Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdens intressebevakare slår larm – nu tvingas skärgårdsbor sälja sina marker på grund av höjd fastighetsskatt

Från 2022
Uppdaterad 27.05.2022 13:18.
Berg och klippor i skärgården.
Bildtext Skärgårdskobbarna borde vara en egen kategori, befriad från skatt, menar Bertil Zetter vid Åbolands skärgårdsstiftelse. Istället behandlas de på samma sätt som byggmark i förslaget till den nya fastighetbeskattningen.
Bild: Nina Bergman / Yle

Skärgårdsbor väljer nu att sälja sin mark till staten på grund av fastighetsskatten.

Regeringens planer på att reformera fastighetsbeskattningen i Finland fortsätter att väcka oro i den åboländska skärgården.

Åbolands skärgårdsstiftelse skriver i ett pressmeddelande att den skärpta beskattningen av skärgårdsmark i synnerhet drabbar de markägare i skärgården som valt att inte sälja sina obebyggda kobbar och skär.

– Obebyggda kobbar saknar marknadsvärde, och därför borde de behandlas på ett eget sätt i beskattningen. Det är bara staten som kan vara intresserad av dem för naturskyddsändamål, säger Bertil Zetter, styrelsemedlem i ÅSS.

Skärgårdskobbarna borde vara en egen kategori, befriad från skatt, menar Zetter. Istället behandlas de på samma sätt som byggmark i förslaget till den nya fastighetsbeskattningen.

– Fastighetsbeskattningen bygger på att all mark är skattepliktig. Endast jordbruksmark och skog ligger utanför beskattningen.

Skärgårdsbor säljer sina kobbar till staten

Att sälja marken till staten kan bli det enda alternativet för skärgårdsbor som känner att det blir orimligt att betala fastighetsskatt för något som i praktiken inte har ett värde. ÅSS lyfter fram Karl-Erik Sjöberg på Utö, som har valt att sälja en stor del av sina kobbar till staten.

Merimetsoja luodolla
Bildtext Det är fel att tala om områdespriser istället för att titta på ägornas egentliga användningsändamål, menar Åbolands skärgårdsstiftelse.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

– Fastighetsbeskattningssystemet bygger på ett kvadratmeterpris för olika områden. Använder vi detta system för Karl-Erik Sjöbergs ägor på Utö får vi ett värde på cirka 830 000 euro, men statens anbud är endast 50 000. Det visar orimligheten i att använda kvadratmeterpriset, säger Zetter.

Med exemplet vill man öppna ögonen på de som kommer att ta ställning till förslaget om ny fastighetsbeskattning.

Det är tokigt att anta att all mark är lika värd.

Bertil Zetter, Åbolands skärgårdsstiftelse

Enligt Zetter bottnar problemet i ett försök att göra fastighetsbeskattningen mer strömlinjeformad och enkel att utföra.

– Vi hoppas att man tänker om och lämnar obebyggda kobbar utanför fastighetsbeskattningen.

Diskussion om artikeln