Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centrum är fortsättningsvis livskraftigt trots att många lokaler gapar tomma

Från 2022
ihmisiä terassila Vaasassa
Bildtext Livskraftsindexet sjönk i Vasa eftersom butikernas och restaurangernas antal i centrum har minskat.
Bild: Anna Wikman / Yle

I mars 2022 fanns det 163 butiker och 93 restauranger i centrum av Vasa. Det ger Vasa centrum livskraftsindex på 2.97, det är lite lägre än förra året då det var 3.12. I Stenhaga och Klemetsö ökar livskraften.

Under de två senaste åren har butikernas andel av alla affärslokaler minskat i Vasa centrum och Stenhaga men ökat i Klemetsö. Restaurangernas andel har ökat i både centrum och Klemetsö. 42 av Vasas butiker och 15 av restaurangerna finns Stenhaga och Klemetsö.

– Nationellt sett har vi fortfarande en bättre ställning än många andra städer, för butikernas och restaurangernas andel av affärslokalerna i Vasa centrum är fortsatt över 50 procent. Den nationella siffran är omkring 44 procent, säger Max Jansson, verkställande direktör för Visit Vasa i ett pressmeddelande.

I de flesta städer sjunker index

Livskraftsberäkningen har gjorts av Visit Vasa tillsammans med Vasa stad. Livskraftsindexet används som ett jämförelsetal på riksnivå och motsvarande beräkningar görs i cirka 40 städer. Livskraftsindexet beräknas genom att man från antalet företag som betjänar på lördagar drar av antalet lediga lokaler och relaterar resultatet till kommunens invånarantal.

När Levande Stadskärnor rf gjorde en riksomfattande jämförelse våren 2022 var livskraftsindexet i städerna i genomsnitt cirka 2,47, det är en minskning med i genomsnitt 2,3 procent jämfört med förra året. Bara i några stadscentrum uppmättes en positiv utveckling.

Antalet lediga affärslokaler har ökat i centrum och Klemetsö. I Vasa är tolv procent eller 63 stycken av affärslokalerna lediga, medan den motsvarande andelen på nationellt plan är 11,5 procent. Under det senaste året blev fem affärslokaler tomma.

Under de senaste två åren har det försvunnit flest butiker som fokuserar på mode och accessoarer, nio stycken, och fritidsbutiker, sex stycken,

Det har kommit mer kontorslokaler i centrum av Vasa.

– Det att livskraften har sjunkit och antalet lediga affärslokaler ökat har till stor del berott på den allt kraftigare förskjutningen inom handeln samt på att distansarbete har ökat i popularitet. Även det att det hela tiden blir vanligare med nätbutiker påverkar negativt närbutiker och specialaffärer. Dessutom minskar det att människorna jobbar hemifrån antalet kunder i restauranger och butiker i centrum, säger Jansson.

Anatalet invånare i centrum ökar

En annan granskning som bedömer städers centrum är Vartin keskusta, en kvart från centrum. I den beräknas antalet invånare och arbetsplatser inom en kilometers radie från centrum.

Visit Vasa och Vasa stad skriver i pressmeddelandet att det med tanke på livskraften är viktigt att så många personer som möjligt bor och arbetar i centrum och använder servicen där.

Antalet invånare i Vasa centrum har ökat under de senaste tjugo åren. Antalet arbetsplatser har varierat och minskat efter toppnivån 2007.

För att utveckla Vasa centrum planeras en utbyggnad av promenadcentrum och en planeringstävling om salutorget.

– Avsikten med båda projekten är att göra promenadcentrum trivsammare och bättre tillgängligt samt att öka dess funktionalitet och livskraft. I juli–augusti har alla möjlighet att kommentera de inkomna bidragen till planeringstävlingen om salutorget. Vinnaren utses under hösten. I år investerar vi i samarbete med näringslivet nästan tio miljoner euro i stadskärnan, säger stadsmiljödirektör Markku Järvelä i pressmeddelandet.