Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dyster invånarprognos för Pargas stad – "Vi gör mycket bra men det räcker inte och nu måste vi satsa mer för att vända trenden"

Från 2022
Uppdaterad 01.06.2022 10:09.
Pargas
Bildtext Hyresbostäder är en bristvara i Pargas men som kunde locka fler inflyttare.
Bild: Arash Matin / Yle

Pargas stad har lyckats locka inflyttare till orten men färska siffror visar att satsningarna inte räcker till och invånarantalet sjunker på sikt.

– Det går mycket bra men det räcker inte till och vi måste satsa ännu mer, säger stadsstyrelseordförande Gilla Granberg, SFP. Vi politiker i staden ska i höst samlas till en aftonskola och diskutera kring vad vi kan göra för att öka inflyttningen.

Enligt Granberg är det viktigt att fortsätta satsa för inflyttning garanterar ett livskraftigt Pargas. Fjolårets bokslut visar ett plus på 2,5 miljoner euro och ska prognosen för skatteintäkterna fortsätta vara lika god så krävs det att invånarantalet växer och inte sjunker.

En kvinna
Bildtext Gilla Granberg anser att det finns en bra framåtanda i Pargas och det måste man ta tillvara då det krävs ännu mer för att vända den dystra invånarprognosen.
Bild: SFP

– Pargas stad omorganiserar sin verksamhet och i den nya organisationen kommer exempelvis planläggning och näringslivstjänster att höra till samma enhet som åtminstone för tillfället kallas livskraft, säger Granberg. Till samma enhet hör kombi och biblioteket, vilka alla är tjänster som skapar en positiv puls i staden.

Stadens politiker fick på det senaste stadsfullmäktigemötet i måndags ta del av en välfärdsberättelse där det framgick att invånarprognosen inte ser så munter ut för Pargas del.

Enligt siffrorna i välfärdsberättelsen kan invånarantalet i Pargas fortsätta sjunka kraftigt och om ett decennium vara kring 14 000 jämfört med dagens drygt 15 000.

Mer hyresbostäder behövs ifall staden vill locka fler inflyttare

Utbudet av hyresbostäder har redan en längre tid varit rätt så skralt i Pargas. Tittar man på utbudet i början juni så finns det fem bostäder som kan hyras i Pargas varav två av dem finns i skärgården.

– Det räcker inte alls till för vi kan inte kräva att inflyttare som vill flytta hit måste bygga eget eller köpa en tomt, säger Christer Friis, SFP. För att locka fler borde staden satsa mer på hyresbostäder för då kunde man locka sådana som vill testa på och se om de kan livnära sig i skärgården.

En äldre man med ljust hår och glasögon
Bildtext Christer Friis skulle gärna se att staden satsade mer på hyresbostäder.
Bild: SFP

Tröskeln blir för hög ifall alla förväntas byggas eget eller köpa något av de hus som finns till salu anser Friis.

– Stadens hyresbolag borde få bredare muskler för att på allvar kunna satsa och bygga hyresbostäder på olika håll i skärgården, säger Friis. Idag finns det endast en bostad att hyra i Houtskär så utbudet är för tillfället under all kritik.

Samarbete med privata aktörer viktigt

Granberg håller med Friis i att Pargas borde satsa mer på bredd vad gäller bostadsutbudet. För tillfället finns det tomter, småhus och fritidshus till salu.

– Vi har ett mångsidigt utbud av olika boendeformer men vi måste få ut informationen till dem som vill flytta hit, säger Granberg. Det vill jag utveckla och tänker mig ett bredare samarbete med exempelvis ortens fastighetsmäklare.

Enligt Granberg behöver alla ett hem men man behöver annat också så det gäller att satsa.

Turun saaristossa kulkeva autolautta kuljettaa useita autoja Paraisten ja Nauvon välillä.
Bildtext I Pargas är förbindelserna viktiga och för dem som ska flytta till orten krävs det ett brett utbud av boenden.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Vad kan Pargas lära sig av sina grannar?

Jämfört med grannstaden S:t Karins ligger Pargas långt efter då det gäller inflyttning. Grannstaden växte med nästan tusen personer ifjol och staden är en av landskapets störst växande städer.

– Tittar vi på S:t Karins så är det nog logistiken och närheten till Åbo som är avgörande, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. De har lyckats bra med att vara ett alternativ till Åbo och hatten av för dem för det.

Äldre man med glasögon och kavaj föreläser för intresserade i Pargas.
Bildtext Det är ingen lätt match att locka till mer inflyttning anser Patrik Nygrén och därför krävs det en bred diskussion om vad som fungerar och inte fungerar.
Bild: Jesper Alm / Yle

Enligt Nygrén har Pargas stad besökt sina grannar och haft dem på besök för att diskutera vilka sorters åtgärder man kunde göra för att locka fler inflyttare.

– Vi har funderat en hel del på vad de gör rätt men det här är inte på något sätt en lätt sak, säger Nygrén. Det finns ingen särskild sak som vi kunde ändra på som skulle garantera inflyttning utan det behövs en bred diskussion och ett gott samarbete inom hela staden.

Invånarantalet i Pargas sjunker

5:45

Diskussion om artikeln