Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisabornas protester gav resultat – Kapellparkens träd undgår motorsågen

Från 2022
Ett tjockt träd i en park. Runt trädet ett bandage med ett rött hjärta på.
Bildtext De gamla, vackra träden får stå kvar. Under morsdagshelgen lindade aktiva inom Lovisa kultur- och miljörörelse in träd i Kapellparken med hjärtförband. Träden som bandagerades är sådana som riskerade fällas eller skadas av tunga maskiner på området.
Bild: Mira Bäck / Yle

Vattenaffärsverket i Lovisa planerade såga ner 15 träd i Kapellparken för att komma åt att byta ut en gammal, trasig avloppsledning som löper under dem.

I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. Rörsystemet från 1937 har blivit tilltäppt av trädrötter och den nuvarande huvudavloppsledningen måste bytas ut mot en ny.

Lovisabor protesterade mot planerna på att hugga ner träden och krävde att man skulle hitta en annan dragning för avloppsledningen. Det har man nu gjort, avloppsledningen dras i stället under gatan. Nya Östis var först med nyheten om att träden får stå kvar.

Enligt direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen skulle den föreslagna planen ha lett till besvär och förseningar, en risk man inte vill ta eftersom ledningen måste bytas ut rätt snabbt.

Just nu leds avloppsvattnet vidare med en tillfällig och sårbar lösning, med ett rör ovan jord. Man hoppar över en brunn i ledningsnätet genom att pumpa.

Avloppsrör ovan mark framför bandageomlindade träd i en park.
Bildtext Det tillfälliga avloppsröret löper ovan jord längs Östra Tullgatan.
Bild: Mira Bäck / Yle

Vattenaffärsverket har tagit tillbaka tillståndsansökan för miljöåtgärder som tidigare lämnats in till bygginspektionen, men man behöver fortfarande få undersökningstillstånd av Museiverket.

Paakkarinen hoppas arbetena med att byta ut avloppsledningen ska kunna påbörjas om några veckor, i mitten av juni.

Först gräver man ner avloppsledningen under Östra Tullgatan, sen går sträckningen under Drottninggatan i riktning mot travbanan. Den nya avloppsledningen ska alltså följa ungefär samma rutt som den gamla, men under gatan i stället för att gå genom parken.

Enligt Paakkarinen kommer arbetet förmodligen att bli klart först på följande års sida, och gatorna får förmodligen ny asfalt först på våren. Ledningsarbetena kommer att kräva så pass stora gropar att delar av Östra Tullgatan och Drottninggatan måste stängas av under arbetets gång.

Träd omlindade med bandage i en park.
Bildtext 15 träd riskerade fällning. Dessutom var Lovisabor oroliga för att en del andra skulle skadas under arbetet. Från början skulle avloppsledningen dras längs Drottninggatan och Östra Tullgatan, men på parkens sida.
Bild: Mira Bäck / Yle