Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En av tre tonåringar har sett nakenbilder som delats utan lov – omtalad kampanj lägger ansvar på föräldrar

Uppdaterad 27.05.2022 19:18.
En skolelev håller upp en mobiltelefon framför ansiktet.
Bildtext Vuxna vet sällan hur stort problemet med nakenbilder på barn och unga på sociala medier är, menar man från Barnavårdsföreningen.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Problematiken med att nakenbilder på barn och unga delas på internet utan deras tillåtelse blir allt större. Barn vill bli sedda och litar ibland på fel vuxna.

I en ny digital kampanj riktar Polisen och 28 olika organisationer runtom i Europa tar upp problemen kring nakenbilder på barn och unga på internet. Kampanjen drivs av Amber Alert som är en organisation som bland annat jobbar med att hitta försvunna barn. Kampanjen heter Think before you share, alltså tänk före du delar.

Kampanjvideon, som delats av Polisen, visar en bild på ett naket barn som till synes är taget från ett familjealbum. Fotografiet visas på ett kalas och sprids snabbt via kalasgäster på sociala medier. Kontentan av videon, som beskrivs som humoristisk, är att man inte ska lita på någon när det kommer till nakenbilder, inte ens sina egna föräldrar.

Pia Sundell som är verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen säger att nakenbilder på barn och unga är en allvarlig och komplex fråga. Det har redan setts en topp i antalet nakenbilder på barn i sociala medier under 2022.

– Allt med nakenbilder på barn borde kriminaliseras. Samtidigt behöver vi föra en aktiv kampanj som är riktad till barn, så de förstår allvaret.

Ansvaret ligger hos de vuxna

Enligt Polisen har både coronapandemin och nya sociala medier gjort att ungdomar publicerar allt fler intima bilder som de själva tagit. I Storbritannien har nakenbilder som unga tagit ökat med hela 77 procent jämfört med 2019, skriver Polisen i sitt pressmeddelande.

I pressmeddelandet framkommer också att en av tre tonåringar säger att de har sett nakenbilder som delats utan samtycke av personen på bilden.

Sundell säger att det ofta är en till synes trygg vuxen som ber barn och unga om nakenbilder. Det gör det svårt för barn att neka till det. Hon säger också att problematiken är mycket större än många vuxna vill förstå.

– Varje förälder och vårdnadshavare som har ett barn med tillgång till telefon ska ta det här på allvar. Jag uppmuntrar alla med förskolebarn och uppåt att kolla upp med barnet om någon bett om bilder och att barnen genast ska prata med en vuxen om så händer.

En kvinna i page och kavaj i halvbild.
Bildtext Pia Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen.
Bild: Barnavårdsföreningen / Lotte Estman

Hela groomingproblematiken väcker ofta starka reaktioner hos vuxna. Det kan vara väldigt små barn som enligt Sundell får förfrågningar om nakenbilder.

Den nyligen uppdaterade sexuallagstiftningen gör det straffbart att dela intima bilder på andra utan deras tillåtelse. Det centrala är ändå att få ut budskapet, Sundell betonar att lagen måste implementeras hos barn och unga.

– Skolan är en plattform där vi når målgruppen. Vi ska börja i ett tidigt skede, barn i förskolan ska redan ha hört talas om bland annat kroppsintegritet. Som föräldrar, vårdnadshavare och vuxna har vi alla ett ansvar att ta upp det här med barnen.

Sundell betonar också jämnårigas ansvar, kompisar ska också kunna stödja och hjälpa varandra i problematiska situationer.

– Vi måste vara på de plattformar som ungdomarna finns. Vi måste finnas i skolorna, på sociala medier som Tiktok. Det går att göra bra material som når ut till ungdomarna, man måste bara prata om ungdomar på ungdomars språk, säger Sundell.

Information måste finnas på många håll

Kampanjen Think before you share har väckt starka reaktioner på sociala medier. Flera kända personer har kritiserat videon för att den skulle skuldbelägga offret. De Grönas ordförande Iiris Suomela skrev på Instagram att man istället borde rikta en kampanj till barn och unga om att spridande av nakenbilder utan tillåtelse de facto är straffbart.

Pia Sundell vid Barnavårdsföreningen håller inte helt med.

– Det är så till vida helt smart att rikta fokus på olika plan och mot användare själva, då tänker man ur sitt personliga perspektiv men också hur det skulle kännas för en kompis.

Sundell säger att många föräldrar säkert känner ett stick i hjärtat när videon uppmanar unga att inte ens lita på föräldrarna.

– Det är väldigt svårt för många att förstå att paradoxalt nog är hemmet inte det tryggaste stället för många barn. När vi utgår från lagstiftning och barnets bästa måste vi tänka på ett brett plan och komma ihåg att det finns vuxna som inte agerar med tanke på barnets bästa.

Hon påminner om att världen har förändrats mycket sedan 1970- och 1980-talen.

– När vi gör en video om vad som helst måste vi komma ihåg vem som är målgruppen. Barn har inte heller samma kapacitet att ta in saker som vi vuxna, barn uppfattar den här videon på ett annat sätt än vi.

Sundell utgår ifrån att de som ligger bakom videon har gjort sin hemläxa och tagit reda på vad målgruppen själva tycker om videon.

– Vi har nyss läst om sexualundervisning som var riktad till unga och många vuxna upplevde att det nästan var kränkande. Vi måste komma ihåg att barn ser på världen med andra ögon än vuxna och huvudsaken är att vi ska hjälpa barnet att skydda sig själva. Vi vuxna ska finnas till för barnen och hjälpa dem orientera sig själva i den här komplexa världen men vi måste också ge dem verktyg för att kunna skydda sig själva och sina polare på bästa sätt.

Menar du Yle X3M:s skolturné Klimax när du pratar om sexualundervisningen vi fått läsa om?

– Ja, nu har ja tyvärr inte sett showen utan följt med i media. Det vi talar om är jätteviktiga saker där vi riktar oss till ungdomar, som inte är en homogen grupp.

Sundell säger att det finns många olika infallsvinklar och tolkningar när det gäller att prata om sex och sexualitet med unga.

– Det viktigaste är att vi hela tiden ökar kunskapen och att barn och unga blir medvetna om sina rättigheter.

Hon påpekar att det är allmänt känt genom världshistorien att det är svårt för vuxna att prata om sex med unga.

– Varje uppträdande kan öka förståelsen och kunskapen, och det är väl det vi ska sträva efter – både i kampanjvideon och i X3M:s Klimax.