Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgsnämnd: En skejthall i Billnäs gamla reningsverk blir för dyr för staden

En tömd betongbassäng där det ligger lite grus på bottnet.
Bildtext Idén att göra om reningverket till skejthall kom ursprungligen från raseborgs vatten.
Bild: Sebastian Berg / Raseborgs stad

Det kostar Raseborgs stad åtminstone 211 000 euro att bygga om det gamla reningsverket i Billnäs till en skejthall. Projektet blir för dyrt för staden att driva igenom anser kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden ser positivt på en skejthall i reningsverket men hoppas på att olika föreningar ska ta sig an projektet.

Bildningsdirektörens förslag inför mötet den 2 juni var att nämnden ger tummen upp och satsar pengar på hallen.

Motförslaget att inte satsa stadens pengar på projektet kom Werner Orre (SFP) med. I en omröstning fick hans förslag sju röster och det ursprungliga förslaget två röster.

Utredningar sedan i vintras

Kultur- och fritidsnämnden bad i vintras tjänstemännen att utreda vad en satsning på en skejthall innebär för staden.

Summan på 211 000 euro har en ingenjörsbyrå kommit fram till i en utredning.

Tjänstemän på utrymmesförvaltningen varnar ändå i sitt utlåtande för att kostnaderna kan bli till och med dubbelt så höga som i utlåtandet från ingenjörsbyrån.

Det gamla reningsverket består av två röda cylinderformade byggnader som de senaste åren har fungerat som loppis och lager.

För att kunna använda det som skejthall krävs en omfattande renovering. Bland annat måste elinstallationerna förnyas, ventilationen byggas om och betongytorna rengöras.

Enligt Raseborgs stads utrymmesförvaltning är kostnadsförslaget på 211 000 inte tillräckligt med tanke på budgeteringen av projektet.

Många öppna frågor

Enligt utrymmesförvaltningen finns det många öppna frågor, som till och med kan fördubbla projektets kostnader.

Till exempel kan det behöva göras en mer omfattande renovering av byggnadens övervaknings- och personalrum än vad som föreslås i ingenjörsbyråns utlåtande.

Det kommer också att ta tid att få undanstagstillstånd och ett beslut om eventuell planändring, det kan vara fråga om 6-12 månader.

Det var ursprungligen Raseborgs vattens idé att bygga om Karis-Billnäs reningsverk till en skejthall.

Diskussion om artikeln