Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

USA vill hindra Ryssland från att betala tillbaka sina lån till utlandet – experten: "De försöker tvinga Ryssland att misslyckas"

Jan von Gerich, n man i grå kavaj och lila skjorta ler mot kameran.
Bildtext De beslut som nu fattas om gasexporten och oljeexporten har större betydelse än USA:s beslut om att hindra ryska skuldbetalningar, säger Jan von Gerich.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

USA drar åt svångremmen kring Rysslands ekonomi. Från och med idag kan Ryssland inte mera betala av på sina skulder till USA

Ryssland har princip redan en tid varit uteslutet från den internationella finansmarknaden. Många länder har ändå haft någon typ av undantag när det gäller Rysslands möjlighet att betala av på sina skulder.

Men i dag klockan sju på morgonen finsk tid upphörde det här undantaget att gälla i USA. Det här gör det svårare för Ryssland att betala tillbaka sina skulder. Nu är det oklart om Ryssland kommer att klara av en återbetalning på 100 miljoner dollar som landet borde klara av att betala på fredagen.

Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea säger att amerikanska investerare åtminstone för tillfället inte mera får sina betalningar.

– Tiden kommer att utvisa om det leder till direkta förluster, eller om de kan få sina pengar senare. På kort sikt är det de amerikanska investerarna som förlorar pengarna, inte Ryssland.

– Men det som USA försöker göra är att tvinga Ryssland att misslyckas i sina skuldbetalningar.

Om målet är att kunna klassa Ryssland som ett land som försummar sina betalningar skulle det antagligen behövas en större mängd investerare

― Jan von Gerich

På kortare sikt är den praktiska betydelsen för Ryssland säkert ganska liten då Ryssland egentligen redan är uteslutet från den internationella finansmarknaden. Det kommer inte att ändras på flera år.

Dessutom kan många investerare utanför USA fortfarande ta emot betalningarna.

– Om målet är att kunna klassa Ryssland som ett land som försummar sina betalningar skulle det antagligen behövas en större mängd investerare än bara de amerikanska, säger Jan von Gerich.

Det är också oklart om någon del av de amerikanska placerarna kan få sina pengar via andra länder.

USA:s ovilja att ta emot pengar kan försvaga Rysslands ekonomiska trovärdighet

Det kan verka överraskande att man kan få ett land att verka ovilligt eller oförmöget att betala sina skulder genom att själv vägra ta emot pengar från det.

Men enligt Jan von Gerich kan det lyckas.

– Reglerna på skuldmarknaden är sådana att om ett tillräckligt stort antal investerare i skulden inte kan få sina pengar räknas det som att man inte kan betala. Där tar man inte ställning till orsaken.

I praktiken har Ryssland för tillfället tillräckligt med pengar för att kunna betala de summor som krävs. Men om Ryssland inte får en chans betala kan det alltså i praktiken leda till att man enligt reglerna klassar Ryssland som oförmöget att betala.

Ryssland vill inte förlora all sin trovärdighet på marknaden

Det kan också verka överraskande att Ryssland i den nuvarande situationen bryr sig om att försöka betala sina skulder. Speciellt då landet har gärna skulle hålla kvar så mycket västvaluta som möjligt.

Den nytta ett land normalt har av att betala tillbaka sina skulder är att landet då kan få låna pengar till en rimlig ränta också i fortsättningen.

Nu har Rysslands anfall mot Ukraina lett till att de flesta potentiella lånegivare vägrar låna nya pengar till Ryssland även om de gamla lånen betalas tillbaka i tid.

Jan von Gerich säger ändå att Ryssland hittills har visat en vilja att betala av på sina skulder.

– På kort sikt skulle de kanske inte förlora så mycket på att inte betala. Ryssland har ändå velat ge en bild av landet håller fast vid åtminstone en del krav.

– En orsak kan vara att Ryssland fortfarande har fungerande relationer till många länder utanför västvärlden. Ett av dem är Kina. Kanske vill Ryssland visa till dessa länder att landet trots allt ändå betalar sina skulder. Om Ryssland nu skulle välja att inte betala vissa skulder skulle det kunna väcka farhågor i sådana länder som ännu har relationer till Ryssland för att Ryssland inte heller kommer att betala tillbaka skulder till dem.

Rysslands vilja att betala sina skulder kan också enligt Jan von Gerich handla om ett budskap till Rysslands egen befolkning.

– Man vill visa att Ryssland inte är det land som gör fel i det här sammanhanget.

USA:s beslut kan öka pressen på Europa

I denna situation försöker nu USA driva Ryssland närmare ett läge där man tycker att landet inte klarar av att betala tillbaka sina lån.

– Men det är inte klart om det räcker att man gör det bara i USA. I Europa har man inte fattat sådana beslut som USA. Nu kan det hända att vi kommer att se en viss press att fatta motsvarande beslut i Europa.

– De beslut som nu fattas om gasexporten och oljeexporten har ändå större betydelse. Också där har USA fattat mera omfattande beslut än Europa, säger Jan von Gerich.