Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Snart avgörs Kuppis koloniträdgårds öde – så här tänker Åbos stadsfullmäktigeledamöter om den heta potatisen

Från 2022
Kuppis koloniträdgård maj 2022.
Bildtext Åbo stadsfullmäktige kommer att besluta om Kuppis koloniträdgårds öde i höst. Före det ska stadsmiljönämndeni juni behandla planerna för området.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Området vid Åbos äldsta koloniträdgård ska utvecklas i samband med en ny generalplan. Åsikterna är fortfarande delade bland ledamöterna i Åbo stadsfullmäktige, visar en enkät som Yle Uutiset har gjort.

Ödet för den nästan 90 år gamla koloniträdgården i Kuppis har redan i åratal väckt mycket diskussion bland såväl stadsbor som beslutsfattare i Åbo.

Det finns planer på att bygga på området vid Kuppis koloniträdgård, vilket skulle innebära att området skulle krympa eller att man skulle flytta på koloniträdgården.

I en enkät frågade Yle Uutiset ledamöterna i Åbo stadsfullmäktige om hur de förhåller sig till att bevara Kuppis koloniträdgård. Dessutom ombads ledamöterna berätta sina syner på vad som borde finnas på området i fortsättningen.

Av 67 ledamöter svarade 41 ledamöter på enkäten.

Vänsterförbundet och De Gröna vill behålla koloniträdgården, medan andra partier är mera delade i saken eller svarade inte på enkäten. En del av ledamöterna, såsom två av SFP:s tre ledamöter, var både för att bevara koloniträdgården och för att förnya området.

Majoriteten av Samlingspartiets och SDP:s fullmäktigeledamöter ville inte berätta sin ståndpunkt i saken eller svarade av någon annan orsak inte på enkäten.

Endast några enstaka ledamöter ansåg att man inte borde bevara koloniträdgården. Ungefär fem ledamöter funderar ännu på sin ståndpunkt.

Planerna för Kuppis koloniträdgård kommer att tas upp i Åbo stadsmiljönämnd i juni. Fullmäktige kommer att fatta beslut om koloniträdgårdens öde på hösten.

Kupittaan siirtolapuutarhan mökki keväällä 2022.
Bildtext Vänsterförbundet och De Gröna vill bevara Kuppis koloniträdgård.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Samlingspartiet och Socialdemokraterna är delade om saken

Åtta av Samlingspartiets 16 fullmäktigeledamöter svarade på Yles enkät. I Samlingspartiet, som är det största partiet i Åbofullmäktige, väntar majoriteten på noggrannare planer för området vid koloniträdgården innan de officiellt meddelar sin ståndpunkt i saken. Men en del ledamöter har redan en tydlig åsikt om saken.

Muhis Azizi vill inte bevara koloniträdgården, medan Kaija Hartiala, Janika Takatalo och Ulla-Maija Vierimaa alla vill bevara koloniträdgården enligt vissa villkor.

Minna Arve, Alvar Euro, Sini Ruohonen och Olli A. Manni tar inte direkt ställning till om de är för eller emot att bevara koloniträdgården. Olli A. Manni kommer att berätta sin ståndpunkt efter att saken har kommit till behandling i stadsfullmäktige.

En del av SDP:s fullmäktigegrupp skulle behålla koloniträdgården, men majoriteten berättar inte sin ståndpunkt i saken. Enligt SDP har inget gemensamt beslut fattats i partiet, men till exempel Jarmo Rosenlöf och Timo Nurmio uppger att de vill bevara koloniträdgården.

Mohammed Yusuf, Kristiina Hellstén och Mari-Elina Koivusalo berättar att de inte skulle bevara trädgården i sin helhet, utan endast delvis. Taru Pätäri hänvisar till att partiet ännu inte har en officiell ståndpunkt i saken, men säger att man borde utveckla koloniträdgården så att den är till nytta för hela staden och alla stadsbor.

Vänsterförbundet och De Gröna vill bevara koloniträdgården

Nio av Vänsterförbundets elva fullmäktigeledamöter svarade på Yles enkät. Alla ledamöter som svarade på enkäten, det vill säga Li Andersson, Jaakko Lindfors, Mirka Muukkonen, Timo Furuholm, Sultan Abdullahi, Sara Koiranen, Anni Mäkipää, Elina Sandelin och Johannes Yrttiaho, är för att bevara Kuppis koloniträdgård.

Av De Gröna svarade åtta av tio fullmäktigeledamöter: Janina Andersson, Sofia Engblom, Saara Ilvessalo, Riina Lumme, Elina Rantanen, Niina Ratilainen och Matti Vähä-Heikkilä. Alla skulle bevara Kuppis koloniträdgård, men önskar att vem som helst kunde ta sig en promenad på området.

Kupittaan siirtolapuutarha kuvattuna ilmasta toukokuussa 2022.
Bildtext Många av de som vill bevara koloniträdgården betonar att området borde utvecklas så, att det öppnas upp för allmänheten i någon form.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Svenska folkpartiet svarar både ja och nej

Av SFP:s fullmäktigeledamöter svarar Ulla Achrén och Nicke Wulff både ja och nej på frågan om Kuppis koloniträdgård borde bevaras. Både Achrén och Wulff tycker att området borde bevaras men utvecklas så, att det kan utnyttjas av alla i Åbo i stället för enbart dem som hyr en kolonilott på området.

Terhi Vörlund-Wallenius vill bevara koloniträdgården, men önskar att den i framtiden skulle vara mer öppen för allmänheten, till exempel som ett rekreationsområde.

En liten röd stuga på en kolonilott med en äng med sommarblommor.
Bild: Arash Matin

Sannfinländarna behöver mera betänketid

Av Sannfinländarna svarade fyra av nio fullmäktigeledamöter på enkäten. Juha Anttila och Laura Kaarniharju kan ännu inte säga sin åsikt om saken, medan Alice Girs och Mikael Miikkola anser att man inte ska bygga på området, men att området eller delar av det kan utvecklas till något slags rekreations- eller grönområde.

Enstaka förespråkare för koloniträdgården i de övriga partierna

I de övriga partierna finns det enstaka ledamöter som vill bevara koloniträdgården. Centerns Jarmo Laivoranta och Riitta Karjalainen skulle bevara Kuppis koloniträdgård, men skulle utveckla området så, att det är öppet för alla.

Kristdemokraternas Ville Auvinen skulle bevara koloniträdgården och utveckla den till ett rekreationsområde för hela staden.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Kymmenen vuoden kiihkeä keskustelu Kupittaan siirtolapuutarhan kohtalosta huipentuu pian – katso Turun valtuutettujen mielipiteet skriven av Minna Rosvall. Översättningen är gjord av Maria Lammassaari.

Diskussion om artikeln