Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tåg och buss för nio euro i månaden i hela landet – i Tyskland får passagerarna njuta av billiga sommarpriser

Från 2022
Passagerare utanför centralstationen i Berlin.
Bildtext Den billiga biljetten väntas locka passagerare som inte vanligtvis tar tåget.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Från och med onsdagen gäller i Tyskland en särskild biljett i största delen av kollektivtrafiken. För nio euro får man åka så mycket man vill under en hel månad. Erbjudandet gäller för hela sommaren.

På de tyska järnvägsstationerna kommer den här sommaren att bli ordentligt livlig.

Det står redan nu klart att den så kallade nio euros biljetten kommer att locka betydligt fler passagerare, inte bara ombord på lokal- och regionaltågen, utan också på städernas tunnelbanor, bussar och spårvagnar.

Borträknat fjärrtågen och fjärrbussarna kan man utnyttja biljetten i kollektivtrafiken i hela landet.

– Jag måste se hur jag utnyttjar erbjudandet. Kanske det här skulle vara en bra möjlighet att åka för att träffa vänner och bekanta i andra delar av landet, säger Peter Cornelius som jag träffar på centralstationen i Berlin.

Cornelius åker ofta tåg och är samtidigt talesman för Pro Bahn, en organisation som arbetar för resenärernas intressen.

För resenärer som Cornelius, som har en årsbiljett för lokaltrafiken, betyder erbjudandet att han för sommarmånadernas del får största delen av månadsavgiften återbetald.

Peter Cornelius står på perrongen i den underjordiska delen av stationen.
Bildtext Peter Cornelius
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Avlastning och lockbete

Målet med den billiga biljetten är tudelat. Å ena sidan vill man akut avlasta pendlare som dras med höga energipriser, å andra sidan vill man få folk att på lång sikt välja kollektivtrafiken i stället för bilen.

– Det är i det här skedet svårt att säga om man verkligen kan övertyga dem som nu prövar på kollektivtrafiken, säger Peter Cornelius.

Avgörande blir enligt honom om trafikbolagen också efter augusti har lockande erbjudanden att komma med.

Att det här skulle vara fallet är ändå inte värst sannolikt. Redan innan nio euros biljetten började gälla har det från trafikbolagens centralförbund varnats för kommande prishöjningar under hösten.

Att man i Tyskland samtidigt också för sommaren sänker skatten på bensin och diesel för att avlasta bilisterna, ses dessutom allmänt som en åtgärd som motverkar folks intresse att byta till kollektivtrafiken.

"Ingen lösning på lång sikt"

– En nio euros biljett ger mycket uppmärksamhet och det är ett stort experiment om det billiga priset kan locka folk att ta tåget, säger Jacob Rohm som ansvarar för klimatvänlig mobilitet på miljö- och biståndsorganisationen Germanwatch.

Han välkomnar biljetten men ser också vissa risker i att den tyska regeringen nu satsar uppskattningsvis 2,5 miljarder euro på en rätt så spontant tillkommen åtgärd.

– Det finns en risk för att intresset förblir kortlivat och att det här inte erbjuder någon trafikpolitisk lösning på längre sikt.

– Man kan kanske jämföra det med att om man på alla tyska krogar delade ut en gratis runda, så är det inte heller något långsiktigt genomtänkt stöd till restaurangbranschen, säger Rohm.

Enligt honom behövs det därför också mer konkreta satsningar på infrastruktur och en utbyggnad av service och utbud. Det här är något som den tyska regeringen redan tidigare hade skrivit ner i sitt program.

– De tyska järnvägarna, i synnerhet fjärrtrafiken, har nästan sparats sönder under de senaste årtiondena, så här behövs ordentliga investeringar för att kunna ha ett bra utbud. Till exempel en nio euros biljett är rätt onödig om man inte överhuvudtaget har tillgång till buss och tåg, säger Rohm.

Passagerare på perrongen vid centralstationen i Berlin.
Bildtext Passagerare på centralstationen i Berlin.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Varnas för kaos

Hur ett redan på förhand ställvis överbelastat system ska klara av anstormningen nu under sommarmånaderna har varit en central fråga sedan den tyska regeringen introducerade biljetten.

Redan under de två första dagarna efter försäljningsstarten sålde statsjärnvägarna över en miljon biljetter.

Då man också kan köpa biljetten via städernas kollektivtrafik är antalet sålda biljetter betydligt större och det har framför allt talats om de möjliga besökarmassorna på semesterön Sylt och i de bayerska alperna.

Statsjärnvägarna har redan meddelat att man kommer att sätta in extra tåg och extra turer i den mån det är möjligt.

– Ställvis kommer kapaciteten knappast att räcka till, då vi har överbelastning redan nu. Å andra sidan så har vi också områden där det har satsats mer på lokaltrafiken och där blir det nog inga större problem, säger Rohm.

Jacob Rohm i en park i Berlin.
Bildtext Jacob Rohm
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Ser positivt på utvecklingen

Också i övrigt ser Jacob Rohm vissa friska fläktar inom järnvägstrafiken i Europa. I Österrike har man sedan ifjol en så kallad klimatbiljett som gäller för all kollektivtrafik under ett helt år.

Österrike har också central position i utbyggnaden av nattågstrafiken i Europa.

– För att stärka den internationella trafiken, behövs nu en stark europeisk anda. Vi måste riva de många hinder som finns länderna emellan. Det här gäller till exempel för hur man bokar sin biljett i gränsöverskridande trafik.

– I dagens läge ska man nästan ha skrivit en liten doktorsavhandling för att kunna boka en biljett i internationell trafik och här måste det definitivt komma till ändringar, säger Rohm.

Själv tänker Rohm i vilket fall som helst pröva på nio euros biljetten.

– Det är nog ett mycket attraktivt erbjudande. Här från Berlin blir det nog säkert att åka till Östersjökusten.

– Jag har än så länge inga klara planer på vart jag ska åka. Men som pensionär har jag i alla fall förmånen att ta tåg som kanske inte är så fullsatta, säger Peter Cornelius.

Ett tåg lämnar centralstationen i Berlin.
Bildtext Ett tåg lämnar centralstationen i Berlin.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle