störst i Virkby och Topeliusgymnasiet, men i Topeliusgymnasiet var det flickorna som var bättre. I de flesta andra skolor var det pojkarna som lyckades bättre med den långa matematiken.

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Bra matematikresultat i Kronoby gymnasium i flera år

I Kronoby gymnasium var pojkarnas resultat i lång matematik på delad förstaplats med Vasa övningsskola, med medeltalet 5,8.

Rektor Viola Storbacka säger att hon vill skryta både på skolans duktiga matematiklärare som tagit till sig ny teknik i undervisningen, och på studerandena som varit aktiva och duktiga.

Enligt Storbacka är det också en fördel att skolan är lagom stor, så att alla syns och hörs.

- Som landsortsgymnasium har vi inte möjlighet att satsa så mycket på fördjupande kurser eller extrakurser, utan vi följer den nationella läroplanen. Men vi har i flera år haft bra resultat i matematik.

I Jakobstad skrev bara 16,2 procent lång matematik. Medeltalet i hela landet är 46 procent.

Ingen skrev lång finska i Närpes

Jakobstads studenter var sämst på lång finska i Svenskfinland. I Petalax och Närpes skrev ingen lång finska. I Jakobstad skrev 16 procent finska, jämfört med 25 procent i Pedersöre och 26 procent i Korsholm.

Mikael Snickars, rektor för Närpes gymnasium, tror att det är gardering och taktikering, eventuellt också grupptryck, som gör att man i Närpes väljer att inte skriva lång finska.

- De som har en förälder hemma som talar finska väljer att satsa på medellång finska, B-finska, i studentskrivningarna, medan några väljer att inte alls skriva finska.

En man med kort grått hår och svarta glasögon står intill ett träd.
Bildtext Mikael Snickars, rektor för Närpes gymnasium, tror att abiturienterna taktikerar och därför väljer bort lång finska i studentskrivningarna.
Bild: Juho Teir / Yle

Enligt Snickars är stötestenen i Närpes att man inte hör finska i gatubilden.

- På senare år har vi satsat på en kurs i muntlig kommunikation i samarbete med Teuvan lukio. På finskt håll kämpar de ju också med att lära sig svenska, och vi vill visa att man kan klara det och lära sig.

I Kristinestad skrev man sämst resultat i engelska, skolans medeltal var bara 3,5.

Flickorna i Topeliusgymnasiet skrev det näst bästa resultatet i Svenskfinland i modermål. Topeliusgymnasiets flickor var lika bra som flickorna i gymnasiet Grankulla samskola. De enda som skrev bättre var flickorna vid Hangö gymnasium.

Skillnaden mellan flickornas medeltal (5,2) och pojkarnas (3,8) var över ett vitsord vid Topeliusgymnasiet.

Så analyserar vi studentexamensproven