Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå accepterar inte Vichtis plan på att låta avloppsvatten fortsätta rinna i Sjundeås vattendrag

Från 2022
Uppdaterad 31.05.2022 14:17.
Ådelta i vårskrud
Bildtext Risubacka å i Sjundeå i maj 2021.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Sjundeå kommun är inte nöjd med Vichtis planer på att fortsätta leda ut sitt avloppsvatten i Sjundeås vattendrag.

Kommunen har redan en längre tid motsatt sig att Vichtis leder sitt renade avloppsvatten ut i havet via Sjundeå.

Vattnet renas för tillfället i Nummela reningsverk innan det släpps ut i Risubacka å i norra Sjundeå, men det innehåller fortfarande för höga halter av kemikalier och miljövådliga ämnen.

Vichtis måste bestämma sig

Södra Finlands regionförvaltningsverk slog fast i fjol att Vichtis måste bestämma sig hur de löser problemet.

Valet låg mellan att kommunen ansluts till Blombacka reningsverk i Esbo eller att kommunens affärsverk Vichtis Vatten sanerar det reningsverk som finns i kyrkbyn och bygger ett helt nytt reningsverk i Nummela.

Vichtis har beslutat främja den senare lösningen.

Vattnet skulle ändå släppas ut i Risubacka å

Enligt planen skulle avloppsvattnen från Nummelas nya reningsverk fortfarande släppas ut i Risubacka å, som via Björnträsk mynnar ut i Sjundeå å.

Det nuvarande tillståndet möjliggör ändå inte ett nytt reningsverk utan det kräver även ett nytt tillstånd.

Det renade avloppsvattnet skulle fortsättningsvis ledas till Risubacka å och vidare längs Björnträsk och Sjundeå å till Tjusträsk, Vikträsk och Pickalaviken.

Missnöjd nämnd i Sjundeå

Det är Sjundeå inte nöjd med. Ärendet behandlades på Sjundeås miljö- och byggnadsnämnds möte i början av maj.

Nämnden anser inte att planen som lämnats in är genomförbar och motsätter sig starkt att renat vatten släpps ut direkt i Sjundeås vattendrag. Nämnden kräver därför att Victis hittar en ny lösning för att leda avloppsvatten.

Vattnet som kommer från reningsverket i Nummela i Vihtis är inte den enda saken som gör vattendragen i Sjundeå övergödda. Det visar långvarig uppföljning av vattenkvaliteten gjord av föreningen Västra Nylands vatten och miljö.

Reningsverket är däremot den största enskilda punktbelastaren.

Punktbelastningen märks tydligast i vattenkvaliteten i Risubacka ås övre lopp där kvävehalterna ställvis är mycket höga.

Vichtis anser att belastningen inte är stor

Vichtis Vatten motiverar sitt beslut bland annat med att belastningen inte kan ses som märkbart stor.

Sjundeå menar däremot att den är betydande då den yttre belastningen på området är det främsta hindret för en upprustning av Björnträsk.

Sjundeå anser också att Vichtis Vattens plan inte är genomförbar eftersom det billigaste reningsverksalternativet inte beaktar inverkningar på vattendrag tillräckligt.

Enligt Sjundeå skulle priset öka avsevärt om man skulle beakta inverkningar på vattendrag på det sätt lagstiftningen förutsätter. Därför skulle en stamledning vara det bästa alternativet, skriver Sjundeå i utlåtandet.