Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Djur har betat på Galgbacken i Snappertuna sedan borgen övergavs – även i dag ser fåren till att backlöken överlever

Från 2022
Svarta och vita får betar i en beteshaage.
Bildtext De här fåren gör ett viktigt arbete på Galgbacken i Snappertuna. De ser till att gräset hålls kort och det ger sällsynta växter en chans att överleva.
Bild: Marica Hildén / Yle

Då man talar om Raseborgs slottsruiner så tänker säkert de flesta på själva borgen eller arkeologiska utgrävningar, men det finns också värdefull natur kring ruinerna.

Blåsuga, backlök och svartkämpar. Det är några värdefulla arter som man kan hitta kring borgen och på Galgbacken i Snappertuna.

De kallas för arkeofyter vilket innebär att de blomstrat där sedan medeltiden. Raseborgs ruiner byggdes på 1370-talet och övergavs 1558.

En kvinna står vid en trädrot, trädet har fallit. Hon heter Martina Reinikainen.
Bildtext Skyddsbiolog Martina Reinikainen vid en av de trädstammar som får ligga kvar på marken på Galgbacken.
Bild: Marica Hildén / Yle
Två långa träd som ligger på marken efter att de blåst omkull.
Bildtext Här får de bo som behöver träd för att överleva.
Bild: Marica Hildén / Yle

De här växterna och många flera arter behöver öppna marker för att klara sig. Forststyrelsen har därför ett projekt på gång, Lumovoimaa, som ska se till att vårdbiotoper, så som torrängar och hagmarker, sköts på naturskyddsområden och historiskt värdefulla kulturlandskap.

En lila blomma som heter blåsuga.
Bildtext Om man går försiktigt och tittar nog så hittar man blåsuga lite här och var på Galgbacken och i närheten av Raseborgs slottsruiner.
Bild: Marica Hildén / Yle
Ett hus vid ett berg, på berget finns en torräng där det växer tjärblomster och vårförgätmigej.
Bildtext På berget på Galgbacken finns en vårdbiotop som är sällsynt: torrängen. Där växer vårförgätmigej och tjärblomster.
Bild: Marica Hildén / Yle

Forststyrelsen samarbetar med lantbruksföretagare för att se till att de värdefulla miljöerna blir omskötta. Därför kan man se får beta på Galgbacken i Snappertuna där de ser till att träd och buskar inte tar över. Det leder till att arkeofyterna kan överleva i de olika vårdbiotoperna som finns kring borgen och på Galgbacken.

En slottsruin som är Raseborgs slottsruin i Snappertuna.
Bildtext Skyddsbiolog Martina Reinikainen letade efter svartkämpar vid borgen, men hittade inga den här gången.
Bild: Marica Hildén / Yle
En kvinna böjer sig ner och plockar bland gräs, hon heter Martina Reinikainen.
Bildtext Skyddsbiolog Martina Reinikainen hittade ingen backlök då Forststyrelsen visade hur området vid Raseborgs slottsruiner och Galgbacken tas om hand för att se till att rara växter klarar sig.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det har funnits betesmark på galgbacken nästan oavbrutet sedan borgen övergavs på 1550-talet.

Högt gräs växer i och utanför en beteshage i Snappertuna.
Bildtext Det finns en beteshage längs vägen då man kommer till Raseborgs slottsruiner. Där har gräset växt så högt att det kan hända att svartkämparna inte trivs. Blåsuga finns det i gräset.
Bild: Marica Hildén / Yle

Skyddsbiolog Martina Reinikainen på Forststyrelsen är projektchef för Lumovoimaa. Forststyrelsens naturtjänster samarbetar med ProAgria Etelä-Suomi och Lantbruks- och hushållskvinnorna kring projektet.

Martina Reinikainen letar efter arkeofyter i Snappertuna

13:47