Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Mängden plastskräp fortsätter att öka i alarmerande takt

Plastskräp.

Det kommer att finnas tre gånger så mycket plastsopor i världen år 2060 jämfört med läget nu, förutspås det i en rapport från OECD. Utvecklingen är dyster även om man försöker satsa på återvinningsplast.

Det är ingen optimistisk vision som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD målar upp i sin rapport om mängden plastskräp i världen.

Enligt OECD kommer det att finnas tre gånger så mycket plastsopor år 2060, jämfört med situationen år 2019.

Mest befaras plastkonsumtionen öka i Asien och i Afrika söder om Sahara. I OECD-länderna tros användningen av plast fördubblas.

Återvinning klen tröst

Ett sätt att försöka minska plastkonsumtionen är att satsa på återvinning. Det här är ändå ingen speciellt effektiv åtgärd, om man får tro rapporten. Även om marknadsandelen för återvunnen plast förutspås fördubblas, kommer bara tolv procent av all plast år 2060 att vara återvunnen.

Bara en femtedel av all plast återvinns medan hälften hamnar på soptippen.

Mängden plast som hamnar i naturen befaras fördubblas och uppgå till 44 miljoner ton årligen. Mängden plastskräp som hamnar i vattendragen och haven tros trefaldigas.

Skatter och bättre samarbete

Enligt OECD är dagens regler kring plastskräp alltför slapphänta samtidigt som det brister i det internationella samarbetet i kampen mot plastbergen.

Organisationen föreslår bland annat beskattning på plast, inklusive plastförpackningar, som ett sätt att försöka minska mängden plastavfall. Dessutom vill man se bättre infrastruktur kring sophanteringen och något som skulle sporra till att samla in, återanvända och återvinna materialet.