Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Håll skärgården ren tillsammans med Tongåvan

Från 2022
flytande sugtömningsstation
Bildtext Håll skärgården ren r.f. har 30 flytande sugtömningsstationer i skärgården.
Bild: Håll skärgården ren

Föreningen Håll skärgården ren r.f. har bland annat avfallsstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar. De ordnar separatinsamlingar av skrot och farligt avfall.

Tongåvan i Yle Vega är nu för femte året i följd med och samlar in pengar för att vår unika och vackra skärgård ska hållas ren och trivsam.

En viktig del av föreningens verksamhet är också skärgårdsbornas och båtfararnas aktivitet och alla penningdonationer.

Stöd insamlingen

Betala via Mobile Pay 33168

Betala in på konto FI42 6601 0010 5173 99, Skriv till meddelandefältet: Donation

Betala via nätet

Servicefartyget Roope lyfter ombord metallavfall i skärgården
Bildtext Servicefartyget Roope lyfter ombord metallavfall i skärgården
Bild: Pidä Saaristo Siistinä ry

Föreningens fyra servicefartyg kör nu i skärgården

Verksamheten för båtsäsongen har nu startat. I praktiken betyder det att föreningens servicefartyg har begett sig ut i skärgården.

Håll skärgården ren r.f. har fyra servicefartyg: M/S Roope-Saimaa på Saimen, M/S Roope i Skärgårdshavet, M/S Roopetar på Päijänne och M/S Roope-Botnia i Bottniska viken.

För dem som rör sig eller bor i skärgården ordnas också insamlingar av till exempel metall, el- och elektronikskrot och farligt avfall.

Kärnverksamheten i föreningens miljövårdsarbete är de 200 Sällestationerna. Där kan man sortera sitt avfall, där finns torrtoalett och diskplats.

Sälletjänsterna upprätthålls och utvecklas med hjälp av medlemsavgifter, så det är viktigt att föreningen har många betalande medlemmar.

I skärgården upprätthåller föreningen också 30 flytande sugtömningsstationer, där båtfararna kan tömma sina septiktankar.

Nu i sommar installeras en ny och modern sugtömningsstation i Esbo, berättar projektchef Atte Lindqvist.

man med glasögon
Bildtext Projektchef Atte Lindqvist berättar att föreningen har fler fortgående projekt på gång.
Bild: Håll skärgården ren

Snygg beach och Magknip av plast

Håll skärgården ren r.f. deltar i olika miljöprojekt både nationellt och internationellt.

I flera års tid har föreningen haft ett talkoprogram som heter Snygg beach. Programmets syfte är att städa stränder och att väcka intresse för hur nedskräpade stränderna är.

Via Snygg beach kan man konkret koppla ihop miljöarbete och en rolig friluftsdag.

I programmet kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

En del av programmet är fadderskolprogrammet, berätta Lindqvist.

- Där kan en skola ha en fadderstrand som de städar till exempel två gånger per år. Skolan följer också med hur skräpsituationen förändras, och lär sig mera om sortering, nedskräpningsproblemet och hur man kan förbättra situationen.

Håll skärgården ren har också ett projekt som syns i stadsbilden i flera städer. Programmet heter Magknip av plast.

dagvattenbrunn med kampanjmärke "Magknip"
Bildtext Färgglad klistermärken placeras runt gatubrunnar för att uppmärksamma invånarna att gaturbrunnarna inte är avfallskärl.
Bild: Håll skärgården ren

Gatubrunnarna och sopkärl märks ut med färgglada klistermärken i syftet att öka medvetenheten om varifrån skräpet kommer och för att på så sätt minska på nedskräpningen.

- Man ska inte kasta skräp i gatubrunnarna, påpekar Atte Lindqvist. För vattnet från gatubrunnarna leds till närmaste vattendrag.

I år har 16 städer anmält att de vill vara med i kampanjen.

Verksamhet i 53 år

Håll skärgården ren r.f. har arbetat för en renare skärgårds- och insjönatur ända sedan 1969.

Föreningen har cirka 12 500 medlemmar, och medlemsavgifterna utgör en stor del av föreningens finansiering.

Föreningen får också pengar för sin verksamhet från Miljöministeriet och olika samarbetspartner.

Insamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 3.6.2022 kl 19:22.