Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Graviditeten får kvinnor att tappa intresset för politiken – lokalpolitiker: "Vi behöver en attitydförändring i familjen och i samhället"

Från 2022
En gravidperson kokar kaffe.
Bildtext Under graviditeten och småbarnsåren minskar kvinnors politiska engagemang i högre utsträckning än hos deras icke-gravida partners. Det visar en ny studie.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Kvinnor blir mindre politiskt engagerade under och efter graviditeten, visar en ny studie från Göteborgs universitet. I studien jämförde man gravida kvinnor och deras partners. Enligt studien minskar engagemanget också efter att barnet föds.

I studien följde man med över 2 000 förstagångsföräldrar i Sverige. Syftet med undersökningen var att komma åt vad det faktiskt innebär att vara gravid och forskarna följde med deltagarna både innan, under och efter graviditeten tills barnen var 2–4 år gamla.

– Vid Göteborgs universitet finns en medborgarpanel där svenskar regelbundet svarar på frågor. Under åren 2014–2015 började vi fråga panelen om de eller deras partner var gravid. Vi fortsatte ställa den frågan tills slutet av 2020. Sedan har vi frågat den gruppen om hur man deltar politiskt och hur man är intresserad av politik. Vi har också jämfört den gravida gruppen med människor i panelen som inte har varit gravida under den här perioden, säger Elin Naurin som är forskningsledare för undersökningen.

Enligt Naurin tyder tidigare forskningslitteratur på att man blir mer intresserad av samhällsfrågor efter att man får barn men också på att föräldrar ofta har lägre engagemang i politik när barnen är små.

– Vi gick in i projektet med en ganska öppen fråga om huruvida det tidiga föräldraskapet är något som engagerar politiskt eller tar bort engagemang. Det är en period som är väldigt relevant för samhället, men en period i livet då det är svårt att själv engagera sig.

En kvinna med brunt hår och bruna ögon som ler mor kameran. Hon har ett silverhalsband runt halsen.
Bildtext Elin Naurin är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Bild: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

"Det skapas könsskillnader i politiskt engagemang under graviditeten och efter"

Huvudresultatet av studien är att kvinnor tappar i engagemang redan under graviditeten och det förstärks när barnet föds och blir äldre.

– Papporna tappar lite grann men väldigt mycket mindre, och minskningen som rör dem återhämtas under perioden som vi mätt. Därför skapas könsskillnader i politiskt engagemang under graviditeten och efter den, säger Naurin.

Politiskt engagemang definieras av hur ofta förstagångsföräldrarna sökt politisk information, försökt påverka politiskt, diskuterat politik eller delat politiska budskap på nätet.

– Det kan handla om hur man försöker förändra den situation man har själv eller försöker förändra välfärdsinstitutioner som skola eller hälsovård till exempel. Vi tittar också på andra sätt av politiskt deltagande som att man delar politisk information online eller besöker politiska partiers webbsidor. Annat vi ser på är hur mycket tid man lägger på att ta in politisk information varje dag, hur intresserad man är av politik och hur viktigt man tycker att politik är.

"Jag har förändrats som person efter att jag blev mamma"

Borgåpolitikern Anette Karlsson (SDP) känner igen det som undersökningen indikerar, det vill säga att perspektivet förändras när man blir förälder.

– Jag har förändrats som person efter att jag blev mamma, det kännetecknar jag i vardagen och i mitt tänkande. När jag var gravid tycker jag ändå inte att det skedde någon förändring på hur politiskt engagerad jag var. Jag deltog på många tillställningar också under veckoslut på samma sätt som tidigare.

Anette Karlsson
Bildtext Anette Karlsson (SDP) är områdes- och stadsfullmäktigeledamot samt stadsstyrelsens viceordförande i Borgå.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Karlsson säger att hon höll ett tal på ett politiskt evenemang samma dag som hon fick åka till Kotka för att föda.

– Vår son föddes prematurt, vi var inte förberedda på att han skulle komma så snabbt, så jag var ännu på jobb. De första 2–3 månaderna med bebisen var jag borta från all politisk verksamhet och allt annat också. Det tog mycket energi och krafter att ta hand om den lilla bebisen. Och att över huvud taget lära känna honom och veta att hur det är att vara en förälder, det var jättemycket nytt.

Sonen föddes i februari 2020. Enligt Karlsson kunde hon delta i möten några månader efter förlossningen i och med att en stor del av den politiska verksamheten skedde på distans på grund av coronapandemin.

– Jag kunde gå ut på promenader och ha honom i vagnen och ha hörlurar i öronen och delta på det sättet. Skulle vi ha levt i helt normala tider så tror jag att mitt deltagande hade blivit mindre under de första månaderna och det första halvåret.

"Attitydförändring krävs"

I studien framkommer inte orsakerna till att just kvinnors politiska engagemang minskar i och med föräldraskapet.

Ramieza Mahdi, viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet och SFP-fullmäktigeledamot i Vasa, säger att en del av förklaringen kan hittas i att kvinnor med barn förväntas ta huvudansvaret för hem och barnomsorg.

– Vi har hört många gånger att kvinnor är projektledare hemma. Det kan vara en av orsakerna. Där behöver vi en attitydförändring i familjen och i samhället, arbetet i familjen måste delas mer jämnt. Det borde också bli mer accepterat att föräldrar kan delta i politiken och att man försöker hitta lösningar för barnpassning till exempel. Aktiva åtgärder behövs för att få med fler kvinnor som har barn i politiken.

Politikern Ramieza Mahdi i en svartgul scarf i håret och en gul skjorta.
Bildtext Ramieza Mahdi säger att politiskt aktiva kvinnor ofta än i dag får frågor som "vem som sköter barnet"? "Det är normalt att också jag som mamma är engagerad i politiken och det är ingen skam att ha ett politiskt intresse", säger hon.
Bild: Gunnar Bäckman

Mahdi lyfter också fram familjeledighetsreformen och att vårdledigheterna borde delas mer jämnt.

– Det ska vara lika naturligt för pappan att ta hand om sitt barn som för mamman. Då kanske kvinnans intresse för samhällsbygge ökar, men man får inte heller skuldbelägga mammor. Jag är jätteglad av att vi i dag har bra förebilder. I regeringen har vi många ministrar som har små barn, och det normaliserar och visar att barn inte är något hinder för en aktiv politisk karriär. Förändring sker, med det sker för långsamt, säger Mahdi.

"Föräldrar ska vara lika värda oavsett kön"

Karlsson är också inne på att det behövs attitydförändringar i samhället för att pappor och mammor ska ses som lika viktiga som föräldrar.

– Man måste också själv se sig i spegeln, men samhället måste säga högt att föräldrarna är lika värda oavsett kön.

Om unga kvinnor uteblir från beslutsfattandet, är det en risk för samhällsutvecklingen, menar Karlsson.

– Att engagemanget minskar är en oroväckande trend och där måste man fundera på vad som kan göras. Om unga kvinnor uteblir från beslutsfattandet tror jag inte att besluten går mot en sådan riktning som tar i beaktande just den här gruppen av människor. Föräldrar är ju själva de bästa sakkunniga på hur samhället fungerar för barnfamiljer.

Hon säger att hennes politiska intresse minskade under den första tiden med bebisen, men i och med att hon själv jobbar inom politiken har det politiska engagemanget ändå inte sinat.

– Man måste godkänna att också politiker kan vara föräldrar och ibland betyder det att man har barnet med sig på till exempel möten.