Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Viruset finns kvar och det kan bli ny epidemivåg på hösten" – hälsomyndigheterna önskar att alla som får en fjärde dos också tar den

Från 2022
Uppdaterad 02.06.2022 11:11.
THL:s representanter håller pressinfo framför kameror och mikrofoner.
Bildtext THL:s hälsosäkerhetschef Mika Salminen är en av de absolut mest centrala personerna vad beträffar pandemihanteringen i Finland.
Bild: Lehtikuva

Hälsomyndigheterna utgår från att det sannolikt kommer en ny epidemivåg på hösten. THL bekräftar att vaccinrekommendationer för fjärde dosen utvidgas till personer över 70 år i riskgrupp.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har gett sin 90:e lägesrapport om epidemi- och vaccinationsläget i Finland och internationellt.

Blicken riktades denna gång bakåt på de två gångna åren – hur har man lyckats med pandemiskötseln i Finland? Hälsomyndigheterna blickade även framåt mot hösten och berättade hur man förbereder sig för eventuella nya epidemivågor.

Med i dag var hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid THL samt avdelningschef Taneli Puumalainen och ledande expert Liisa-Maria Voipio-Pulkki från SHM.

Våra samhälleliga funktioner höll för trycket

Ledande expert Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Voipio-Pulkki konstaterade att Finland rätt bra klarade av denna globala kris, våra samhälleliga funktioner höll för trycket. Hon säger att det är motiverande och belönande att jobba med strategier som kan genomföras på ett lyckat sätt.

Personer 70+ som är i riskgrupp får en fjärde dos

I dag blev det klart att Institutet för hälsa och välfärd THL utvidgar rekommendationen om en fjärde dos coronavaccin att omfatta 70–79-åringar som hör till den första och andra riskgruppen.

en äldre man vaccineras.

Yles uppgifter: THL utvidgar rekommendationerna om fjärde coronavaccindos

Ska också gälla 70-79-åringar i riskgrupp 1 och 2.

Personer i nämnda grupp rekommenderas ta en fjärde vaccindos då det gått tre månader sedan den tredje dosen.

Enligt THL tar det en stund för kommuner att arrangera de utvidgade vaccinationerna. Det betyder att personer i nämnda grupp inte nödvändigtvis omedelbart kan boka tid för en fjärde spruta.

Vaccinexperter har tidigare sagt att det inte är ändamålsenligt att vaccinera alla en fjärde gång medan epidemiläget är lugnt, utan se tiden an och vänta på nya vaccin som utvecklats med tanke på omikronvarianter (på finska).

Varför får inte alla personer över 70 år vaccin även om THL anser att alla i den åldern hör till riskgrupp?

Salminen svarar på frågan från medier med att dagens beslut betyder att ytterligare cirka 300 000 personer är berättigade till en fjärde dos. Men det är medicinska skäl som motiverar THL:s vaccinlinje, säger hälsosäkerhetschefen vid THL.

Nästan 90 procent har fått två vaccindoser

THL:s hälsosäkerhetschef Mika Salminen säger att finländare har tagit vaccin på rätt föredömligt sätt.

87,6 procent av alla över 12 år har fått minst två doser.

Av alla personer över 80 år har 62 procent redan fått fyra doser.

Salminen: Ser rätt så bra ut för Europa och Finland

Antalet fall av coronavirussmitta har gått ner i hela världen, liksom också antalet coronarelaterade dödsfall, säger Salminen.

En del länder såsom USA, Sydafrika, Australien och Taiwan har dock upplevt nya epidemitoppar på sistone.

I Europa ser trenden bra ut i det stora hela men i vissa delar av Portugal och Spanien har coronan stuckit upp huvudet igen, vilket tyder på att omikron B.A5-varianten fått fotfäste där, säger Salminen.

Incidensen i Finland har gått ner under våren. Just nu har dock minskningen i antalet nya fall planat ut på grund av omikronvarianten B.A5, men läget kan ändå betecknas som relativt bra, säger Salminen.

Finland lyckades ganska bra med att förhindra dödsfall i början av pandemin innan det fanns vaccin

Hälsosäkerhetschef Mika Salminen

I Finland är dödligheten bland de smittade på klart lägre nivå än under tidigare virusvarianter och i globalt mått mätt bland de lägsta i världen.

Finland lyckades enligt Salminen bra med att förhindra många dödsfall innan vaccinerna kunde tas i bruk – detta trots att fler dödsfall har inträffat under de första månaderna av år 2022.

Salminen beklagar att inga vacciner heltäckande skyddar mot detta virus som ändå orsakar dödsfall. Han betonar att det främst handlar om vaccinerade personer i mycket hög ålder som har avlidit i covid-19.

– Vi har haft svåra tider, det har varit restriktioner, sjukdom och död. Men i det stora hela har vi klarat oss ganska bra jämfört med andra länder som har haft det ännu värre. Jag vill tacka alla som har jobbat tillsammans för denna gemensamma sak, sa Salminen.

Puumalainen: Omikron har gått hårt åt de allra äldsta och yngre som inte tagit vaccin

Avdelningschef Taneli Puumalainen säger att färre personer just nu behöver sjukhusvård på grund av coronavirussmitta än under de senaste månaderna.

Men det finns fortfarande också personer som behöver intensivvård, särskilt patienter som inte skyddas av vaccin, säger Puumalainen.

För personer som behövt intensivvård och avlidit trots det är genomsnittsåldern 59 år, och för samtliga avlidna 83 år.

Enligt Puumalainen kan man konstatera att omikronvarianten varit svår särskilt för de allra äldsta, men har gått hårt åt även yngre ovaccinerade personer.

Viruset finns kvar och det finns fortfarande risk för att få smitta

Avdelningschef Taneli Puumalainen

Viruset finns kvar bland oss och det finns fortfarande risk för att få smitta, något som syns i avloppsvattnen.

Det finns enligt Puumalainen en rätt så stor risk för att vi står inför en ny epidemivåg i höst. Han uppmanar innerligt alla som nu är berättigade till en fjärde dos med coronavaccin att faktiskt ta den.