Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kunde inte delta i skolresa på grund av funktionsnedsättning – diskrimineringsombudsmannen ålade skolan att betala eleven 1 500 euro

En rullstolsburen person syns bland människor som är ute och går.
Bildtext Skolresor är viktiga för gemenskapen i klassen och skolan. Rätten att delta i dem gäller alla elever, fastslår Diskrimineringsombudsmannen.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

En elev med funktionsnedsättning kunde inte delta i en skolresa. Det kostade skolan 1 500 euro. Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman betonar skolans skyldighet att möjliggöra upplevelser för alla elever.

Kan klassen åka på skolresa till Borgbacken om en av eleverna använder rullstol? Eller om en elev har en synskada? Det här är frågor som aktualiseras i och med att Diskrimineringsombudsmannen (DO) igen en gång tar ställning i ett fall, där en funktionsnedsättning hindrade en skolelev att delta i klassens gemensamma resa.

– Bakgrunden är att elev på grund av en funktionsnedsättning inte hade möjlighet att delta i en studieresa. Skolan ordnade inte någon möjlighet till det här, berättar Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman.

Skola måste ersätta elev för bristande tillgänglighet vid skolresa

2:36

Stenman betonar att resmålet, en lägergård eller ett museum också har ansvar för tillgängligheten hos sig.

– Skolans skyldighet är ändå att se till att all skolans verksamhet är tillgänglig för alla elever.

Förlikning – och gottgörelse på 1500 euro

Eleven ifråga hörde av sig till DO, som beställde en utredning av kommunen.

Diskrimineringsombudsmannen ordnade förlikning mellan eleven och hens familj samt skolan. Förfarandet innebär att den som konstateras skyldig till diskrimineringen ger en förklaring och ber om ursäkt.

– Sedan ålades skolan att betala 1 500 euro i gottgörelse, en slags ekonomisk kompensation. Det viktiga är ändå att aktören ändrar på sin verksamhetsmodell. Tanken är ju att en liknande situation inte ska uppstå framöver.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Bildtext Tyvärr får vi med jämna mellanrum in anmälningar om elever som inte kunnat delta i evenemang på grund av funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.
Bild: YLE/Chanette Härus

Skolan har skyldighet att göra rimliga anpassningar till en elev med en funktionsvariation, så att eleven kan delta.

– Det här gjorde man inte i det här fallet och det medförde att eleven inte kunde delta i skolresan.

Alla utbildningsanordnare ska se att alla elever ska kunna vara med

― Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman

Stenman betonar skolans viktiga roll i ordnandet av skolresor. Skolan kan signalera utåt att tillgänglighet är viktigt. Det kräver medvetna satsningar, både i skolan men också bland dem som inkvarterar elever vid skolresor.

Stenman fortsätter och säger att det aktuella fallet inte är unikt.

– Den här frågan återkommer i klassresetider. Jag hoppas därför att vi kommer framåt småningom med de här frågorna, att alla utbildningsanordnare ska se att alla elever ska kunna vara med.

Hon poängterar skolresornas och -upplevelsernas betydelse. Det är viktigt att kunna vara tillsammans under en lite längre tid.

– Det är verkligt viktigt att alla elever ska ha möjligheter till de här upplevelserna.

Micaela Romantschuk är verksamhetsledare för Förbundet Hem och skola.
Bildtext Det kan vara vanligare än vi tror, kommenterar Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk fallet.
Bild: Hem och skola

"Bra att föräldrarna orkade ta sitt barns fall till prövning"

Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuks översta tanke finns hos föräldrarna. Hon säger att det känns bra att föräldrarna orkade ta sitt barns fall till prövning.

Hon säger att liknande fall förekommer oftare än vi tror men att de inte kommer fram, då de inte anmäls.

– Det kräver mycket krafter av föräldrar som annars också får kämpa med sina barns olika utmaningar. Fallet gjorde mig ledsen, men jag är glad över att beslutet blev bra ur barnets och familjens synvinkel.

Att ersätta en skolresa med pengar är plåster på såren men det viktiga här är att tänka till i skolan

― Micaela Romantschuk, Hem och Skola

Romantschuk för också fram betydelsen av likvärdig utbildning, som utgör grundbulten i vårt samhälle.

– Alla barn ska få känna sig delaktiga i skolan. All "om och kring skolan" -verksamhet har stor betydelse. Att ersätta en skolresa med pengar är plåster på såren men det viktiga här är att tänka till i skolan.

Romantschuk har inte hört om motsvarande fall under de senaste åren med skolresor. Hem och skola-föreningarna deltar ofta i finansieringen av resorna, trots att det inte hör till deras uppgifter.

– Ifall HoS-föreningarna deltar i att betala för en skolresa gäller det att var noga och se till att resan faktiskt är tillgänglig för alla elever.

Hur är det då med Stafettkarnevalen?

Stafettkarnevalen nämner hon som exempel på en skolresa där alla elever inte får delta. Där har det uppstått en diskussion om ifall det är rätt att föräldraföreningen finansierar bussar till karnevalen, trots att alla barn inte deltar.

– Det här är också en del av diskussionen om likvärdighet, säger Romantschuk.

Hon säger att det aktuella fallet som DO redovisar för väcker allehanda tankar.

– Det finns säkert orsak att påminna våra HoS-föreningar om betydelsen av likvärdighet och tillgänglighet.

Vilken skola eller vilken kommun Diskrimineringsombudsmannens beslut gäller är inte offentligt. DO gör så, för att skydda elevens identitet.

Lyssna på längre intervjuer med både Stenman och Romantschuk här:

Förlikning och gottgörelse gäller, när skolan inte tar hänsyn till tillgänglighet för alla

4:48

Hem och skola beklagar fallet och hoppas att skolans resor kunde vara tillgängliga för alla

5:08