Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Centraliserade slamtransporter inleds i Pargas på hösten – stadens skärgårdsdelar fortsätter ändå som tidigare

Från 2022
Uppdaterad 02.06.2022 10:12.
detalj på slangar och slamtransportsbil.
Bildtext Det insamlade slammet transporteras från kommunerna väster om Åbo till Gasums biogasanläggning i Åbo och från Pargas till Norrby reningsverk.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Sydvästra Finlands Avfallsservice har slutfört konkurrensutsättningen av fastigheternas slamtömningar i Reso, Rusko, Masku, Virmo, Nousis och Pargas. Nagu, Korpo och Houtskär hör inte till den här centraliseringen.

I Reso, Rusko, Masku, Virmo, Nousis och Pargas sköts slamtransporterna efter konkurrensutsättningen av Lassila & Tikanoja. Transporterna övergår till företaget från och med september 2022, i Pargas från och med oktober 2022.

"Vi har finslipat entreprenadområdena så att ett enskilt område kan skötas med en bil. Alla företag som lämnade anbud uppfyllde även miljökriterierna för fordonet. Efter att kriterierna uppfyllts var priset den avgörande faktorn", skriver Cati Huhta i ett pressmeddelande.

Lassila & Tikanoja har redan förberett sig för den kommande entreprenaden. För att kunna sköta uppgiften är det en fördel om områdena som företaget kommer att ansvara för är bekanta sedan tidigare.

"Vi har chaufförer som är bosatta på entreprenadområdena. Lokalkännedomen försnabbar och underlättar inlärningen av de nya rutterna. Därtill har våra chaufförer sedan tidigare erfarenhet av slamtömningar", skriver Jani Holkeri, körplanerare vid Lassila & Tikanoja.

Det insamlade slammet transporteras från kommunerna väster om Åbo till Gasums biogasanläggning i Åbo och från Pargas till Norrby reningsverk.

Spridning av slam på åkrar fortfarande möjligt

Övergången till centraliserade slamtransporter hindrar inte utnyttjande av slam inom jordbruket. Slam som uppkommer i det egna boendet och i högst tio närliggande fastigheter får fortfarande efter behandling spridas i gödslingssyfte på åkrar.

"Utnyttjande av slam ska dock anmälas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. I anmälan bör framkomma slammets ursprung, sättet det behandlas på och området det sprids på", påminner Cati Huhta.

LSJH kontaktar alla hushåll väster om Åbo som berörs av förändringen per brev i månadsskiftet juli-augusti, och hushållen i Pargas i september. I brevet får invånare som äger en slamavskiljare eller ett minireningsverk förslag på tömningsvecka och närmare information om tjänsten och prissättningen. I kommunerna ordnas även informationstillfällen för invånarna i slutet av sommaren.