Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Ekenäs behöver större eller helt ny simhall

En person simmar i en simbassäng.
Bildtext Kerstin Rehnström är en av de ivrigaste användarna av Ekenäs simhall. Arkivbild från september 2021.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Ekenäs simhall är i stort behov av att renoveras och byggas ut, säger stadens fritidschef. Stadens tekniska sektor borde därför utreda möjligheterna att utvidga simhallen eller bygga en helt ny simhall.

Kultur- och fritidsnämnden ska på torsdag (2.6) ta ställning till att be tekniska sektorn utreda de här två alternativen.

Fritidschefen Fredrika Åkerö har berett ärendet. Som grund finns en färsk behovsutredning och en enkät bland simhallsanvändarna.

Togs i bruk år 1998

Ekenäs simhall är 24 år gammal och har aldrig renoverats eller förstorats. Maskinerna, ventilationen och pumparna är gamla och elskåpen och kablarna är inte längre ändamålsenliga. Det leder till kallt vatten och ojämnt tryck i duscharna eller problem i bassängerna.

Personalen har inga egna duschar, utan använder samma duschar som simhallsbesökarna. De har inte heller egna personaltoaletter eller eget pausrum, som arbetarskyddet kräver.

I stadens nuvarande investeringsplan finns 800 000 euro för att renovera simhallen år 2024. De pengarna skulle endast räcka till för att renovera betongkonstruktionerna så att simhallen kan hållas öppen.

Behöver personalrum och flera bassänger

Enligt förslaget som kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om är ett alternativ att utreda en utvidgning av simhallen. Det skulle innebära personalrum och flera nya bassänger såsom undervisningsbassäng, kallbassäng och större barnbassäng.

Det andra alternativet som ska utredas är vad det innebär att bygga en ny simhall som ersätter den nuvarande simhallen i Ekenäs.

Ekenäs simhall har som mest haft över 100 000 besök per år. I den färska simhallsenkäten är flera bassänger högst på önskelistan bland simhallsbesökarna.
Simhallen i Lojo, Neidonkeidas, har stått inför samma utmaningar. Där har planeringen av en ny simhall redan börjat. Neidonkeidas har haft kring 300 000 besökare per år.

Artikeln bygger på beredningstexten till kultur- och fritidsnämnden i Raseborg som möts 2.6.