Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De arbetslösa väntas bli färre och färre – snart är ungdomsarbetslösheten mindre än någonsin sedan 90-talet

Uppdaterad 25.05.2022 10:55.
En person står bakom en bardisk i ett kafé och lagar kaffe.
Bildtext Det ser bättre ut på arbetsmarknaden nu och de som är sysselsatta blir bara fler och fler – speciellt bland yngre.
Bild: Roman Lacheev / Alamy/All Over Press

Efter flera dåliga år på arbetsmarknaden syns nu ett uppsving i sysselsättningen. De långtidsarbetslösa väntas gå från 91 000 i år till 53 000 år 2024, förutspår Arbets- och näringsministeriet i en ny prognos.

I år väntas sysselsättningsgraden stiga till 73,7 procent – eller med 17 000 personer. I långtidsprognosen räknas Arbets- och näringsministeriet med en sysselsättningsgrad på 74,3 procent.

Regeringen hoppas spräcka gränsen 75 procents sysselsättning år 2025.

Sysselsättningsgraden stiger speciellt bland de äldre – men också de yngre. I år kommer arbetslösheten bland unga att sjunka till den lägsta nivån sedan finanskrisen år 2008.

Prognosen förbättras tack vare servicebranscherna – de enda branscher där sysselsättningen ökar. Också de som jobbar deltid blir fler.

Mätt i heltidsarbete har sysselsättningen ökat långsammare, men befinner sig nu ändå på ungefär samma nivå som före coronapandemin.

Kriget i Ukraina kan drabba arbetsmarknaden

Anmärkningsvärt är att det väntas ske en historisk minskning i arbetslösheten bland unga fram till år 2024. Ministeriet räknar med lägre undomsarbetslöshet än en enda gång sedan den ekonomiska depressionen, den så kallade laman, på 90-talet.

I och med att sysselsättningen ökar i snabb takt i år sjunker också arbetslösheten – till 6,4 procent i år.

De långtidsarbetslösa väntas i år vara 91 000 och år 2024 53 000. Antalet arbetslösa arbetssökande minskar också, enligt prognosen.

Arbetsmarknadsprognos 2022–2024
År202220232024
Sysselsättningsgrad73,774,174,3
Arbetslöshetsgrad6,46,05,9
Arbetskraftsandel67,767,968,2
Arbetslösa arbetssökande247 000227 000213 000
Långtidsarbetslösa91 00065 00053 000
Ungdomsarbetslösa26 00021 00017 000

Prognosen präglas ändå av det ryska invasionskriget i Ukraina och dess effekter på arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten.

"Även om det har varit nödvändigt att halvera den ekonomiska tillväxtprognosen på grund av kriget fortsätter sysselsättningen att öka kraftigt. Jag är väldigt glad över att långtidsarbetslösheten minskar. Det har positiva effekter på Finlands försörjningskvot och de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt", säger understatssekreterare Elina Pylkkänen vid arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att osäkerheten kring tillgången på arbetskraft kan återspeglas i beredskapen att investera.

"Därför är det viktigt att målmedvetet gå vidare med projektet för en arbetskraftsfärdplan, där åtta branschgrupper söker lösningar på utmaningarna med tillgången på arbetskraft", säger Pylkkänen.